Prawa człowieka i system ich ochrony Teorie praw człowieka

Download (0)

Full text

(1)

Prawa człowieka i system ich ochrony

Teorie praw człowieka

mgr Przemysław Mazurek Katedra Prawa Konstytucyjnego

Rok Akademicki 2016/2017 Slajdy podlegają ochronie prawnej

(2)

Teorie praw człowieka

Teoria liberalna

punktem wyjścia jest zasada, że wolności jednostki jest nieograniczona upoważnienia państwa są ograniczone

sens i cel praw podstawowych upatruje w obronie jednostki przed niezgodnymi zrachowaniami ze strony państwa

korzystanie z praw jest indywidualną sprawą jednostki

(3)

Teorie praw człowieka

Teoria wartości

państwo troszczy się o integracje społeczeństwa, o stworzenie wspólnoty kulturowej duża rola praw podstawowych

prawa podstawowe wyrażają pewien system wartości nie są to już prawa podmiotowe, lecz obiektywne

wolność jest rozumiana nie, jako emancypacja, lecz jako obywatelska podstawa istnienia państwa

(4)

Teorie prawa człowieka

Teoria instytucjonalna

prawa podstawowe, jako zasady obiektywne, porządkujące chronione przez ich dziedziny życia

zakres regulacji normatywy, instytucjonalny

prawa podstawowe, jako fundament wszystkich norm

prawa podstawowe mają charakter zasad obiektywnych jak i praw podmiotowych

(5)

Teorie praw człowieka

Teoria demokratyczno-funkcjonalna

podstawa to pogląd, że stosunek między jednostką a państwem nie może być równy, jako relacja dwóch niezależnych podmiotów

państwo jest zależne od obywateli

nie powinno się zmuszać jednostki do aktywności politycznej

wolność jednostki nie jest podzielona, to zarówno wolność osobista jak i wolność w sprawach publicznych

(6)

Teorie praw człowieka

Teoria socjalna

prawa podstawowe nie tylko chronią jednostkę przed ingerencją ze strony państwa, ale też umożliwiają państwu wypełnić określone świadczenia

prawa podstawowe nakładają na państwo obowiązki prawa podstawowe to obiektywne zasady

Figure

Updating...

References

Related subjects :