• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 1. Udowodnij, że dla liczb x, y, α ∈ R zachodzi nierówność (x sin2 α

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie 1. Udowodnij, że dla liczb x, y, α ∈ R zachodzi nierówność (x sin2 α"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie 1. Udowodnij, że dla liczb x, y, α ∈ R zachodzi nierówność

(x sin2α + y cos2α)6 ¬ x6sin2α + y6cos2α.

Kiedy staje się ona równością?

Zadanie 2. Wyznacz asymptotę funkcji f (x) = x2−3x−4x−2 przy x → +∞ lub wykaż, że funkcja nie posiada asymptoty przy x → +∞.

Zadanie 1. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x, y ∈ R zachodzi nierówność

3

1 + x2+q3 1 + y2 ¬q38 + 2(x + y)2 i wyjaśnić, kiedy ma miejsce równość.

Zadanie 2. Wyznacz asymptotę funkcji f (x) = qxx−23+x2 przy x → +∞ lub wykaż, że funkcja nie posiada asymptoty przy x → +∞.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Plan wykÃladu nr 13: CaÃlkowanie c.d..

[r]

Równania na płaszczyźnie Javier de Lucas.

Przypomnij dowód równoważności definicji ciągłości Cauchy’ego i Heinego i zaadaptuj go do przypadku jednostajnej

Oblicz

Wpisz w ten trójkąt taki prostokąt o stosunku boków a, by jego dwa sąsiednie wierzchołki należały do boku AB, a pozostałe wierzchołki należały odpowiednio do boków BC i

Wy- każ, że środek okręgu wpisanego w 4DEF , środek ciężkości 4ABC i punkt przecięcia się dwusiecznych 4ABC leżą na jednej

[r]