SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

(2)

PROGRAMY OBOWIĄZKOWE

Klasa

Numer w szkolnym

zestawie programów

Przedmiot Nazwa programu / wydawnictwo

„0” 1/2016/2017

Roczne przygotowanie dziecka 6 – letniego

do szkoły

Program wychowania przedszkolnego

„Od przedszkolaka do pierwszaka”.

Iwona Broda, WSiP

„0” 2/2016/2017 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą

programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.

M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska I – III 3/2016/2017

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej.

MEN „Doświadczanie świata”.

Marzena Kędra

I – III 4/2016/2017 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

klas I – III .

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

IV – VI 5/2016/2017 Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach

IV – VI szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

IV – V 6/2016/2017 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II –go etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa,

kl. 4 – 6 ).

E. Piotrowska, T. Sztyber VI 7/2016/2017 Język angielski

Język angielski. II etap edukacyjny, klasy IV – VI . Pearson Longman

M. Bogucka, D. Łoś

IV – VI 8/2016/2017 Matematyka

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech IV – VI 9/2016/2017 Przyroda „Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

(3)

w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

J. Golanko

IV – VI 10/2016/2017 Historia

Program nauczania historii w klasach IV – VI.

„Wczoraj i dziś”.

Tomasz Maćkowski

IV – V 11/2016/2017 Zajęcia komputerowe

„Lubię to!”. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI

szkoły podstawowej.

Michał Kęska

VI 12/2016/2017 Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe z pomysłem.

Program nauczania dla szkoły podstawowej.

Anna Wysocka IV – VI

13/2016/2017 Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. 4 – 6 szkoły podstawowej.

Lech Łabecki IV – V 14/2016/2017 Plastyka

„Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w kl. 4 – 6 szkoły

podstawowej.

J. Lukas, K. Onak VI 15/2016/2017 Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

II etap edukacyjny.

Beata Mikulik IV – VI 16/2016/2017 Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w kl. 4-6 szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

IV – VI 17/2015/2016 Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych.

Od zabawy do sportu i rekreacji.

WSiP, Nr DKW – 4014 – 88/01 Tadeusz Glos, Urszula Kierczak

(4)

PROGRAMY DODATKOWE

Klasa

Numer w szkolnym zestawie

programów

Przedmiot Nazwa programu / wydawnictwo

„0” 18/2016/2017 Religia

„Kochamy dobrego Boga”.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym.

Nr AZ-0-01/10

I – III 19/2016/2017 Religia

„W drodze do Wieczernika”.

Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej.

Nr AZ-1-01/10

IV – VI 20/2016/2017 Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Katecheza mistagogiczna.

Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Nr AZ-2-01/10

V – VI 21/2016/2017 Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie, program dla klas

V i VI szkoły podstawowej.

Rubikon

Nr DKW – 4014 – 253A/99

(5)

PROGRAMY AUTORSKIE

Lp.

Klasa / Grupa uczniów

Numer w szkolnym zestawie programów

Zakres edukacyjny zgodnie

z potrzebami uczniów

Nazwa programu / Autor

1. Grupa

uczniów 22/2016/2017 Terapia logopedyczna

Program wspomagania rozwoju mowy dziecka:

„To nie takie trudne”

Teresa Biela 2. Klasy VI 23/2016/2017 Wychowanie

fizyczne

„Wzorowy sportowiec – dobrym uczniem”

Marzena Polaszek 3. IV – VI 24/2016/2017 Program edukacji

medialnej

„Młodzi dziennikarze”

Piotr Czech

4.

Grupa uczniów

IV – VI

25/2016/2017 Plastyka

Program w zakresie rozwijania szczególnych

zdolności uczniów w obszarze plastyki

„Koło Młodych Talentów”

Marzanna Błahuta

5. Grupa

uczniów 26/2016/2017 Edukacyjny

Program „Szkolne Centrum Twórczości - Inspirujący nauczyciel –

kreatywny uczeń”

L. Wojtyna, G. Prusinowska,

B. Iwasieczko 6. IV – VI 27/2016/2017 Wychowawczy

Program wychowawczy

„Doskonalić siebie dla innych”

A. Kisiel, R. Wojtowicz 7. V – VI 28/2016/2017 Wychowawczy

„Bądź bezpieczny – jesteś uczestnikiem ruchu

drogowego”

Grażyna Hajduk

8. IV – VI 29/2016/2017 Edukacyjny

Program autorski nauczania ortografii

„Piszę bezbłędnie”

Lidia Wojtyna 9. IV – VI 30/2016/2017 Ekologiczny

„Młodzi przyjaciele Ziemi”

Małgorzata Rogała

(6)

10. Rodzice

I – III 31/2016/2017 Wychowawczy

„Szkoła przyjaźnie wspomagająca rodziców”

Grażyna Sobczuk

11. IV – VI 32/2016/2017 Religia

Program edukacji religijno – regionalnej –

„Sakralnym szlakiem”

Piotr Czech 12. I – III 33/2016/2017 Edukacja plastyczna

„Mały artysta”

Beata Łuc – Piela

13. IV – VI 34/2016/2017 Edukacyjno – wychowawczy

Program edukacyjno – wychowawczy Klubu Przyjaciół Biblioteki

Elżbieta Musur 14. I – III 35/2016/2017 Sportowy

Program „ABC piłki nożnej”.

Bogusław Musur 15. I – III 36/2016/2017 Sportowy

Program autorski

„Mały Sportowiec”.

Bogusław Musur 16. IV – VI 37/2016/2017 Wychowanie

fizyczne

Program autorski

„Badminton Pasją”

Artur Kurka 17. II – III 38/2016/2017 Edukacyjny

Program autorski

„Z przyrodą za pan brat”

Agnieszka Bereza 18. I – III 39/2016/2017 Edukacja

patriotyczna

Program patriotyczny

„Mali patrioci”

Renata Mazur

19. I 40/2016/2017 Terapia

logopedyczna

Program logopedyczny

„Mówię poprawnie”

Joanna Tarczydło

20. I – III 41/2016/2017 Terapia pedagogiczna

Program zajęć z terapii pedagogicznej wspierający

ucznia z trudnościami w nauce „Chcę i potrafię”

Beata Łuc –Piela

21. „0” 42/2016/2017 Edukacyjny

Program z zakresu stymulow. kreatywności i aktywności twórczości

„Rusz głową, rozwiń skrzydła”

Kinga Szpilka

(7)

22. VI 43/2016/2017 Wychowawczy

Program wychowawczy

„Agresji, przemocy mówimy stop”

Monika Biela

Figure

Updating...

References

Related subjects :