• Nie Znaleziono Wyników

Schemat punktowania zadań konkursowych Uwaga! Należy uznać każdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w kluczu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Schemat punktowania zadań konkursowych Uwaga! Należy uznać każdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w kluczu."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Schemat punktowania zadań konkursowych

Uwaga! Należy uznać każdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w kluczu.

Numer

zadania Kryteria i zasady przyznawania punktów Liczba

punktów 1. 1. Zakończenie historii opowiedzianej w filmie nie jest dla widza

zaskoczeniem. – P

2. W fabryce czekolady zatrudnieni są wyłącznie dorośli ludzie.– F 3. Johnny Deep przekonująco odtwarza rolę Charliego.– F

3

2. Np. kulturalna rozrywka, przyjemność związana z patrzeniem, oglądaniem.

1

3. domisko 1

4. Np. morał, pouczenie, nauka 2

5. Np. wspaniałe (dekoracje), doskonała (ścieżka muzyczna), piorunujące (wrażenie), świetna (rola)

2

6. B 1

7. 1

2

1

8. To – zaimek, jest – czasownik, ekranizacja – rzeczownik, której – zaimek, długo – przysłówek, nie – partykuła, zapomnisz – czasownik Wszystkie części mowy nazwane poprawnie – 2p.

Dopuszczalny jeden błąd – 1p.

Dwa błędy i powyżej – 0p.

2

9. Np. zapomnieć o problemach, odpocząć, zrelaksować się, odprężyć. 1

10. W drugiej/trzeciej strofie 1

11. A 1

12. C 1

13. Np. oddalone od centrum dzielnice miasta, gdzie wieje wiatr 1

14. D 1

15. Neologizmem – 1p.

Np. oczarowany/zachwycony filmem, kinem – 1p.

2 16. krótki, poprzedzający, zwiastun, przyciągnięcie, klienta, może,

przyjrzeć, galerii, zwróci, głównego, bohatera, produkcji, obejrzy, charakterystyczne

Wszystkie wyrazy poprawnie uzupełnione – 2p.

Dopuszczalny 1 błąd – 1p.

2

17. akt, kurtyna, didaskalia, sufler – 1p. 1

18. Detal (plan szczegółowy) – 1p.

Zbliżenie – 1p.

Plan daleki – 1p.

3

19. Uwzględnienie pięciu elementów zaproszenia – 1p.

Zapis poprawny pod względem języka, ortografii i interpunkcji – 1p.

Perswazja, element zachęty odnoszący się do charakteru imprezy, np.

informacje o gatunku filmowym; tytuły filmów – 1p.

3

(2)

20. I. Zgodność pracy z tematem –1 p.

II. Uwzględnienie trzech cech filmu wskazanych w temacie – 1 p.

III. Zastosowanie formy listu –1 p. (również: wyraźne nawiązanie kontaktu z odbiorcą, formuła pożegnania) IV. Sformułowanie logicznie uporządkowanej wypowiedzi –

1 p.

V. Bogactwo języka, dobry styl – 1 p. (zróżnicowana składnia, urozmaicone, funkcjonalne słownictwo służące ocenie, wyrażeniu emocji)

VI. Poprawność językowa – dopuszczalne dwa błędy językowe –1 p.

VII. Poprawność ortograficzna – dopuszczalne dwa błędy ortograficzne – 1 p.

VIII. Poprawność interpunkcyjna – dopuszczalne dwa błędy interpunkcyjne – 1 p.

IX. Dbałość o estetykę pracy – stosowanie akapitów, czytelne pismo – 1 p.

X. Indywidualne walory pracy, np. oryginalność, pomysłowość, uniwersalne wartości – 1 p.

10

Razem: 40 punktów 85% = 34 punkty

Cytaty

Powiązane dokumenty

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. Wymagana jest

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. Wymagana jest

Andrea kann nur Sport, Lernen und Ausgehen nicht unter einen Hut bringen.. Sie geht früh ins Bett, weil sie für die Schule und das Sporttraining fit

Hier können Sie noch Bäder aus der Zeit vor 2000 Jahren sehen, und viele interessante Kirchen gibt es hier auch.. Es gibt sogar ein Restaurant, wo man wie vor 2000 Jahren

Sie surfte nicht an der Küste und interessierte sich überhaupt nicht für das typisch touristische Programm, das ich am Wochenende absolvierte.. Wir liehen einen

model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych), uznaje się każdą

• Jeżeli zdający popełni błąd merytoryczny, otrzymuje punkty tylko za tę część zadania, którą rozwiązał do momentu popełnienia tego błędu, dalsza część nie

• Jeżeli zdający prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi, za który zdający