Czy znam lekturę?

217  Download (17)

Pełen tekst

(1)

30.03.- 03.04.2020r.

Temat: Jak znam dramat Sofoklesa pt. „ Antygona”

Czy znam lekturę?

1. Uzupełnij tabelę.

Imię Kim jest ta postać dla Antygony?

ojciec Ismena

narzeczony Kreon

Eteokles

matka narzeczonego

2. Zaznacz zestaw wymieniający osoby, które popełniają w dramacie samobójstwo.

A. Antygona, Edyp, Eurydyka.

B. Eurydyka, Tyrezjasz, Kreon.

C. Antygona, Eurydyka, Hajmon.

D. Ismena, Hajmon, Kreon.

3. W sztuce pada zdanie: „czyn bogobojny uznano za zbrodnię”. Wytłumacz, o jaki czyn chodzi. Dlaczego z jednej strony można go było uznać za wyraz lęku przed bogami, a z drugiej – za przestępstwo.

4. Dokończ zdania.

A. Dramat rozpoczyna się sceną spotkania

B. Tyrezjasz przychodzi do Kreona, ponieważ zaobserwował C. Hajmon grozi Kreonowi, że

(2)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :