lubi wyzwania, jest odważny, ale też dumny

Download (0)

Full text

(1)

Kochani, chcę, aby od tej pory postarać się pracować w miarę normalnie. Będziemy prowadzić zeszyty, robić notatki, rozmawiać on-line i przesyłać prace do oceny. Będę podawać czas, do kiedy należy wykonać zlecone zadania. Po raz kolejny apeluję o samodyscyplinę, odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Pamiętajcie, że nie oszukujecie mnie, np. zlecając komuś wykonanie zadań czy przepisując z Internetu. Pozdrawiam i życzę zdrówka.

Mam nadzieję, że przeczytaliście polecone fragmenty Iliady i Odysei Homera. To są dosyć proste teksty, więc na pewno poradzicie sobie z nimi sami doskonale. Piszemy temat:

Temat: „Iliada” i „Odyseja” Homera – pierwsze eposy.

1. Historia wojny trojańskiej inspiracją dla Homera.

2. Homer – twórca wyjątkowy.

3. Problematyka „Iliady” i „Odysei”.

4. Cechy gatunkowe eposu.

Wszystkie informacje dostępne są w podręczniku na stronach 125-128, 129-131, 139-140.

Do zeszytów wpiszcie cechy eposu ze strony 131. i pojęcia związane z eposem (porównanie homeryckie, epitet stały, retardacja, retrospekcja, heksametr, inwokacja) ze strony 130.

Temat: Literackie portrety wojowników- pojedynek Achillesa z Hektorem.

1. Okoliczności pojedynku Hektora z Achillesem.

2. Portret Hektora.

3. Portret Achillesa.

4. Koncepcja losu - wpływ bogów na losy pojedynku.

5. Portrety wojowników- charakterystyka porównawcza Hektora i Achillesa.

Materiał do tych zagadnień znajduje się w podręczniku na stronach 132 – 135

Przeanalizujcie proszę materiał dotyczący portretu Hektora, zwróćcie uwagę na jego cechy charakteru, motywy postępowania itp. Samodzielnie wyszukajcie we fragmencie

z podręcznika cech charakteru Achillesa.

Sam Hektor, jakby zgubnym okuty wyrokiem,

Stanął przy Skajskiej bramie niewzruszonym krokiem. [...]

Z Achillesem koniecznie chcąc się mierzyć bronią. [...]

Choć zbliża się Achilles, niewzruszony stoi. [...]

I w szlachetnym swym sercu te myśli rozbiera: [...]

„Zwyciężę Achillesa i zgładzę mą winę

Lub chwalebnie pod mury ojczystymi zginę!...” . Tak myślał, gdy się zbliżył Pelid groźnie zbrojny: [...]

lubi wyzwania, jest odważny, ale też dumny

odważny

szlachetny

pragnie chwały, choćby za cenę śmierci

(2)

Ujrzał go Hektor, zadrżał, nie wytrwał do końca;

Więc porzuciwszy bramę, uciekać zaczyna, Szybkim ścigany biegiem przez Peleja syna. [...]

Bogowie ciągle bacznym szli za nimi okiem...

Gdy czwarty raz do źródeł przybiegli rycerze, Natenczas złotą szalę bogów ojciec bierze, Achilla i Hektora dwa kładzie wyroki, Oba oznaczające śmierci sen głęboki.

Zważył. Już los Hektora dobiegł swego kresu:

Schylił się wyrok jego i padł do Hadesu.

Opuścił go Feb, jako skazanego losem. [...]

Kiedy już były blisko bohatery oba,

„Achillu ! – mówi Hektor – dość bojum się wzdrygał!

Już nie będę uciekał, ni ty będziesz ścigał.

Przejęty trwogą, trzykroć te mury obiegłem, I dawniej się chroniłem, gdy ciebie postrzegłem.

Inne w sobie natchnienie czuję w tę godzinę:

Będę się bił walecznie – umrzesz lub ja zginę.

Ale wprzódy umowę zróbmy w świętej wierze, Niech, bogi, świadki, nasze zaręczą przymierze:

Jeśli mnie da bóg ciebie na placu położyć, Przysięgam, że nie będę nad trupem się srożyć, Boską twą zbroję wezmę. Grekom oddam ciało;

posiada zwykłe ludzkie uczucia, boi się śmierci, tchórzy

skazany na śmierć, nie ma wpływu na swój los

utracił pomoc bogów

potrafi przezwyciężyć strach, odważny

potrafi przyznać się do słabości

honorowy

przestrzega praw boskich (niepochowane ciało nie pozwalało duszy zaznać spokoju), szanuje wroga, obiecuje szacunek jego zwłokom

(3)

Żądam tylko, by ze mną podobnie się stało”.

„Co – zawoła Achilles – a wzrok wściekły toczy, Mnież i ciebie wzajemna umowa zjednoczy? [...]

Prędzej jeden, przyjąwszy w pierś ranę głęboką, Aresa wytrwałego nasyci posoką.

Dziś natęż twoje siły, zbierz twe męstwo całe I dzielnie bronią władaj, i piersi miej śmiałe. [...]”

Zważył jesion ogromny, na Hektora cisnął,

Lecz baczny Hektor, skoro w biegu pocisk błysnął, Schylił się; grot przeleciał i drga w ziemię wbity. [...]

„Achillu! – rzekł wódz Trojan – miałeś mi wziąć życie, Lecz widzę, że mój wyrok tobie był tajemny:

Zmyliłeś się i zamach twej ręki daremny, [...]

Nie pchniesz z tyłu Hektora, który prosto wpada;

W pierś pchnij, jeśli tę chwałę który bóg ci nada.

Broń się mej dzidy, chcącej twoją krwią się skropić!

Obym ci ją mógł całą w twych piersiach utopić!

Lżejsze by się Trojanom stały walki znoje,

Bo największym pogromem dla nich ręce twoje”.

Skończył; wraz długa z ręku wyleciała dzida I prosto w środek tarczy trafiła Pelida, Ale na bok odbita, Hektor się zasmucił,

Że, choć dobrze wymierzył, bezskutecznie rzucił.

zręczny podczas boju, sprawny

dumny, chce walki twarzą w twarz; wie, że los walki zależy od bogów, poddaje się ich

wyrokom

nienawidzi przeciwnika, pragnie go zabić

walczy dla ojczyzny

docenia wroga

(4)

Zmieszał się: nie miał grotu innego przy sobie [...]

„Ach! – rzecze – już boskiego nie ujdę wyroku! [...]

Nie masz żadnej ucieczki, już mi umrzeć trzeba, Musi spełnić się wola Zeusa i Feba. [...]

Lecz nie dokaże wyrok, bym nikczemnie zginął;

Spełnię czyn, którym będę w późne wieki słynął”.

Tak się rycerz w szlachetnym czuciu ubezpiecza.

Wraz dobywszy ciężkiego i ostrego miecza, Leci śmiało wielkimi na Achilla kroki. [...]

Hektor cały Patrokla okryty był zbroją, Mała tylko część gardła jego odsłoniona, Gdzie kość połącza miękką szyję i ramiona, Lecz tędy duch żywotny najłatwiej wychodzi.

W to miejsce grotem Pelid zapalony godzi. [...]

Hektor na niego zwrócił gasnące źrenice.

„Zaklinam cię przez ciebie, przez twoje rodzice, Nie chciej nieszczęśliwego psom oddawać łupem! [...]

Niechaj mi stos zapalą spółziomkowie moi”.

„Psie plemię! – krzyknął Pelid – prosisz mię daremnie, [...]

Psom będziesz brzydką pastwą, ta cię hańba czeka. [...]”

Hektor mdlejącym głosem, który w ustach kona:

„Wiedziałem, że twa dusza niczym niezmiękczona, Żelazne w tobie serce. Chroń się gniewu nieba! [...]”

przyjmuje wolę bogów

godnie staje do walki, wiedząc, że przegra; odważny

śmiały nawet w obliczu śmierci, silny

ubrany w zbroję, niemal w całości zakryty

potrafi upokorzyć się dla ważnej sprawy

religijny, chce spełniać nakazy bogów nawet kosztem upokorzenia

wierzy w sprawiedliwość bogów

(5)

Skończył, a śmierć czarnymi skrzydły go powlecze [...].

Praca domowa:

Jakim wojownikiem jest Hektor, a jakim Achilles? Dokonaj charakterystyki porównawczej. – proszę tę pracę przesłać mi drogą mailową a_banas100@tlen.pl do 1.04.2020

Charakterystyka porównawcza to forma wypowiedzi, którą znacie ze szkoły podstawowej. Dla przypomnienia:

Charakterystyka porównawcza to wypowiedź, w której porównujemy dwóch bohaterów, wskazując na podobieństwa i różnice między nimi. Warto zrobić to według planu:

1. Wstęp – przedstawienie bohaterów.

2. Rozwinięcie- równoległe porównywanie ich cech wyglądu i postępowania, wskazywanie podobieństw i różnic w postępowaniu.

3. Wnioski – ocena obydwu postaci.

W pracy uwzględnijcie proszę wskazówki z materiału podanego w tabeli.

Temat: Władcy też klękają – spotkanie Priama z Achillesem 1. Okoliczności przybycia Priama do Achillesa.

2. Priam – władca i ojciec.

3. Siła ojcowskiej miłości- argumenty Priama.

4. Wpływ rozmowy z Priamem na postępowanie Achillesa.

Materiał do tej lekcji znajduje się w podręczniku na stronach 136 – 138.

Proszę o notatki do każdego punktu w zeszycie – proszę o przesłanie zdjęć tych notatek- podpisanych. Będę mogła wtedy opatrzyć je komentarzem. Termin do: 1.04.2020.

Temat: Odyseusz – portret wędrowca 1. Losy Odyseusza- na podstawie mitu.

2. Problematyka „Odysei” Homera.

3. Analiza fragmentów „Odysei”:

- pobyt Odyseusza w krainie Lotofagów, - spotkanie Odyseusza z Cyklopem,

- metody działania Odyseusza – charakterystyka postępowania.

4. Wędrówka Odyseusza metaforą życia – topos homo viator.

Materiał do lekcji znajduje się w podręczniku na stronach 139- 146. Proszę o przepisanie pod punktami definicji toposu i homo viator z podręcznika ze strony 139. Proszę też o rozwinięcie punktu 4 w zeszycie- na podstawie fragmentów „Odysei” dostępnych w podręczniku.

Prześlijcie mi też zdjęcie tej notatki, oczywiście podpisane. Termin do: 1 kwietnia 2020.

Figure

Updating...

References

Related subjects :