IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

IV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II − Rejonowy − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 2

IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP II − REJONOWY 16 stycznia 2020 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25 Zasady ogólne

1. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

3. Brudnopisy zamieszczone pod zadaniami 1−15 oraz na końcu pracy nie podlegają sprawdzeniu.

(2)

IV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap II − Rejonowy − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 2

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1 A 1

2 D 1

3 B 1

4 B 1

5 B 1

6 C 1

7 D 1

8 D 1

9 FP 2

10 PFP 3

11 FP 2

12 FP 2

13 PPP 3

14 PP 2

15 PFP 3

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :