HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM

13  Download (0)

Full text

(1)

1

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM

ROK SZKOLNY 2021/2022, SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022

OŚRODEK: 200301-0531N

ZDAJĄCY EGZAMINY UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN CO NAJMNIEJ 30

MINUT PRZED CZASEM ROZPOCZĘCIA. ZDAJĄCY W AULI SZKOLNEJ ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ

OK. 45 MINUT. WSZYSCY ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ PUNKTUALNIE, PRZED WEJŚCIEM DO SALI

OKAZUJĄ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

(ZE ZDJĘCIEM). DO SALI EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCY WNOSI TYLKO PRZYBORY ZGODNE

Z KOMUNIKATEM CKE WARSZAWA. ZABRONIONE JEST WNOSZENIE URZĄDZEŃ

TELEKOMUNIKACYJNYCH. OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY, WSZYSCY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANI

SĄ DO STOSOWANIA AKTUALNYCH WYTYCZNYCH W TYM ZAKRESIE.

(2)

2

EGZAMIN ZAWODOWY - PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 10 STYCZNIA 2022 PONIEDZIAŁEK

DATA GODZINA

ROZPOCZ.

CZAS TRWANIA

SALA/PRACOWNIA NR

KWALI- FIKACJA

FORMA EGZAMI NU

ZAWÓD/ klasa LICZB A ZDAJĄ CYCH

LISTA ZDAJĄCYCH

1 2 3 4 5 6 7 8

10.01.2022 PONIEDZIA- ŁEK

9.00 150 MIN.

1

(PRACOWNIA H1- -SALA NR 39)

HGT.03 D TECHNIK

HOTELARSTWA III GTH

7

1. Górska Katarzyna 2. Nowicka Magdalena 3. Osmólski Kamil 4. Piotrowska Natalia Marzena

5. Poroc Kornelia Anita 6. Szwed Patrycja

7. Tworkowska Klaudia FORMA EGZAMINU D – opracowanie dokumentacji

(3)

3

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE- PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 OŚRODEK: 200301-0531N (TECHNIKUM)

I. CZĘŚĆ PISEMNA WSZYSTKIE ZAWODY I KWALIFIKACJE Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY PAPIEROWYCH 11 STYCZNIA 2022 R. (WTOREK)

CZAS TRWANIA 60 MINUT (MOŻLIWE WYDŁUŻENIE DO 30 MINUT)

PRZYBORY: DŁUGOPIS Z CZARNYM TUSZEM, KALKULATOR PROSTY.

DATA GODZINA

ROZPOCZ.

NR SALI EGZ.

(SALA SZK.)

KWALIFIKACJA ZAWÓD LICZBA ZDAJĄ- CYCH

LISTA ZDAJĄCYCH

1 2 3 4 5 6 7

11.01.2022 WTOREK

10.00 1

(SALA NR 39)

AU.35 EE.08 TG.07 RL.03

TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOM.

TECHNIK ROLNIK 5

1. Cecot Patrycja AU.35 2. Owierkowicz Dawid EE.08 3. Smorczewska Kinga TG.07 4. Ziuzia Jan RL.03

5. Żoch Mateusz EE.08

(4)

4

11.01.2022 WTOREK

12.00 2 (AULA SZKOLNA)

RL.16 TG.16

TECHNIK ROLNIK TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOM.

35

1. Bazylewski Damian RL.16 2. Bonifatiuk Mikołaj RL.16 3. Bujno Marta TG.16 4. Dietrich Dominik TG.16 5. Dmitruk Katarzyna TG.16 6. Fiedoruk Kamil RL.16 7. Gryko Ewa TG.16

8. Hryniewicka Paulina TG.16 9. Kalinowska Gabriela TG.16 10. Kalinowska Monika TG.16 11. Kamińska Aleksandra TG.16 12. Konach Mateusz RL.16 13. Kosińska Sylwia TG.16 14. Kozłowska Martyna TG.16 15. Kuchnio Emilia TG.16

16. Ławrynowicz Tomasz RL.16 17. Litwiniuk Jakub RL.16 18. Łubko Hanna TG.16

19. Malinowska Patrycja TG.16 20. Malinowska Paulina TG.16

21. Niewiarowska Magdalena TG.16 22. Niewińska Dominika Maria TG.16 23. Niewiński Krystian RL.16

24. Olszewska Patrycja TG.16 25. Ryczkowska Izabela TG.16 26. Sienicka Kamila TG.16

(5)

5

27. Smorczewska Ewelina Klaudia TG.16

28. Smorczewska Kinga TG.16 29. Taranta Kamil Dymitr TG.16 30. Traczuk Anita TG.16

31. Trocka Sylwia TG.16 32. Trojanowski Igor TG.16 33. Urban Ewa TG.16

34. Walicka Magdalena TG.16 35. Wiercińska Zuzanna TG.16

11.01.2022 WTOREK

12.00 3

(SALA NR 22)

TG.13 TECHNIK

HOTELARSTWA

14

1. Fiedoruk Weronika TG.13 2. Golonko Aleksandra TG.13 3. Iwaniuk Jakub TG.13 4. Iwanowiec Amelia TG.13 5. Iwanowiec Anna TG.13 6. Kosakowska Angelika TG.13 7. Lis Paulina TG.13

8. Lubiński Dawid TG.13 9. Pawluczuk Rozalia TG.13 10. Sawicka Dorota TG.13

11. Trochimiuk Radosław Kacper TG.13

12. Wasiluk Gabriela TG.13 13. Weremska Anastazja TG.13 14. Zawadzka Monika TG.13

(6)

6

11.01.2022 WTOREK

12.00 1

(SALA NR 39)

AU.36 TECHNIK

EKONOMISTA

12 1. Bielak Maciej AU.36 2. Cecot Patrycja AU.36 3. Chomicka Paulina AU.36 4. Hryniewicka Justyna AU.36 5. Jaroszewicz Małgorzata AU.36 6. Krajewska Julia AU.36

7. Lunda Szymon AU.36

8. Olszewska Katarzyna AU.36 9. Panieńska Gabriela AU.36 10. Piłat Grzegorz AU.36 11. Popławski Krystian AU.36 12. Prokopiuk Gabriel AU.36 11.01.2022

WTOREK

12.00 4

(SALA NR 41)

AU.36 TECHNIK

EKONOMISTA

12 1. Pruszyńska Julia AU.36 2. Sawoniuk Katarzyna AU.36 3. Sielewiesiuk Natalia AU.36 4. Suchowierski Kamil AU.36 5. Suchowierski Maciej AU.36 6. Terpiłowska Patrycja AU.36 7. Wasilewska Magdalena AU.36 8. Wasyluk Paweł AU.36

9. Zabrocka Małgorzata AU.36 10. Zawadzka Agata AU.36 11. Zawadzki Rafał AU.36 12. Zieniuk Monika AU.36 11.01.2022

WTOREK

14.00 2 EE.09 TECHNIK

INFORMATYK

12 1. Bonda Jakub EE.09

2. Chomański Jakub Krzysztof EE.09

(7)

7

(AULA SZKOLNA)

3. Chomicka Sandra EE.09 4. Dubiel Dawid Bogdan EE.09 5. Koptewicz Michał EE.09 6. Mucha Jakub EE.09 7. Olszewski Jarosław EE.09 8. Owierkowicz Dawid EE.09 9. Puc Jakub EE.09

10. Topczewski Mateusz EE.09 11. Werpachowski Tomasz EE.09 12. Wildeman Andrzej EE.09

(8)

8

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA 2017.

WSZYSTKIE ZAWODY, KWALIFIKACJE I FORMY EGZAMINU W DNIACH OD 10 STYCZNIA 2022 (PONIEDZIAŁEK) DO 19 STYCZNIA 2022 (ŚRODA).

WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH I DOPUSZCZALNE PRZYBORY ZGODNIE Z KOMUNIKATEM CKE NA ROK 2022 W DANYM ZAWODZIE I KWALIFIKACJI. CZAS TRWANIA EGZAMINU OD 150 DO 180 MINUT W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU I KWALIFIKACJI; MOŻLIWE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW W POSTACI WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA NIE WIĘCEJ NIŻ O 30 MINUT. GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM CKE WARSZAWA I HARMONOGRAMEM SZKOLNYM.

DATA GODZINA

ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA

SALA,

PRACOWNIA NR …

KWALI- FIKACJA

FORMA EGZAMI NU

ZAWÓD LICZBA

ZDAJĄ- CYCH

LISTA ZDAJĄCYCH

1 2 3 4 5 6 7 8

10.01.2022 PONIEDZIAŁEK

9.00 150 MIN.

PRACOWNIA 1 (SALA

LEKCYJNA NR 39)

TG.12 D TECHNIK

HOTELARSTWA 2

1. Golonko Aleksandra TG.12 2. Kosakowska Angelika TG.12

(9)

9

10.01.2022 PONIEDZIAŁEK

13.00 150 MIN.

PRACOWNIA 1 (SALA

LEKCYJNA NR 39)

TG.13 D TECHNIK

HOTELARSTWA 14

1 Fiedoruk Weronika TG.13 2. Golonko Aleksandra TG.13 3. Iwaniuk Jakub TG.13 4. Iwanowiec Amelia TG.13 5. Iwanowiec Anna TG.13 6. Kosakowska Angelika TG.13 7. Lis Paulina TG.13

8. Lubiński Dawid TG.13 9. Pawluczuk Rozalia TG.13 10. Sawicka Dorota TG.13 11. Trochimiuk

Radosław Kacper TG.13 12. Wasiluk Gabriela TG.13 13. Weremska Anastazja TG.13

14. Zawadzka Monika TG.13 10.01.2022

PONIEDZIAŁEK

13.00 150 MIN.

PRACOWNIA 2 (SALA

LEKCYJNA NR 41)

RL.16 D TECHNIK ROLNIK

7

1. Bazylewski Damian RL.16 2. Bonifatiuk Mikołaj RL.16 3. Fiedoruk Kamil RL.16 4. Konach Mateusz RL.16 5. Ławrynowicz Tomasz RL.16 6. Litwiniuk Jakub RL.16 7. Niewiński Krystian RL.16 10.01.2022

PONIEDZIAŁEK

13.00 150 MIN.

SALA NR 3 (AULA SZKOLNA)

TG.16 D

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

28

1. Bujno Marta TG.16 2. Dietrich Dominik TG.16 3. Dmitruk Katarzyna TG.16

(10)

10

GASTRONO- MICZNYCH

4. Gryko Ewa TG.16

5. Hryniewicka Paulina TG.16 6. Kalinowska Gabriela TG.16 7. Kalinowska Monika TG.16 8. Kamińska Aleksandra TG.16 9. Kosińska Sylwia TG.16 10. Kozłowska Martyna TG.16 11. Kuchnio Emilia TG.16 12. Łubko Hanna TG.16 13. Malinowska Patrycja TG.16

14. Malinowska Paulina TG.16 15. Niewiarowska Magdalena TG.16

16. Niewińska

Dominika Maria TG.16

17. Olszewska Patrycja TG.16 18. Ryczkowska Izabela TG.16 19. Sienicka Kamila TG.16 20. Smorczewska

Ewelina Klaudia TG.16

21. Smorczewska Kinga TG.16 22. Taranta Kamil Dymitr TG.16

23. Traczuk Anita TG.16 24. Trocka Sylwia TG.16

(11)

11

25. Trojanowski Igor TG.16 26. Urban Ewa TG.16

27. Walicka Magdalena TG.16 28. Wiercińska Zuzanna TG.16 14.01.2022

PIĄTEK

15.00 180 MIN.

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 26)

AU.35

DK

TECHNIK EKONOMISTA

1

1. Cecot Patrycja AU.35

17.01.2022 PONIEDZIAŁEK

15.00 180 MIN.

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 26)

AU.36 DK TECHNIK EKONOMISTA

9 1. Bielak Maciej AU.36

2. Bolesta Magdalena AU.36 3. Cecot Patrycja AU.36 4. Chomicka Paulina AU.36 5. Hryniewicka Justyna AU.36 6. Jaroszewicz Małgorzata AU.36

7. Krajewska Julia AU.36 8. Lunda Szymon AU.36

9. Olszewska Katarzyna AU.36 18.01.2022

WTOREK

9.00 180 MIN.

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 26)

AU.36 DK TECHNIK EKONOMISTA

8 1. Panieńska Gabriela AU.36 2. Piłat Grzegorz AU.36 3. Popławski Krystian AU.36 4. Prokopiuk Gabriel AU.36 5. Pruszyńska Julia AU.36 6. Sawoniuk Katarzyna AU.36 7. Sielewiesiuk Natalia AU.36 8. Suchowierski Maciej AU.36

(12)

12

18.01.2022 WTOREK

15.00 180 MIN.

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 26)

AU.36 DK TECHNIK EKONOMISTA

8 1. Suchowierski Kamil AU.36 2. Terpiłowska Patrycja AU.36 3. Wasilewska Magdalena AU.36

4. Wasyluk Paweł AU.36 5. Zabrocka Małgorzata AU.36

6. Zawadzka Agata AU.36 7. Zawadzki Rafał AU.36 8. Zieniuk Monika AU.36 19.01.2022

ŚRODA

8.00

150 MINUT

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 30)

EE.09 DK TECHNIK INFORMATYK

6 1. Bonda Jakub EE.09

2. Chomański Jakub Krzysztof EE.09

3. Chomicka Sandra EE.09 4. Koptewicz Michał EE.09 5. Mucha Jakub EE.09 6. Olszewski Jarosław EE.09 19.01.2022

SRODA

12.00 150 MINUT

PRACOWNIA KOMPUTERO- WA

(NR 30)

EE.09 DK TECHNIK INFORMATYK

6 1. Dubiel Dawid Bogdan EE.09 2. Owierkowicz Dawid EE.09 3. Puc Jakub EE.09

4. Topczewski Mateusz EE.09 5. Werpachowski Tomasz EE.09

6. Wildeman Andrzej EE.09 FORMA EGZAMINU D – opracowanie dokumentacji

FORMA EGZAMINU DK – opracowanie dokumentacji na komputerze

(13)

13

PZN – PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO A – ASYSTENT/ ADMINISTRATOR PRACOWNI

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022: 31 marca 2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom, które prowadziły

kwalifikacyjne kursy zawodowe, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022:

7 kwietnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.: 27 maja 2022 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :