• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 1. Dana jest funkcja f (x) = xx22+2 +1 . Pokazać, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział ]1, 2].

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie 1. Dana jest funkcja f (x) = xx22+2 +1 . Pokazać, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział ]1, 2]."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ANALIZA I 7 i 14 listopada 2014

Semestr zimowy Lista IX

Ci¸ agłość Javier de Lucas

Zadanie 1. Dana jest funkcja f (x) = x x

22

+2 +1 . Pokazać, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział ]1, 2].

Zadanie 2. Dana jest funkcja f (x) = 1+|x| x . Pokazać, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział ] − 1, 1[.

Zadanie 3. Zapisać w języku Heinego i Cauchy’ego zdanie: lim x→2 f (x) = 5 Zadanie 4. Wykazać z definicji, że lim x→0 x sin 1 x = 0.

Zadanie 5. (H212) Wykazać z definicji (Heine i Cauchy), że lim x→0 sin x x = 0.

Zadanie 6. (H216) Niech f (x) =

( 0, dla x niewymiernych

x 2 , dla x wymiernych . Wykazać z def. Cau- chy’ego, że lim x→0 f (x) = 0.

Zadanie 7. Wykaż, że nie istnieje granica lim x→0 sin 1 x . Zadanie 8. Sporządź wykres funkcji: f (x) = lim h→0 x+h

2

h+x

2

. Zadanie 9. Oblicz lim x→0

+

x α

3

−α

2

, gdzie α ∈ R.

Zadanie 10. Ciągłość funkcji. Wykaż opierając się na def. Cauchy’ego, że f (x) = 1 x jest ciągła w punkcie x = 2.

Zadanie 11. Zbadać ciągłość funkcji f określonej wzorem:

a) f (x) =

( sin

2

x

x , dla x 6= 0,

1, dla x = 0. b) f (x) = ( 1

x sin x

x , dla x 6= 0, 0, dla x = 0. .

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Kierowca otrzymał mandat od poli- cjanta, który stwierdził, że w pewnym momencie nastąpiło przekroczenie prędkości o dokładnie 10km/h.. Pokazać, że wielomian stopnia

Ile różnych deserów może z tego sporządzić ekspedientka, jeśli w pucharku mieści się nie więcej niż 5 kulek lodów, a pusty pucharek nie jest deserem..

Uwaga, dwa sposoby usadzenia uważamy za takie same, jeśli w obu sposobach każda z osób ma tych samych sąsiadów zarówno po lewej, jak i prawej stronie..

Obieramy dowolny punkt X na symetralnej AB, wpisujemy okr ag , w trójk at ABX oraz dopisujemy doń okr , ag styczny do odcinka AB.. Pokazać, że iloczyn rR

Na zajęciach zajmiemy się rysowaniem wykresów i odczytywaniem z nich własności funkcji: dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności, wartości dodatnich,

Kolejne zadania są dodatkowe (choć bardzo polecam zrobienie ich przed robieniem zadania punktowanego).. Następnie zbadaj ciągłość otrzymanej w ten