• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI KLASA V –

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JĘZYK POLSKI KLASA V –"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 08.06.2020r.

TEMAT LEKCJI 48: Podróż do innego świata. Joseph Rudyard Kipling Księga dżungli (fragmenty).

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego utworu, kształcisz umiejętność pisania sprawozdania.

1. Przeczytaj fragment Księgi dżungli, /podręcznik, str. 326 – 331/.

2. Rozwiąż zadania z testu Sprawdzam się!, /podręcznik, str. 331 -332/.

3. Obejrzyj film .

https://www.cda.pl/video/415830162/vfilm https://www.cda.pl/video/4371288bc

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 1100-1200/ - mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przykładowa odpowiedź: Alkinoos zgodził się na wyjazd Odysa, ponieważ rozumiał jego tęsknotę

Ale ona powiedziała sobie „nie wiem” i te właśnie słowa przywiodły ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym i

„Dwa tygodnie minęły od przybycia Ani na Zielone Wzgórze, a pani Linde nie zjawiła się jeszcze, by ją obejrzeć(...)Kiedy pani Małgorzata nadeszła, Ania była w sadzie.. Czy

Tymek zjeżdża na nartach z górki koło szkoły wraz ze swoją starszą siostrą Polą.. Janek uwielbia bitwę na śnieżki ze swoimi kolegami

Celem pracy jest ocena stanu integracji poziomej rolników w województwie lubelskim oraz pozna- nie opinii producentów rolnych na temat barier i szans współpracy w ramach

Zapoznaj się z materiałem z ramki To już znamy powtarzamy!, /podręcznik,

Poznasz fragment powieści Skrzynia Władcy Piorunów Marcina Kozioła, kształcisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, czytania ze zrozumieniem,

Poznasz fragment powieści Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bahdaja, poznasz pojęcia powieść detektywistyczna, kształcisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, czytania

TEMAT LEKCJI 43: Dlaczego utwór Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy jest powieścią?. Kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wymieniasz

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, wykazujesz się znajomością

Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, opisywania bohaterów, kształcisz umiejętność wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji,

227/ oraz materiałami znajdującymi się pod poniższym linkiem.. 228 - 229/ oraz materiałami znajdującymi się pod

Utrwalisz wiedzę z zakresu budowy wiersza, kształcisz umiejętność analizy utworu poetyckiego, rozpoznawania cech języka poetyckiego, kształcisz umiejętność czytania tekstu

Poznasz pojęcia: nieoficjalna odmiana polszczyzny i oficjalna odmiana polszczyzny, kształcisz umiejętność funkcjonalnego używania nieoficjalnej i oficjalnej odmiany

Poznasz fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, poznasz kompozycję opisu krajobrazu, kształcisz umiejętność tworzenia opisu krajobrazu, stosowania związków

Poznasz budowę i funkcje słownika frazeologicznego, kształcisz umiejętność rozpoznawania znaczenia frazeologizmów, kształcisz umiejętność poprawnego użycia

Poznasz wiersz Klasówka z religii Jana Twardowskiego, poznasz pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, kształcisz umiejętność rozpoznawania wyrazów

Przeczytaj wiersz, polecenie 3, /podręcznik do nauki o języku str.16/, wskaż wyrazy, w których spółgłoski wymawiamy inaczej niż zapisujemy, np.. Na gałęzi kruk siadł sobie,

Utrwalisz terminy: alfabet, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, kształcisz umiejętność zestawiania wyrazów w kolejności alfabetycznej, kształcisz

Przeczytaj przykładowe dedykacje, następnie wpisz do tabeli odpowiednie litery... Zapoznaj się z informacjami z ramki Rady dla

Poznasz utwór „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza, poznasz pojęcie: cudzysłów, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalisz umiejętność analizy

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

Wiem, że zbliżają się wakacje i jesteście już trochę zmęczeni.. To są składniki