EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Pełen tekst

(1)

Uad graficzny © CKE 2013

Miejsce na naklejkę

z kodem UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD PESEL

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY

CZĘŚĆ I

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

(zadania 1 – 3). Ewentualny brak zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

5. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

6. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

14 MAJA 2015

Godzina rozpoczęcia:

14:00

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 23

MJR-R1_1P-152

(2)

STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 1. (2,5 pkt)

Uzupełnij każdą lukę (1.1.–1.5.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany pod tekstem, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Wpisz wyrazy do tabeli.

Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Зоопарк Лезе, находящийся в Китае, даёт людям возможность ощутить, каково это – столкнуться лицом к лицу с хищниками, а не просто смотреть на них в клетках с безопасного 1.1. _____. Посетителей этого зоопарка закрывают в клетку, установленную на грузовике. Грузовик с посетителями проезжает по 1.2. _____ парка, в то время как дикие животные свободно разгуливают вокруг, зачастую подходя к клетке. Чтобы привлечь внимание животных, к прутьям клетки подвешиваются большие куски сырого мяса. Это делается для того, чтобы хищники подошли как можно 1.3. _____. Звери 1.4. _____ клетки с людьми, бросаясь на них и срывая мясо с прутьев – для туристов это является захватывающим приключением. Здесь гостей просят не высовывать пальцы и руки из клетки, потому что голодный тигр не видит разницу между их руками и завтраком. Туры по зоопарку, которые появились совсем недавно, уже пользуются огромной популярностью у туристов. Билеты проданы на три 1.5. _____ вперёд.

http://www.bugaga.ru/interesting/1146747144-v-kitayskom-zooparke-posetiteley-zakryvayut-v- kletki.html#ixzz3PB0zyPI6

Слова для вставки: близко, преследовать, трудно, расстояние, месяц, избегать, территория.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

(3)

Zadanie 2. (2,5 pkt)

Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Я чувствую себя плохо уже (kilka dni) _____________________________________.

2.2. Оля, не переживай, успеем: поезд отправляется (piętnaście po ósmej) ______________________________________________________________________.

2.3. Я люблю вечерами бродить по (wąskimi ulicami) _____________________________

_________________________ старого города.

2.4. По субботам мы с друзьями (spotykamy się) _________________________________

в клубе.

2.5. Это отличный пансионат, я приезжаю (tu co roku) ___________________________

______________________________________________________________________.

(4)

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. Coraz więcej osób, zamiast wyjeżdżać na wakacje z biurem podróży, organizuje je na własną rękę. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.

2. Obejrzałeś(-aś) w telewizji program kulinarny, w którym rywalizują ze sobą młodzi kucharze. Napisz recenzję tego programu, zwracając uwagę na jego wpływ na poprawę nawyków żywieniowych widzów oraz możliwości rozwoju zawodowego uczestników programu.

3. Napisz opowiadanie o wydarzeniu, które miało miejsce w sklepie i sprawiło, że Twój znajomy został szczęśliwym posiadaczem psa.

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(6)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Liczba wyrazów w pracy Liczba błędów językowych Liczba błędów ort. _____ x 0,5 = Liczba błędów inter. _____ x 0,5 = Suma błędów Procent błędów

TREŚĆ KOMPOZYCJA BOGACTWO

JĘZYKOWE

POPRAWNOŚĆ

JĘZYKOWA RAZEM

Poziom A B C A B C A B C A B C

Liczba

punktów 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0

(7)

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(8)
(9)

MJR-R1_1P-152

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

1.1

2.1 1.2

2.2 1.3

2.3 1.4

2.4 2.5 1.5

0

0 0,5

0,5

Pkt

Pkt Zad.1

Zad.2

ZADANIE 3

Treść Kompozycja

Poprawność Bogactwo

Punkty 0 1 2 3 4 5

WYPEŁNIA EGZAMINATOR

Temat:

SUMA PUNKTÓW D

J czD

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

1 2 3

Miejsce na naklejkę z nr. PESEL

(10)

Czytelny podpis egzaminatora

KOD ZDAJĄCEGO

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :