• Nie Znaleziono Wyników

Jak się nie poddać sytuacji kryzysowej poradnik dla dyrektorów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jak się nie poddać sytuacji kryzysowej poradnik dla dyrektorów"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

Jak się nie poddać sytuacji kryzysowej

– poradnik dla dyrektorów

(2)

Kryzys − trzeba go poznać,

aby nim zarządzać

(3)

Co to jest kryzys?

(4)

Jakie są cechy kryzysu w szkole?

Edukacja na czasie.Dyrektor

• Indywidulany lub w organizacji

• Złożony − wpływa na emocje, relacje, wartości, obraz siebie

• Uruchamia nieadaptacyjne strategie radzenie sobie [aż do agresji]

• Wymaga podejmowania wielu decyzji

• Uniwersalny i idiosynkratyczny

• Brak szybkich rozwiązań

(5)

Jakiego rodzaju kryzysy

mogą zdarzyć się w szkole w związku z epidemią?

• Konflikt z rodzicami

• Trudności w zespole

• Problemy w organizacji nauki zdalnej/hybrydowej

• Kwarantanna nauczycieli/ dyrektora

• Choroba uczniów, ich rodziców lub nauczycieli

• Śmierć kogoś ze społeczności szkolnej

(6)

Jak przebiega kryzys? − wg Selye

Edukacja na czasie.Dyrektor

W jakiej fazie jesteś teraz?

W jakiej fazie jest Rada Pedagogiczna?

W jakiej fazie są poszczególni nauczyciele, uczniowie?

(7)

Ziarno

(8)

Generał na wzgórzu

(9)

Zasada maski tlenowej − w pierwszej kolejności

zadbajmy o siebie

(10)

Strategie radzenia sobie ze stresem

Edukacja na czasie.Dyrektor

Nastawione na zadanie

• Zdobywanie informacji

• Planowanie

• Szukanie pomocy

Nastawione na emocje

• Płacz, wyrażenie złości

• Rozmowa

• Modlitwa

• Medytacja

Nastawione na unikanie

• Rozrywka

• Sen

• Spacer, aktywność fizyczna

(11)

Jak zadbać o siebie? Jak rozwiązać kryzys?

Co jest poza mną i nie pomaga w tej sytuacji?

Działania innych, czynniki wpływające na moje własne działania

Co jest „we mnie”, co mi przeszkadza?

Co jest poza mną, ale pomaga w tej sytuacji?

Zewnętrzne sytuacje, zasoby, pomocnicy, moje własne działania

To co jest „we mnie”, po mojej stronie, pod moją kontrolą i mi pomaga.

WARTOŚCI jako drogowskaz

(12)

Jak zadbać o siebie?

Edukacja na czasie.Dyrektor

Kto przeszkadza, rozprasza?

Kto działa obniżając nastrój, denerwując itp.?

Co robisz, co było skuteczne a przestało działać?

Jakie są twoje wewnętrzne przeszkody?

Myśli, Wyobrażenia, Wspomnienia, Obawy

Co działa, pomaga, przybliża cię do rozwiązania?

Kto pomaga?

Kto może udzielić wsparcia/informacji?

Co jest teraz dla ciebie ważne w tej sytuacji?

Jakie wartości osobiste, w szkole, na tym stanowisku, w tym zespole?

Od czego oddala cię to, co teraz robisz?

(13)

Jak zacząć działać?

G – głęboki oddech

R – rozpoznanie sytuacji

O – odniesienie do wartości

M – musisz działać

(14)

Szkoła to gra zespołowa

(15)

Zespół − kryzysy

(16)

Co pomaga w radzeniu sobie z kryzysem?

Edukacja na czasie.Dyrektor

• Rozumienie

• Zaradność

• Sensowność

(17)

Jak diagnozować problemy w zespole?

Zmiana częstotliwości spotkań z rodziną 15

Zmiana w życiu towarzyskim 18

Zmiana praktyk religijnych 19

Zmiana szkoły u dziecka 20

Kłopoty z szefem 23

Zmiana nawyków 24

Zmiana warunków życia 25

Zmiana w pracy u partnera/partnerki 26

Kłótnie z partnerem/ partnerką 35

Zmiana obowiązków w pracy 36

Zmiana charakteru pracy 36

Zmiana sytuacji finansowej 39

Poważna zmiana w pracy 39

Zwolnienie z racy 47

Choroba 53

Śmierć kogoś bliskiego 73

(18)

Komunikacja wewnętrzna

(19)

Przepływ informacji/decyzji

Dyrektor

Zespół kryzysowy

(20)

Zasięg informacji

Edukacja na czasie.Dyrektor

Na zewnątrz organizacji

– pełna kontrola informacji

Wewnątrz organizacji

– maksymalnie sprawna

i możliwie otwarta komunikacja

(21)

Kanały komunikacji

(22)

Brak informacji = konflikt danych

Edukacja na czasie.Dyrektor

(23)
(24)

Komunikacja na zewnątrz

Edukacja na czasie.Dyrektor

• Obrona przez atak

• Deprecjacja

• Milczenie

• Szum informacyjny

• Awantura zastępcza

• Współpraca

• Negliż

(25)
(26)

Interwencja kryzysowa

Edukacja na czasie.Dyrektor

Zdefiniowanie problemu

Zapewnienie bezpieczeństwa

Udzielenie wsparcia

Rozważenie możliwości działania

Plan działania

Motywowanie do realizacji planu

(27)

Sygnały doświadczania kryzysu u dzieci

Przedszkolaki Uczniowie SP Uczniowie klas starszych Dorośli

•Płacz

•Ssanie kciuka

•Wpadki toaletowe

•Lęk przed obcymi

•Drażliwość

•Dezorientacja

•Potrzeba fizycznej bliskości

•Regres

•Ból głowy

•Płacz

•Objawy

psychosomatyczne

•Dezorientacja

•Regres

•Spadek nastroju

•Poczucie zagrożenia

•Problemy z

•Objawy

psychosomatyczne

•Obniżony nastrój

•Drażliwość

•Zachowania opozycyjne, buntownicze

•Wycofanie

•Autodeprecjacja

•Objawy

psychosomatyczne

•Zaburzenia snu

•Problemy z

wykonywaniem obowiązków

(28)

O ostrzeniu siekiery

(29)

Bajka o drwalu

(30)

Dziękuję za uwagę

Anna Tulczyńska annatul@wp.pl

(31)

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2020 Autor wykładu: Anna Tulczyńska

Getty Images:

Ustynskyy (slajd 4) E+/FatCamera (slajd 5)

Radomir Jovanovic (slajd12)

Photodisc/Dimitri Otis (slajd 21) E+/gremlin(slajd 23)

Willowpix (slajd 28) Shutterstock:

Viacheslav Lopatin (slajd 3) litabit (slajd 8)

Fizkes (slajd 14)

Bernd Guessbacher (slajd 15) PopTika (slajd 20)

Lightspring (slajd 25) Elena Elisseeva (slajd 29)

W webinarium wykorzystano zdjęcia:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli więc ograniczymy ją do zbiorów, które spełniają względem niej warunek Carathéodory’ego, dostaniemy miarę nazywaną dwuwymiarową miarą Lebesgue’a – i to jest

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż