Kalendarz wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w roku szkolnym 2018/2019

Pełen tekst

(1)

Kalendarz wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w Centrum Edukacji Ogrodniczej

w roku szkolnym 2018/2019

Termin Wydarzenie

WRZESIEŃ

3 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 5 września Rada Pedagogiczna

5 września Zebranie z rodzicami

7 września Targi Rolne „AGROPOMERANIA’2018” w Barzkowicach (wycieczka edukacyjna)

do 7 września Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019

11 września Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa) do 12 września Diagnoza klas pierwszych

12 września Rada Pedagogiczna

12 września Spotkanie Zespołu Wspierającego ds. pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych

13-14 września IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku (finał)

14 września Warsztaty ogrodnicze w ramach współpracy z II LO ze Stargardu do 14 września Złożenie przedmiotowych systemów oceniania

17 września Impreza integracyjna w Kliniskach – Lasy Państwowe Dzień opiekuńczo-wychowawczy

do 21 września Złożenie tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów 25 września Złożenie wyników diagnozy wstępnej

26 września Rada Pedagogiczna 28 września Dzień Chłopaka

wrzesień Porządkowanie Puszczy Bukowej „Sprzątanie Świata” (Akademicki Inspektorat Ochrony Środowiska)

wrzesień Szkolny „Dzień Chłopaka”

wrzesień Konkurs ekologiczny w Barzkowicach

wrzesień Rajd rowerowy - „Sportowe pożegnanie lata”

wrzesień Przeprowadzenie i analiza testów diagnostycznych z przedmiotów ogólnokształcących dla klas pierwszych

do 30 września

Zgromadzenie wstępnych uczniowskich deklaracji dotyczących przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, a także opinii o szczegółowych uprawnieniach do zdawania egzaminu maturalnego

PAŹDZIERNIK 9 października Zespół ds. promocji

10 października Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 10 października Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących

12 października Organizacja uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października Dzień Edukacji Narodowej

20 października Jesienny Kiermasz Ogrodniczy

20 października Miejski Festiwal Dyni – podczas Kiermaszu Jesiennego 24 października Zebranie z rodzicami

26 - 28 październik Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap szkolny

październik Święto Pieczonego Ziemniaka - impreza integracyjna wychowanków internatu

(2)

październik Wybory do Samorządu Uczniowskiego październik Otrzęsiny klas pierwszych (SU)

październik Otrzęsiny klas pierwszych październik „Spotkanie z Profesjonalistą”

październik Rajd Szlakiem Miejskim - „Poznajemy Szczecin” - integracja wychowanków internatu

październik Organizacja zbiórki karmy i koców dla zwierząt ze schroniska

październik Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” dla młodzieży szkół rolniczych – etap szkolny

październik Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej ZZ LZS październik -

listopad Sentymentalny Spacer po Cmentarzu Centralnym październik -

listopad Szkoleniowa Rada Pedagogiczna wyjazdowa (pt - sb) październik -

listopad

Wyjście do muzeum lub kina z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

LISTOPAD 2 listopada Dzień opiekuńczo - wychowawczy

5 - 9 listopada Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

9 listopada Apel z okazji Odzyskania Niepodległości - „Pasowanie Pierwszoklasistów”

9 listopada Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego - etap regionalny 13 listopada Zespół ds. promocji

20 – 23 listopada Próbna Matura z OPERONEM

28 listopada Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 30 listopada Andrzejki

listopad 100 – lecie Niepodległości – wieczorek poetycki w internacie szkolnym listopad Olimpiada ZUS pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach

społecznych”

listopad Wewnątrzszkolny turnieju piłki siatkowej

listopad Jesień na sportowo - zabawa dla przedszkolaków listopad Konkurs „ Z językami obcymi za pan brat”

listopad Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie listopad Konkurs Miejski „Pływające ogrody, czyli Szczecin 2050”

listopad Szkolne Andrzejki

listopad Akcji charytatywna: pomoc w Domu Samotnej Matki, zbiórka żywności, środków chemicznych, oddawanie krwi

GRUDZIEŃ 5 grudnia Światowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących 6 grudnia Mikołajki (SU)

11 grudnia Zespół ds. promocji

12 grudnia Zebranie z rodzicami - propozycja ocen półrocznych

12 grudnia Ogólnopolski Konkurs o Architekturze Krajobrazu – etap szkolny 21 grudnia Finał szkolnego konkursu „Wystrój świąteczny sal”

21 grudnia Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 21 grudnia Wigilia szkolna

grudzień Konkurs „Ogrodnik mój fach”

grudzień Konkurs Wiedzy Ogrodniczej

grudzień Wigilia w Internacie dla podopiecznych Caritas 23 - 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna

(3)

STYCZEŃ 8 stycznia Zespół ds. promocji

9 - 10 stycznia Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 11 stycznia –

16 lutego Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna 11 stycznia Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze

16 stycznia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16 stycznia Zebranie z rodzicami

styczeń Konkurs „Moje prawo pracy”

styczeń Studniówka’2018

styczeń

Etapu regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

styczeń Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

styczeń - maj Międzyklasowy konkurs chemiczny

styczeń Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych

28 stycznia -

10 lutego Ferie zimowe

LUTY II półrocze

2018/2019 Praktyka zawodowa (rotacyjna) 2 TW

do 7 lutego Zebranie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

13 lutego Plenarna Rada Pedagogiczna

13 lutego Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących 14 lutego Walentynki

15 lutego Seminarium Ogrodnicze dla Polskiego Związku Działkowców, Producentów, Ogrodników

do 18 lutego Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2019

19 lutego Zespół ds. promocji

20 lutego Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

21 - 23 lutego Targi dla architektów krajobrazu i ogrodników „Gardenia” w Poznaniu luty Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje szkolne

luty - marzec V Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Kreacja Przestrzeni”

MARZEC 4 – 15 marca Praktyka zawodowa kl. 2 TO

od 4 marca II edycja Próbnej Matury z OPERONEM

8 marca Dzień Kobiet

13 marca Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 15 marca Propozycja ocen końcowych dla klasy 4 TK/TW

18 – 29 marca Praktyka zawodowa kl. 2 TK 19 marca Zespół ds. promocji

20 marca Zebranie z rodzicami (miesiąc przed wystawieniem ocen maturzystom) 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny (SU)

22 marca Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019

25 - 27 marca Rekolekcje wielkopostne

25 – 27 marca Szkoleniowe Rady Pedagogiczne (Rekolekcje wielkopostne)

(4)

marzec

Diagnoza z przedmiotów zawodowych w obrębie kwalifikacji III ZSZ, III TO – R.5, III TO - R.18, II TK – R.21, III TK – R.21 i R.22, IV TK – R.22, II TW i III TW – R.9, III TW – R.10, IV TW – R.11

marzec Szkolny Konkurs - „Ekonomista Anglista”

marzec Wojewódzki konkurs językowy „Rollercoster”

marzec Dzień Języków Obcych

marzec Próbne egzaminy zawodowe

marzec Konkurs Wiedzy Pożarniczej – eliminacje miejskie marzec Konkurs „Poznaj swoje prawa pracy”

marzec - kwiecień Olimpiada Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - finał

marzec Warsztaty ogrodnicze dla gimnazjalistów

marzec - maj Promocja szkoły dla gimnazjalistów i uczniów klas VII i VIII (warsztaty, targi edukacyjne, itp.)

KWIECIEŃ 1 – 12 kwietnia Praktyka zawodowa kl. 3 TO

marzec - kwiecień Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10 kwietnia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

15 kwietnia Złożenie wykazu podręczników na rok szkolny 2019/2020 16 kwietnia Zespół ds. promocji

17 kwietnia Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasie 4 TK/TW 18 - 23 kwietnia Wiosenna Przerwa Świąteczna

24 kwietnia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klasy 4 TK/TW

26 kwietnia Zakończenie zajęć dla absolwentów Technikum Ogrodniczego kwiecień Uroczyste Śniadanie Wielkanocne

kwiecień Dzień Ziemi - Sprzątanie Świata kwiecień „Spotkanie z Profesjonalistą”

kwiecień Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - etap okręgowy kwiecień Próbna matura ustna z języków obcych

kwiecień „Zielony Design” - targi ogrodnicze Miasto Ogród kwiecień - maj Współpraca z przedszkolami

kwiecień Podsumowanie szkolnego projektu „Das interviu”

MAJ 2 maja Dzień opiekuńczo-wychowawczy 6 – 25 maja Egzamin maturalny - część pisemna 6 maja Dzień opiekuńczo-wychowawczy 7 maja Dzień opiekuńczo-wychowawczy 9 - 22 maja Egzamin maturalny - część ustna

10 maja Szkolny Turniej „Ogrodniczy Mistrz Kierownicy”

11 maja Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy 13 -24 maja Praktyka zawodowa kl. 3 TK

15 maja Zebranie z rodzicami (przewidywane oceny roczne) 20 – 31 maja Praktyka zawodowa kl. 3 TW

21 maja Zespół ds. promocji 24 maja

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019

29 maja Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących

maj Gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów”

maj „Wiosna na sportowo” – impreza dla przedszkolaków

(5)

maj Szkolny Konkurs Fotograficzny - „Mój Las”

maj Szkolny Konkurs Florystyczny

maj Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” dla młodzieży szkół rolniczych – etap ogólnopolski

maj

Diagnoza z przedmiotów zawodowych w obrębie kwalifikacji dla klas III ZSZ, III TO – R.5, III TO - R.18, II TK – R.21, III TK – R.21 i R.22, II TW i III TW – R.9, III TW – R.10

maj - czerwiec Szkolny Konkurs Weterynaryjny CZERWIEC 3 – 14 czerwca Praktyka zawodowa kl. 2 TO

5 czerwca Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 12 czerwca Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych 13 czerwca Złożenie wykazu programów nauczania 14 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 - 18 czerwca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

21 czerwca - 4 lipca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna czerwiec Noc Świętojańska- impreza internacka

czerwiec Dzień Sportu

czerwiec Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - finał 21 czerwca Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 22 czerwca –

31 sierpnia Ferie letnie

26 czerwca Plenarna Rada Pedagogiczna (termin może ulec zmianie) LIPIEC

4 lipca Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 4 lipca Przekazanie świadectw dojrzałości

SIERPIEŃ

20 sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny - część pisemna 21 - 22 sierpnia Poprawkowy egzamin maturalny - część ustna 26 sierpnia Rada Pedagogiczna

26 - 29 sierpnia Egzaminy poprawkowe

30 sierpnia Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2019

30 sierpnia Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do 30 sierpnia Przedstawienie wyników ewaluacji

30 sierpnia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :