Historia klasa 5 - 24 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

24 VI 2020

Temat: Legendarne początki Polski.

Zapoznaj się z materiałem: https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatki-polski/DqtRkmnQV Dla chętnych: można wykonać zadania zawarte w materiale edukacyjnym (nie odsyłać)

Figure

Updating...

References

Related subjects :