Harmonogram odbioru odpadów Sektor IV

Pełen tekst

(1)

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1/14*

1/7

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

POSESJE WIELORODZINNE/ FIRMY*

P O D SE K TO R " A "

ALEJA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr od 11 do 44, CICHA, DR ANTONIEGO JURASZA, EMILII PLATER, FRYDERYKA CHOPINA, JAGIELLOŃSKA NR NIEPARZYSTE

OD 51 DO 107, JANA KAROLA CHODKIEWICZA NR NIEPARZYSTE OD 25 DO

93 I PRZYSTE OD 32 DO 90, JANA KILIŃSKIEGO, JANA KOZIETULSKIEGO, JASTRZĘBIA, JOACHIMA LELEWELA nr od 1 do 39, JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO nr od 2 do 32, JÓZEFA WYBICKIEGO, KAROLA KURPIŃSKIEGO, KS.

PIOTRA WAWRZYNIAKA, LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, LITEWSKA, LUDWIKA

MIEROSŁAWSKIEGO, ŁUŻYCKA, MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ od 1 do 26, MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO, MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, OSKARA

KOLBERGA, PŁOCKA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, RYSZARDA BERWIŃSKIEGO, SPORTOWA, STANISŁAWA MONIUSZKI

ODPADY ZMIESZANE 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23,

30 7, 13, 20, 27 3, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28

BIO 4, 11*, 18,

25* 1, 8*, 15, 22* 1, 8*, 15, 22*, 29

6*, 12, 19*, 26

4*, 10, 17*, 24, 31*

7, 14*, 21, 28*

5, 12*, 19, 26*

5, 11, 18, 25 1,8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 4*, 11, 18*,

25

2*, 8, 15*, 22, 29*

6, 13*, 20, 27*

PET 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24,

31 8, 14, 21, 28 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22,

4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 29 6, 13, 20, 27 7, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22,

29 6, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28 1/7

2, 9*, 16, 23*, 30

6*, 13, 20*, 27

1, 15, 29 13, 27

5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28 5, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

SZKŁO 1/14 ** 8, 21 4, 18 4, 18 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23

PAPIER 8, 14, 21 ,28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22, 29

14, 28 1, 15,

POSESJE JEDNORODZINNE/ FIRMY*

ODPADY ZMIESZANE 1/14 12, 26 9, 23 9, 23 7*, 20 5*, 18 1, 15, 29

2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 4, 17

WIELKOGABARYTY 1 x 14 dni 13, 27 10, 24 10,24 8, 21 6, 19

11, 25 8, 22 8, 22 6*, 19

13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 3*, 16, 30

17 14 11 9 6 4

2*, 15, 29 13, 27

PET 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

4*, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18

BIO 1/14

6 4

6 4

SZKŁO 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

22 19 17 14 11 9

PAPIER 1/28 9 6 6 3, 24

17 14 11 9

1/7

1/7

Harmonogram odbioru odpadów 2021 - Sektor IV

WIELKOGABARYTY 1/ kwartał 13 8* 20

**Częstotliwość odbioru frakcji "Szkło" dla wszystkich posesji została ustalona 1/14 dni, po weryfikacji realnego zapotrzebowania może zostać zmniejszona do częstotliwości 1/ 28 dni lub zwiększona poprzez dostawienie dodatkowych pojemników na ww. frakcję.

INFORMACJE

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone dla nieruchomości zamieszkałych do odbioru należy wystawić przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się z firmą wywozową.

www.czystabydgoszcz.pl

Mycie pojemników w sektorze IV odbędzie się w terminach od 19 kwietnia do 21 maja i od 19 lipca do 14 sierpnia. Terminy mycia pojemników mogą ulec zmianie z powodu awari sprzętu lub innych nie przewidzianych sytuacji.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to odpady zielone, popioły z palenisk domowych, chemikalia, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, plastik twardy i styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, płyty CD i DVD. Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOKi czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 - tel 52 506 59 23, ul.

Tel: 52 522 22 88 e- mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godznach: poniedziałki, środi i czwartki od 7:30 do Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta Ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji jednorodzinnych do wystawiania pojemników oraz worków z odpadami przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00 rano.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany.

Dla nieruchomości, gdzie odbiór odpadów realizowany jest z częstotliwością większą niż 1/7 harmonogram ustalany będzie indywidualnie z zarządcą nieruchomości

28

(2)

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1/14*

1/7

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

POSESJE WIELORODZINNE/ FIRMY*

P O D SE K TO R " B "

19 MARCA 1981, 20 STYCZNIA 1920 R., 3 MAJA, ADAMA ASNYKA, ALEJA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr 2, 4, 6, 7 10, ALEJE ADAMA MICKIEWICZA, ALEJE OSSOLIŃSKICH, ANDRZEJA SZWALBEGO, DRUKARSKA, GDAŃSKA od 1 do

145 , GIMNAZJALNA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, JAGIELLOŃSKA NR NIEPARZYSTE OD 1 DO 47, JANA KAROLA CHODKIEWICZA NR NIEPARZYSTE OD 1 DO 19 I

PARZYSTE OD 2 DO 30, JANA KASPROWICZA, JANA ZAMOYSKIEGO, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KAROLA LIBELTA, KAROLA SZYMANOWSKIEGO, KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, KS. PIOTRA SKARGI, KS.

RYSZARDA MARKWARTA, KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO, MAKSYMILIANA PIOTROWSKIEGO, MELCHIORA WIERZBICKIEGO,

MIKOŁAJA KOPERNIKA, MIKOŁAJA REJA, PARK LUDOWY IM. "WINCENTEGO WITOSA", PARKOWA, PLAC WEYSSENHOFFA, PLAC WOLNOŚCI, SIELANKA, SKWER TURWIDA, STANISŁAWA STASZICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO,

ZYGMUNTA MOCZYŃSKIEGO

ODPADY ZMIESZANE 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24,

31 8, 14, 21, 28 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22,

29

BIO 5, 12*, 19,

26* 2*, 9, 16, 23* 2, 9*, 16, 23*, 30

7*, 13, 20*, 27

5*, 11, 18*, 25

1*,8, 15*, 22, 29*

6, 13*, 20, 27*

6, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

7, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

3, 10*, 17, 24*, 31

7*, 14, 21*, 28

5*, 12, 19*, 26

3*, 9, 16*, 23, 30*

7, 14*, 21, 28*

PET 8, 14, 21 ,28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22,

29 5, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23,

5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 30 7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22,

29 6, 13, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31

SZKŁO 1/14** 9, 22 5, 19 5, 19 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 13, 26 10, 24

PAPIER 2, 9, 15, 22,

29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 10, 16, 23,

30 8, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

27 24 24 21 19

2, 16, 30 14, 28

6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 4*, 17 1, 15, 29

1

POSESJE JEDNORODZINNE/ FIRMY*

ODPADY ZMIESZANE 1/14 13, 27 10, 24 10, 24 8*, 21 6* 19 2, 16, 30

16 14 11 8 6 4

WIELKOGABARYTY 1 x miesiac

4 3*, 16, 30 14, 28

PET 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

5*, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19

BIO 1/14 12, 26 9, 23 9, 23 7*, 20

9 6 6 3, 24

17 14 11 9 6

17 14 11 9 6 4

6 4

SZKŁO 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

22 19 17 14 11 9

PAPIER 1/28

1/7

1/7 1/7

Harmonogram odbioru odpadów 2021 - Sektor IV

WIELKOGABARYTY 1/ kwartał 24 11

**Częstotliwość odbioru frakcji "Szkło" dla wszystkich posesji została ustalona 1/14 dni, po weryfikacji realnego zapotrzebowania może zostać zmniejszona do częstotliwości 1/ 28 dni lub zwiększona poprzez dostawienie dodatkowych pojemników na ww. frakcję.

INFORMACJE

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone dla nieruchomości zamieszkałych do odbioru należy wystawić przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się z firmą wywozową.

www.czystabydgoszcz.pl

Mycie pojemników w sektorze IV odbędzie się w terminachod 19 kwietnia do 21 maja i od 19 lipca do 14 sierpnia. Terminy mycia pojemników mogą ulec zmianie z powodu awari sprzętu lub innych nie przewidzianych sytuacji.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to odpady zielone, popioły z palenisk domowych, chemikalia, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, plastik twardy i styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, płyty CD i DVD. Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOKi czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 - tel 52 506 59 23, ul.

Jasieniecka 7a - tel. 52 506 59 24, ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25.

Tel: 52 522 22 88 e- mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godznach: poniedziałki, środi i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, piątki od 7:30 do 14:00

Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta Ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz

4*

Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji jednorodzinnych do wystawiania pojemników oraz worków z odpadami przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00 rano.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany.

Dla nieruchomości, gdzie odbiór odpadów realizowany jest z częstotliwością większą niż 1/7 harmonogram ustalany będzie indywidualnie z zarządcą nieruchomości

19

(3)

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1/14*

1/7

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

POSESJE WIELORODZINNE/ FIRMY*

P O D SE K TO R " C "

ALEKSANDRA FREDRY, BOLESŁAWA CHROBREGO, BULWARY, DR. EMILA WARMIŃSKIEGO, DWORCOWA, HENRYKA

SIENKIEWICZA nr od 1 do 23, JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, JANA III SOBIESKIEGO, JANA MATEJKI, KAROLA MARCINKOWSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI

od nr 16 do 27 , LIPOWA, OBROŃCÓW BYDGOSZCZY, PLAC PIASTOWSKI, PLAC ZBAWICIELA, PODOLSKA, POMORSKA NR NIEPARZYSTE OD 1 DO 35 I PARZYSTE OD 2

DO 48, ŚLUSARSKA, TADEUSZA REJTANA, WARSZAWSKA, ZDUNY

ODPADY ZMIESZANE 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 9, 15, 22,

29 5, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23,

30

BIO 7, 13*, 20,

27*

3, 10*, 17, 24*

3, 10*, 17, 24*, 31

8*, 14, 21*, 28

6*, 12, 19*, 26

2*, 9, 16*, 23, 30*

7, 14*, 21, 28*

7, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22,

29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

8, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

4, 11*, 18, 25*

1, 8*, 15, 22*, 29

6*, 13, 20*, 27

4*, 10, 17*, 24

1*, 8, 15*, 22, 29*

PET 2, 9, 15, 22,

29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 10, 16, 23,

30 6, 13, 19, 26 3, 10, 17, 24,

6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 31 29

4, 11, 18, 25 2, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

SZKŁO 1/14 ** 4, 18 1, 15 1, 15, 29 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

PAPIER 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22,

29 6, 12, 19, 26 4, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

20 17 17 14 12

12, 26 10, 24

2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 5*, 18 2, 16, 30

22

POSESJE JEDNORODZINNE/ FIRMY*

ODPADY ZMIESZANE 1/14 14, 28 11, 25 11, 25 9*, 22 7*, 20 4*, 17

9 7 4 1 27 24

WIELKOGABARYTY 1 x miesiac

4 4*, 17 1, 15, 29

PET 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

6* 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20

BIO 1/14 13, 27 10, 24 10, 24 8*, 21

9 6 6 3, 24

17 14 11 9 6

17 14 11 9 6 4

6 4

SZKŁO 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

22 19 17 14 11 9

PAPIER 1/28

1/7

1/7 1/7

Harmonogram odbioru odpadów 2021 - Sektor IV

WIELKOGABARYTY 1/ kwartał 17 4

**Częstotliwość odbioru frakcji "Szkło" dla wszystkich posesji została ustalona 1/14 dni, po weryfikacji realnego zapotrzebowania może zostać zmniejszona do częstotliwości 1/ 28 dni lub zwiększona poprzez dostawienie dodatkowych pojemników na ww. frakcję.

INFORMACJE

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone dla nieruchomości zamieszkałych do odbioru należy wystawić przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się z firmą wywozową.

www.czystabydgoszcz.pl

Mycie pojemników w sektorze IV odbędzie się w terminach od 19 kwietnia do 21 maja i od 19 lipca do 14 sierpnia. Terminy mycia pojemników mogą ulec zmianie z powodu awari sprzętu lub innych nie przewidzianych sytuacji.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to odpady zielone, popioły z palenisk domowych, chemikalia, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, plastik twardy i styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, płyty CD i DVD. Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOKi czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 - tel 52 506 59 23, ul.

Tel: 52 522 22 88 e- mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godznach: poniedziałki, środi i czwartki od 7:30 do Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta Ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz

27

Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji jednorodzinnych do wystawiania pojemników oraz worków z odpadami przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00 rano.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany.

Dla nieruchomości, gdzie odbiór odpadów realizowany jest z częstotliwością większą niż 1/7 harmonogram ustalany będzie indywidualnie z zarządcą nieruchomości

12

(4)

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1/14*

1/7

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

18 15 13 10 8

POSESJE JEDNORODZINNE/ FIRMY*

ODPADY ZMIESZANE 1/14 2*, 15, 29 12, 26 12, 26

WIELKOGABARYTY 1 x miesiac 13 3 31 28 26 23 21

1/28 9 6 6 3, 24 22 19 17 14 6 4

6 4

SZKŁO 1/28 9 6

4, 11, 18, 25

Harmonogram odbioru odpadów 2021 - Sektor IV

POSESJE WIELORODZINNE/ FIRMY*

P O D SE K TO R " D "

AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, BOCIANOWO, CHOCIMSKA, HENRYKA SIENKIEWICZA nr

od 26 do 60, HETMAŃSKA, JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, KASZUBSKA, KWIATOWA, MAZOWIECKA, OGRODOWA, POMORSKA NR NIEPARZYSTE OD 37 DO 79 I PARZYSTE OD 50 DO 88, RACŁAWICKA, RYCERSKA, STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO, ŚWIECKA,

ŚWIĘTOJAŃSKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, UNII LUBELSKIEJ, WILEŃSKA, ZYGMUNTA

AUGUSTA

ODPADY ZMIESZANE 2, 9, 15, 22,

29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 10, 16, 23, 30 8, 14, 21, 28

17 14 11 9

17 14 11 9

11 9

22 19

PET

3, 10, 17, 24, 31

BIO 8, 14*, 21,

28*

4, 11*, 18, 25*

4, 11*, 18, 25*

1, 9*, 15, 22*, 29

7*, 13, 20*, 27

4*, 10, 17*, 24

1*, 8, 15*, 22, 29*

5, 12*, 19, 26*

5, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23,

30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 19, 26 2, 9*, 16, 23*,

30

7*, 14, 21*, 28

5*, 12, 18*, 25

2*, 9, 16*, 23, 30*

1/7

2, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 PAPIER 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23,

30 7, 13, 20, 27 5, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22,

29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 1/7

PET 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22,

29 6, 12, 19, 26 4, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27

6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

3, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 SZKŁO 1/14 ** 5, 19 2, 16, 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

1/7

9, 23 7, 21 5*, 18

8, 22 6*, 19 3, 17, 31

BIO 1/14 14, 28 11, 25 11, 25 9*, 22 7*, 20

10*, 23 8*, 21 5*, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24

2, 16, 30 4*, 17 1, 15, 29 12, 26

3, 24 22 19

PAPIER 1/28 9 6 6 3, 24

6 6 4

15

**Częstotliwość odbioru frakcji "Szkło" dla wszystkich posesji została ustalona 1/14 dni, po weryfikacji realnego zapotrzebowania może zostać zmniejszona do częstotliwości 1/ 28 dni lub zwiększona poprzez dostawienie dodatkowych pojemników na ww. frakcję.

8

INFORMACJE

Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji jednorodzinnych do wystawiania pojemników oraz worków z odpadami przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00 rano.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany.

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone dla nieruchomości zamieszkałych do odbioru należy wystawić przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się z firmą wywozową.

www.czystabydgoszcz.pl

Kontakt:

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to odpady zielone, popioły z palenisk domowych, chemikalia, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, plastik twardy i styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, płyty CD i DVD. Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOKi czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 - tel 52 506 59 23, ul.

Jasieniecka 7a - tel. 52 506 59 24, ul. Inwalidów 15 - tel. 52 506 59 25.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godznach: poniedziałki, środi i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 17:00, piątki od 7:30 do 14:00

WIELKOGABARYTY 1/ kwartał 3 23

Ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz Tel: 52 522 22 88 e- mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl Dla nieruchomości, gdzie odbiór odpadów realizowany jest z częstotliwością większą niż 1/7 harmonogram ustalany będzie indywidualnie z zarządcą nieruchomości

Biuro Obsługi Klienta Mycie pojemników w sektorze IV odbędzie się w terminach od 19 kwietnia do 21 maja i od 19 lipca do 14 sierpnia. Terminy mycia pojemników mogą ulec zmianie z powodu awari sprzętu lub innych nie przewidzianych sytuacji.

(5)

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

1/14*

1/7

FRAKCJA ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

POSESJE WIELORODZINNE/ FIRMY*

P O D SE K TO R " E"

ADAMA CZARTORYSKIEGO, BERNARDYŃSKA, CHWYTOWO, DŁUGA,

DOLINA, FARNA, GRODZKA, GRUDZIĄDZKA, JAGIELLOŃSKA NR PARZYSTE OD 2 DO 96, JANA KAZIMIERZA,

JEZUICKA, KARMELICKA, KRAKOWSKA, KRĘTA, KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO, KS.

AUGUSTYNA KORDECKIEGO, KS.

TADEUSZA SKARBKA-MALCZEWSKIEGO, MARSZAŁKA FOCHA, MENNICA, MOSTOWA, NIEDŹWIEDZIA, NOWY RYNEK,

PL. KOŚCIELECKICH, PLAC POZNAŃSKI, PLAC TEATRALNY, POCZTOWA, POD BLANKAMI, PODGÓRNA, PODWALE, POZNAŃSKA, PRZY ZAMCZYSKU, PRZYRZECZE, RONDO JAGIELLONÓW, SPICHLERNA, STARY PORT, STARY RYNEK, STEFANA BATOREGO, ŚW. FLORIANA, ŚW.

TRÓJCY, TAMKA, TEOFILA MAGDZIŃSKIEGO, TRYBUNALSKA, UROCZA, WAŁY JAGIELLOŃSKIE, WĄSKA,

ODPADY ZMIESZANE 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22,

29 6, 12, 19, 26 2, 8, 15, 22,

29 6, 13, 20, 27

BIO 2*, 9, 15*, 22,

29*

5, 12*, 19, 26*

5, 12*, 19, 26*

2, 10*, 16, 23*, 30

8*, 14, 21*, 28

5*, 11, 18*, 25

2*, 9, 16*, 23, 30*

4, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23,

30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

5, 11, 18, 25 1,8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

6, 13*, 20, 27*

3, 10*, 17, 24*

1, 8*, 15, 22*, 29

6*, 13, 19*, 26

3*, 10, 17*, 24, 31*

PET 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23,

30 7, 13, 20, 27 3, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24,

31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

SZKŁO 1/14 ** 7, 20 3, 17 3, 17, 31 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

PAPIER 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24,

31 8, 14, 21, 28 6, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23,

30 7, 14, 21, 28

13 10 10 7 5

14, 28 12, 26

4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2*, 15, 29 13, 27

15

POSESJE JEDNORODZINNE/ FIRMY*

ODPADY ZMIESZANE 1/14 11, 25 8, 22 8, 22 6*, 19 4*, 17, 31 14, 28

9 14 11 15 13 10

WIELKOGABARYTY 1 x miesiac

4 6*, 19 3, 17, 31

PET 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

8*, 21 5*, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22

BIO 1/14 2*, 15, 29 12, 26 12, 26 10*, 23

9 6 6 3, 24

17 14 11 9 6

6 4

22 19 17 14 11 9

PAPIER 1/28

Harmonogram odbioru odpadów 2021 - Sektor IV

1/7

1/7 1/7

UROCZA, WAŁY JAGIELLOŃSKIE, WĄSKA, WEŁNIANY RYNEK, ZAUŁEK, ZBOŻOWY

RYNEK

9 6 6 3, 24

17 14 11 9 6 4

6 4

SZKŁO 1/28 9 6 6 3, 24 22 19

22 19 17 14 11 9

PAPIER 1/28

28 20

WIELKOGABARYTY 1/ kwartał 13 8*

**Częstotliwość odbioru frakcji "Szkło" dla wszystkich posesji została ustalona 1/14 dni, po weryfikacji realnego zapotrzebowania może zostać zmniejszona do częstotliwości 1/ 28 dni lub zwiększona poprzez dostawienie dodatkowych pojemników na ww. frakcję.

Odpady wielkogabarytowe przeznaczone dla nieruchomości zamieszkałych do odbioru należy wystawić przed posesję w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06:00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się z firmą wywozową.

INFORMACJE

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godznach: poniedziałki, środi i czwartki od 7:30 do

www.czystabydgoszcz.pl

Biuro Obsługi Klienta

Ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz Mycie pojemników w sektorze IV odbędzie się w terminach od 19 kwietnia do 21 maja i od 19 lipca do 14 sierpnia. Terminy mycia pojemników mogą ulec zmianie z powodu awari sprzętu lub innych nie przewidzianych sytuacji.

Tel: 52 522 22 88

e- mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „podatek śmieciowy") wnoszonej przez

właściciela nieruchomości zamieszkanej. Są to odpady zielone, popioły z palenisk domowych, chemikalia, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, drewno zawierające substancje niebezpieczne, plastik twardy i styropian opakowaniowy, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, płyty CD i DVD. Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. PSZOKi czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych. Adresy PSZOK: ul. Ołowiana 43 - Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji jednorodzinnych do wystawiania pojemników oraz worków z odpadami przed posesję w dniu wywozu do godz. 6:00 rano.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06:00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany.

Dla nieruchomości, gdzie odbiór odpadów realizowany jest z częstotliwością większą niż 1/7 harmonogram ustalany będzie indywidualnie z zarządcą nieruchomości

Kontakt:

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :