ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU

11  Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 1

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU

PŁATNIK NAZWA OBIEKTU OSD TARYFA MOC

UMOWNA

PODATEK AKCYZOWY

OKRES ROZLICZENIOWY ZUŻYCIE W KWH Gmina Gródek

nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Lipiu

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY 10.10.2014 - 5.12.2014

6.08.2014 - 11.09.2014

10075

11.09.2014 - 10.10.2014

67

2.06.2014 - 6.08.2014

723

6.02.2014 - 7.06.2014

111

5.12.2013 - 6.02.2014

13552

W sumie zużycie 49056

Gmina Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Jelnej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

29.12.2014 - 31.12.2014 7364

28.11.2014 - 29.12.2014 18644

31.10.2014 - 28.11.2014 12185

29.09.2014 -31.10.2014 5251

20.08.2014 - 29.09.2014 1304

31.07.2014 - 29.08.2014 1059

30.06.2014 - 31.07.2014 1176

29.05.2014 - 30.06.2014 1422,4 29.04.2014 - 29.05.2014 1467,2 31.03.2014 - 29.04.2014 8332,8 28.02.2014 - 31.03.2014 14884,8 30.01.2014 - 28.02.2014 18300,8 30.12.2013 - 30.01.2014 26129,6

(2)

W sumie zużycie

117520,6 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Siennej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

05.12.2014 - 29.12.2014 7431

31.10.2014 - 05.12.2014 7024

06.08.2014 - 31.10.2014 3640

02.06.2014 - 06.08.2014 1971,2 07.004.2014 - 02.06.2014 3673,6 06.02.2014 - 07.04.2014 11547,2 27.12.2014 - 06.02.2014 10796,8

W sumie zużycie 46083,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Roztoce- Brzezinach

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2014 - 31.01.2014 24326,4

31.01.2014 - 28.02.2014 19320

28.02.2014 - 31.03.2014 14974,4

31.03.2014 - 29.04.2014 6776

29.04.2014 - 29.05.2014 3819,2 29.05.2014 - 30.06.2014 3684,8

30.06.2014 - 31.07.2014 156,8

31.07.2014 - 29.08.2014 524

29.08.2014 - 29.09.2014 3601

29.09.2014 - 31.10.2014 8098

31.10.2014 - 28.11.2014 12898

28.11.2014 - 23.12.2014 18883,2 W sumie zużycie

117061,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Jelna Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.01.2014 - 03.03.2014 10651,2

(3)

03.03.2014 - 05.05.2014 1276,8

05.05.2014 - 03.07.2014 56

01.09.2014 - 12.11.2014 56

W sumie zużycie 12040

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Przydonica Polska Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

17.12.2013 - 14.02.2014 20966,4

14.02.2014 - 16.04.2014 7056

30.06.2014 - 25.08.2014 0

25.08.2014 - 13.10.2014 0

13.10.2014 – 23.12.2014 11558,4

W sumie zużycie 39580,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Rożnów Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 17516,8

04.02.2014 – 04.04.2014 12040

04.04.2014 – 04.06.2014 2844,8

02.06.2014 – 04.02.2014 11,2

02.06.2014 – 06.08.2014 0

01.08.2014 – 09.10.2014 0

08.10.2014 – 02.12.2014 9004,8

W sumie zużycie 41417,6

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek n/Dunajcem, OPS, ZOZ.

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2013 – 30.01.2014 16912

30.01.2014 – 28.02.2014 12969,6 28.02.2014 – 31.03.2014 11771,2 31.03.2014 – 29.04.2014 6977,6

29.04.2014 – 29.05.2014 44,8

(4)

29.05.2014 – 30.06.2014 11,2

30.06.2014 – 31.07.2014 0

31.07.2014 – 28.08.2014 11

28.08.2014 – 29.09.2014 11

29.09.2014 – 31.10.2014 6508

31.10.2014 – 28.11.2014 8810

28.11.2014 – 31.12.2014 16351

W sumie zużycie

80377,4 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Urząd Gminy Gródek

n/Dunajcem 54

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2014 - 30,01,2014 27059,2 30,01,2014 - 28,02,2014 23262,4

28,02,2014 - 31,03,2014 19096

31,03,2014 - 29,04,2014 11894,4 29,04,2014 - 29,05,2014 1075,2

29,05,2014 - 30,06,2014 324,8

30,06,2014 - 31,07,2014 246,4

31,07,2014 - 28,08,2014 234

28,08,2014 - 29,09,2014 535

29,09,2014 - 31,10,2014 10150

31,10,2014 - 28,11,2014 13889

28,11,2014 - 31,12,2014 27482

W sumie zużycie 135248,4 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Mieszkanie w budynku komunalnym 517/2

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-1.12T Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

08.10.2014 – 30.11.2014 0

30.11.2014 – 20.12.2014 0

W sumie zużycie

0

Gmina Gródek nad Dunajcem

Podpiwniczenie w budynku ZOZ

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 14526,4

(5)

w Rożnowie 406 z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

04.02.2014 – 04.04.2014 9396,8

02.06.2014 – 06.08.2014 11,2

04.04.2014 – 04.06.2014 2587,2

01.08.2014 – 09.10.2014 0

08.10.2014 – 02.12.2014 5566,4

W sumie zużycie 32088

Gmina Gródek nad Dunajcem

Świetlica w budynku ZOZ w Rożnowie 406/1

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6. Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 6630,4

04.02.2014 – 04.04.2014 4088

04.04.2014 – 04.06.2014 0

02,06.2014 – 06.08.2014 0

01.08.2014 – 09.10.2014 0

W sumie zużycie 10718,4

W-2.1 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY 09.10.2014 – 30.11.2014

0

30.11.2014 – 20.12.2014

0

W sumie zużycie 0

Gmina Gródek nad Dunajcem

Podole Górowa 114

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

05.12.2013 – 06.02.2014 14571,2 06.02.2014 – 07.04.2014 9811,2

07.04.2014 – 02.06.2014 1792

06.08.2014 – 07.10.2014 0

07.10.2014 – 05.12.2014 9274

W sumie zużycie 35448,4

Gmina Gródek nad Dunajcem

Tropie 25, budynek starej szkoły

PGNiG SPV4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w-2.1 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.10.2013 – 08.10.2014 0

(6)

08.10.2014 – 18.12.2014 11

W sumie zużycie 11

Gmina Gródek nad Dunajcem

Rożnów 517/2 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-12T Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

08.10.2014 – 18.12.2014 33

18.12.2014 – 15.02.2015 0

W sumie zużycie 33

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Roztoka Brzeziny

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

05.12.2013 – 06.02.2014 5129,6 06.02.2014 – 09.04.2014 3516,8

09.04.2014 – 02.06.2014 1288

02.06.2014 – 06.08.2014 380,8

06.08.2014 – 10.10.2014 356

10.10,2014 – 18.12.2014 790

W sumie zużycie 11461,2

w-2.1 Do 10 m

3

/h NALICZANY

10.10.2014 – 18.12.2014 1821

18.12.2014 – 18.02.2015 4576

W sumie zużycie 6397

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Jelna Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.01.2014 – 03.03.2014 7179,2 03.03.2014 – 05.05.2014 3337,6

05.05.2014 – 03.07.2014 0

03.07.2014 – 01.09.2014 0

01.09.2014 – 12.11.2014 1046

12.11.2014 – 15.01.2015 9914

W sumie zużycie 21476,8

Gminny Ośrodek GOK Bartkowa Karpacka Spółka W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

18.12.2013 – 06.02.2014 8075,2

(7)

Kultury w Gródku nad Dunajcem

Posadowa Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

06.02.2014 – 07.04.2014 6484,8 07.04.2014 – 12.06.2014 1254,4

12.06.2014 – 07.08.2014 0

07.08.2014 – 07.10.2014 0

07.10.2014 – 11.12.2014 6094

W sumie zużycie 21908,4

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Rożnów Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

02.12.2013 – 04.02.2014 28862,4 04.02.2014 – 04.04.2014 18569,6 04.04.2014 – 04.06.2014 4267,2

04.06.2014 – 01.08.2014 11,2

01.08.2014 – 09.10.2014 0

09.10.2014 – 02.12.2014 13984

W sumie zużycie 65694,4

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Gródek n/Dunajcem

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2013 – 30.01.2014 17236,8 30.01.2014 – 28.02.2014 12476,8 28.02.2014 – 31.03.2014 2900,8

W sumie zużycie 32614,4

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

28.02.2014 – 31.03.2014 10897,6 31.03.2014 – 29.04.2014 4390,4

29.04.2014 – 29.05.2014 481,6

29.05.2014 – 30.06.2014 0

30.06.2014 – 31.07.2014 0

31.07.2014 – 28.08.2014 11

(8)

28.08.2014 – 29.09.2014 0

29.09.2014 – 31.10.2014 3971

31.10.2014 – 28.11.2014 9935

28.11.2014 – 31.12.2014 17832

W sumie zużycie 47518,6

Gmina Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem

Polska Spółka Gazownictwa sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

21.12.2013 - 30.01.2014 52908,8 21.12.2013 - 31.12.2013 8467,2

W sumie zużycie 61376

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY 01.01.2014 - 31.01.2014 46390,4

01.02.2014 - 28.02.2014 32872

01.03.2014 - 31.03.2014 18883,2

01.04.2014 - 30.04.2014 3091,2

01.05.2014 - 31.05.2014 112

01.06.2014 - 30.06.2014 0

01.07.2014 - 31.07.2014 0

01.08.2014 - 31.08.2014

814

01.09.2014 - 30.09.2014

1543

01.10.2014 - 31.10.2014 10470

01.11.2014 - 30.11.2014 21937

01.12.2014 36303

W sumie zużycie 172415,8 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Rożnowie

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.01.2014 - 15.01.2014 21280 01.01.2014 - 31.01.2014 18132,8

01.02.2014 - 15.02.2014 20720

01.02.2014 - 28.02.2014 4513,6

(9)

01.03.2014 - 15.03.2014 15680 01.03.2014 - 31.03.2014 10180,8

01.01.2014 - 15.04.2014 6720

01.04.2014 - 30.04.2014 8601,6

01.05.2014 - 15.05.2014 840

01.05.2014 - 31.05.2014 862,4

01.06.2014 - 15.06.2014 840

01.06.2014 - 30.06.2014 1120

01.07.2014 - 31.07.2014 582,4

01.07.2014 - 15.07.2014 560

01.08.2014 - 15.08.2014 560

01.08.2014 - 31.08.2014 1091

01.09.2014 - 30.09.2014 1754

01.09.2014 - 15.09.2014 1097

01.10.2014 - 31.10.2014 8651

01.10.2014 - 15.10.2014 9875

01.11.2014 - 15.11.2014 10972

01.11.2014 - 30.11.2014 23459

01.12.2014 - 15.12.2014 21944

W sumie zużycie 190036,6 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Podolu Górowej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.01.2014 - 15.01.2014 24080

01.01.2014 - 31.01.2014 36736

01.02.2014 - 15.02.2014 19040

01.02.2014 - 28.02.2014 6238,4

01.03.2014 - 15.03.2014 14000

01.03,2014 – 31.03.2014 7224

01.04.2014 – 15.,04.2014 5040

01.04.2014 – 30.04.2014 6675,2 01.05.2014 – 31.05.2014 1881,6

(10)

01.06.2014 – 30.06.2014 1892,8 01.07.2014 – 31.07.2014 4267,2

01.08.2014 – 31.08.2014 2174

01.09.2014 – 30.09.2014 1609

01.10.2014 – 15.10.2014 6583

01.10.2014 – 31.10.2014 9646

01.11.2014 – 15.11.2014 9875

01.11.2014 – 30.11.2014 22504

01.12.2014 – 15.12.2014 15361

15.12.2014 – 30.12.2014 8229

01.12.2014 – 31.12.2014 35757

W sumie zużycie 238813,2 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Przydonicy

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.12.2013 – 31.12.2013 22937,6

01.01.2014 – 30.01.2014 7896

01.01.2014 – 15.01.2014 18480

01.02.2014 – 28.02.2014 6608

01.02.2014 – 15.02.2014 14000

01.03.2014 – 31.03.2014 2990,4

01.03.2014 – 15.03.2014 13160

01.04.2014 – 30.04.2014 4704

01.04.2014 – 15.04.2014 4760

01.05.2014 – 30.05.2014 3080

01.05.2014 – 15.05.2014 1232

01.06.2014 – 30.06.2014 952

01.06.2014 – 15.06.2014 784

01.07.2014 – 31.07.2014 224

01.07.2014 – 15.07.2014 560

01.08.2014 – 31.08.2014 1321,6

01.08.2014 – 15.08.2014 280

(11)

01.09.2014 – 30.09.2014 1432

01.09.2014 – 15.09.2014 658

01.10.2014 – 31.10.2014 3742

01.10,2014 – 15.10.2014 5047

01.11.2014 – 30.11.2014 13015

01.11,2014 – 15.11.2014 9052

01.12.2014 – 31.12.2014 26784

01.12.2014 – 15.12.2014 15361

W sumie zużycie 179060,6

Dostawa paliwa gazowego rozpocznie się od 01.01.2016 r. i zakończy 31.12.2017 r.z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.

Figure

Updating...

References

Related subjects :