• Nie Znaleziono Wyników

Proszę uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Proszę uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Zapraszamy wszystkich chętnych winiarzy do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź

2016 .

Proszę uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych.

Regulamin VIII Konkursu Win Domowych Łódź 2016

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2016 jest organizowany przez środowisko winiarzy łódzkich i sponsorowany przez firmę Browin.

2. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się 19 listopada (sobota) 2016 roku w siedzibie firmy Browin (ul. Pryncypalna 129/141 93-373 Łódź).

3. Organizatorzy konkursu wyznaczają Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z niniejszym Regulaminem jego przebieg.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni winiarz, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Ilość win wystawianych w konkursie przez jedną osobę jest ograniczona do trzech butelek. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem

autorstwa wina.

5. Zabrania się wystawiania w konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

6. Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.

(2)

7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu bordeaux o pojemności 0,75 litra.

9. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych.

10. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.

11. Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres:

Browin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS w terminie do 17 listopada 2016 r.

Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.

12. Do każdej butelki muszą być dołączone 2 egzemplarze prawidłowo (jednakowo)

wypełnionych formularz zgłoszeniowy formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularze należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką-recepturką.

13. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie oraz zawinięte w sposób

uniemożliwiający identyfikację. W dniu konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu konkursu przewodniczący odpowiednich komisji.

14. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win,

(3)

biorących udział w konkursie.

15. Każdy uczestnik musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzach zgłoszeniowych) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:

I Wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (ws kazanie na cukromierzu laboratoryjnym).

II Wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).

III Wina białe półsłodkie lub słodkie.

IV Wina czerwone półsłodkie lub słodkie.

16. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) może skutkować przeniesieniem wina do właściwej kategorii i komisji. W takiej sytuacji Przewodniczący komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi Konkursu, który decyduje co zrobić dalej.

Pełnomocnik

po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj surowca) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać komisji stosowny komentarz.

17. Pełnomocnik konkursowy ma prawo, na wniosek komisji, dokonać w trakcie trwania konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez organizatorów do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej komisji. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem

uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.

18. Warunkiem odbycia się konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych uczestników.

19. Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

20. Komisja konkursowa składa się z minimum pięciu osób.

21. W każdej komisji zostaje ustanowiony przewodniczący który pośredniczy pomiędzy komisją a Pełnomocnikiem, pomaga komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).

(4)

22. Członkowie komisji konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności losowej.

23. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

-

idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt -

przezroczyste 0,5 pkt -

zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt

kolor maks. 1 pkt:

-

żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt -

brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt

(5)

AROMAT maks. 4 pkt:

-

złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt -

przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt -

czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt -

prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt -

brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt

RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

-

normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt -

lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt

(6)

-

zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt

kwasowość maks. 2 pkt:

-

zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt -

nieco za duża lub za mała 1 pkt -

brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt

cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

-

zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt -

nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt -

(7)

zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt

alkohol maks. 1 pkt:

-

poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt -

poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt -

wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt

BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

-

pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt -

nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt -

pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt

(8)

SMAK maks. 2 pkt:

-

złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt -

prosty lub jednoowocowy 1 pkt -

wadliwy lub chemiczny 0 pkt

FINISZ maks. 1 pkt -

długi, przyjemny 1 pkt -

brak lub zanikający szybko 0 pkt

WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

(9)

- wino zachęcające do dalszej degustacji   5 pkt -

wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt -

wino dobre , z charakterem 3 pkt -

wino poprawne 2 pkt

- wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów  1 pkt -

wino wadliwe, niepijalne 0 pkt

Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.

24. Sposób obliczania wyników jest następujący:

a) pełnomocnik lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów.

b) dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów).

c) dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). Średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

25. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

18 - 20 pkt medal złoty

16,00 - 17,99 pkt medal srebrny 14 - 15,99 pkt medal brązowy

26. Honorowy tytuł Winiarza Roku 2016 przysługiwać będzie uczestnikowi konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:

medal złoty 3 pkt medal srebrny 2 pkt

(10)

medal brązowy 1 pkt

27. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

28. Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:

1) zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii, 2) uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

29. Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym (pochodzącego z tego samego nastawu).

30. Wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

31. Wszystkie postanowienia organizatorów są ostateczne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL FRANCJA, AOC Champagne chardonnay, pinot noir, pinot meunier, wytrawne.. Łączy aromaty owoców tropikalnych jak mango, guajawa oraz wyjątkową

1) Początek mołdawskiego winiarstwa datuje się na ok. 2) Na obszarze Mołdawii znajdują się dwie największe piwnice zawierające kolekcje win. Cricova jest największą piwnicą

Wielkim atutem Włoch są winnice rozsiane po całej długości kraju, w których produkuje się wyśmienite wina.. W trakcie naszej wizyty we Włoszech zabierzemy Państwa do

蒜蓉西兰花Stir fried broccoli with garlic sauce 素炸茄合Deep-fried eggplant in Vegetarian 四川豆腐Stir fried to-fu in Sichuan style 应季什菜Stir fried seasonal

Rozmrożona woda z chłodziarki do wina jest automatycznie odprowadzana, a jej część trafia do tacy ociekowej, która znajduje się z tyłu urządzenia obok

Francja / Bordeaux, AOC Saint-Julien / cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc wyjątkowo eleganckie i harmonijne, o dobrej taninie, z nutami jeżyn, cedru i wanilii (TA 93) JA

Ustalenia NIK wskazują, że zmiana formy orga- nizacyjno-prawnej szpitali i utworzenie w miejsce sa- modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) spółek kapitałowych

Głównym założeniem dyrektywy jest bowiem zapewnienie zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego korzystającego z transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli mieści się ona

A przecież tak jak medycyna rozwijała się na przestrze- ni dziejów na bazie obserwacji i wyciągania wniosków, tak i rodowodu wina można doszukiwać się w dociekliwości

Chardonnay z kolei, którego bukiet tworzą estry o większej masie cząsteczkowej, lepiej zaprezentuje się w kieliszku o jak największej czaszy, uciętej w najszerszym miejscu, gdyż

W Copenhagen Study zaobserwowano, że u osób spożywających od 14 do 21 jedno- stek alkoholu rozłożonych na 5-7 dni ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych było nawet 50%

Innowacyjność województw Polski wschodniej na tle kraju 321 pozyskane z zagranicy źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (% ogółu)

• Wymień jak najwięcej działań ludzkich, które początkowo wydawały się niegroźne, a z czasem zaczęły stanowić poważny problem (jak na przykład wygodne jednorazowe

Państwa nowy elektryczny otwieracz do wina umożliwia bardzo proste usuwanie folii z szyjki butelki oraz szybkie wyciąganie korka bez jakiegokolwiek wysiłku.. Życzymy Państwu wiele

Na tej podstwie Kate­ chizm Kościoła Katolickiego uznaje, że Objawienie jest przekazywane w Koście­ le dwoma sposobami: „Ustnie, za pośrednictwem Apostołów, którzy nauczaniem

• Naciśnij “HI AL” lub “LO AL” dla wybrania rodzaju alarmu, jednocześnie komunikat „LO” albo „HI” wyświetla się na LCD i cyfry na prawym dolnym wyświetlaczu wskazują

 Wina w znaczeniu procesowym odnosi się do sprawcy przestępstwa; oznacza ona przyjęcie za udowodniony fakt popełnienia przestępstwa, określonego w k.k., gdy można mu

Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę;

sytuacja, w której stan wyższej konieczności nie pełni funkcji kontratypu, lecz staje się okolicznością wyłączającą winę, to konsekwentnie rzecz ujmując, nie da

Но если в Зимнем сне два одинаковых фрагмента (описание учительницы) отно­ сились к разным областям: один - к области яви, другой - к

Tego ty p u zespół pozo­ staw iony obok cygańskiego osiedla, sp ełn iałb y doskonale swe zadanie, info rm ując o realiach cygańskiego życia sprzed lat

Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.. • Podczas ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby

Prezentowane powyżej wyniki w zakresie zawartości tłuszczu wskazują na jego niższą zawartość u ekologicznych, żywionych pastwiskowo (bez suplementacji pa- szą treściwą, a