Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki

34  Download (0)

Full text

(1)

Wykaz jednostek naukowych, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową, podlegających obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi zgodnie z

przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki.

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto

siedziba jednostki

Przekazano wyniki audytu do

MNiSW (tak/nie) 1. 100 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut

Badawczy

Warszawa TAK 2. 115 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego

Józefów k.

Otwocka

TAK 3. 116 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-

Curie

Warszawa TAK

4. 126 Główny Instytut Górnictwa Katowice TAK

5. 130 Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa TAK 6. 135 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa TAK 7. 136 Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin

Stary

TAK 8. 141 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łódź TAK 9. 142 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa TAK 10. 143 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Warszawa TAK 11. 148 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa TAK 12. 149 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze TAK 13. 152 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa TAK 14. 154 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego

Mościckiego

Warszawa TAK 15. 155 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Kędzierzyn-

Koźle TAK

16. 157 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice TAK 17. 158 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa TAK

18. 159 Instytut Elektrotechniki Warszawa TAK

19. 160 Instytut Energetyki Warszawa TAK

20. 161 Instytut Energii Atomowej POLATOM Świerk TAK 21. 162 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin TAK 22. 166 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa TAK 23. 176 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa TAK 24. 181 Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut" Wrocław TAK 25. 182 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa TAK 26. 183 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa TAK 27. 190 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i

Barwników

Toruń TAK

28. 192 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Warszawa TAK

29. 194 Instytut Kolejnictwa Warszawa TAK

30. 195 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań TAK

(2)

31. 196 Instytut Lotnictwa Warszawa TAK 32. 197 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa TAK 33. 198 Instytut Maszyn Matematycznych Warszawa TAK

34. 201 Instytut Matki i Dziecka Warszawa TAK

35. 203 Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa TAK 36. 204 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Skalnego

Warszawa TAK 37. 206 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Sosnowiec TAK 38. 207 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego

Nofera

Łódź TAK

39. 208 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lublin TAK 40. 209 Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice TAK 41. 211 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Gliwice TAK 42. 212 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa TAK

43. 213 Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk TAK

44. 214 Instytut Nafty i Gazu Kraków TAK

45. 218 Instytut Nawozów Sztucznych Puławy TAK

46. 221 Instytut Obróbki Plastycznej Poznań TAK 47. 224 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Poznań TAK 48. 225 Instytut Ochrony Środowiska Warszawa TAK

49. 226 Instytut Odlewnictwa Kraków TAK

50. 227 Instytut Optyki Stosowanej Warszawa TAK 51. 235 Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" Poznań TAK 52. 236 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa TAK 53. 237 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa TAK 54. 238 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Świerk TAK 55. 239 Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa TAK

56. 240 Instytut Przemysłu Skórzanego Łódź TAK

57. 241 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa TAK 58. 243 Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory

Reicher

Warszawa TAK

59. 245 Instytut Rozwoju Miast Kraków TAK

60. 247 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza Olsztyn TAK 61. 248 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana

Pieniążka Skierniewice TAK

62. 250 Instytut Spawalnictwa Gliwice TAK

63. 251 Instytut Sportu Warszawa TAK

64. 256 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa TAK 65. 257 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice TAK 66. 258 Instytut Techniki Budowlanej Warszawa TAK 67. 259 Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice TAK 68. 260 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Zabrze TAK 69. 263 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty TAK 70. 264 Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" Łódź TAK

71. 265 Instytut Technologii Drewna Poznań TAK

72. 266 Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Radom TAK

(3)

Badawczy

73. 267 Instytut Technologii Elektronowej Warszawa TAK 74. 268 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa TAK 75. 269 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa TAK 76. 270 Instytut Transportu Samochodowego Warszawa TAK 77. 271 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa -

Państwowy Instytut Badawczy

Puławy TAK 78. 272 Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Skierniewice TAK 79. 273 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań TAK

80. 274 Instytut Włókiennictwa Łódź TAK

81. 277 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków TAK 82. 278 Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im.

Zygmunta Wojciechowskiego

Poznań TAK 83. 280 Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med.

Aleksandra Szczygła

Warszawa TAK 84. 311 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Gdynia TAK

85. 314 Narodowy Instytut Leków Warszawa TAK

86. 315 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy

Zakład Higieny (NIZP - PZH) Warszawa TAK 87. 342 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut

Badawczy

Warszawa TAK 88. 343 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Opole TAK 89. 344 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut

Badawczy

Puławy TAK 90. 480 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" Warszawa TAK 91. 482 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań TAK 92. 483 Przemysłowy Instytut Motoryzacji Warszawa TAK 93. 831 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa TAK 94. 832 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen.

Karola Kaczkowskiego

Warszawa TAK 95. 833 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza

Groszkowskiego

Zegrze TAK 96. 835 Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa TAK 97. 836 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka k.

Warszawy

TAK 98. 837 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora

Józefa Kosackiego

Wrocław TAK 99. 838 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek TAK 100. 133 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa NIE

101. 163 Instytut Farmaceutyczny Warszawa NIE

102. 179 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa NIE 103. 186 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy

Radzików NIE 104. 228 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

"Orgmasz"

Warszawa NIE 105. 279 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Balice NIE 106. 318 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha

Kętrzyńskiego w Olsztynie Olsztyn NIE 107. 473 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa NIE

(4)

108. 475 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy Przemyśl NIE 109. 834 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa NIE 110. 98 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn

Elektrycznych "Komel"

Katowice TAK 111. 99 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Warszawa TAK 112. 101 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury

Badawczej i Dydaktycznej "Cobrabid" sp. z o.o.

Warszawa TAK 113. 102 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn

Włókienniczych Polmatex-Cenaro

Łódź TAK

114. 103 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań Warszawa TAK 115. 105 Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie

Sp. z o.o.

Kraków TAK 116. 110 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. Pruszków TAK 117. 114 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa TAK 118. 117 Centrum Techniki Okrętowej S. A. Gdańsk TAK 119. 120 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu Zabrze TAK 120. 129 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.

o.

Wrocław TAK 121. 131 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z

o.o.

Bielsko- Biała

TAK 122. 276 Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa TAK 123. 298 KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-

Rozwojowe

Wrocław TAK 124. 316 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Warszawa TAK 125. 320 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki

Morskiej S.A.

Gdynia TAK 126. 326 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Predom-OBR" Warszawa TAK 127. 328 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu

Rafineryjnego S.A.

Płock TAK

128. 330 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o. o.

Gliwice TAK 129. 332 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa TAK

130. 472 Polska Akademia Umiejętności Kraków TAK

131. 481 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o. o. Kobyłka TAK 132. 104 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu

Izolacji Budowlanej

Katowice NIE 133. 121 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań NIE

134. 313 Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków NIE

135. 319 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA

Kraków NIE 136. 321 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń

Transportowych "Detrans"

Bytom NIE

137. 322 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM Łódź NIE 138. 323 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców

Chemicznych "Chemkop" Sp. z o. o.

Kraków NIE 139. 324 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa

Wełny "Belmatex" Bielsko-

Biała NIE

140. 325 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Oram" Sp. z o. o. Łódź NIE 141. 327 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poznań NIE

(5)

Oponiarskiego "Stomil" Sp. z o.o.

142. 329 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o.

Tarnów NIE 143. 484 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. Warszawa NIE 144. 823 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Wrocław NIE 145. 869 Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki

Komunalnej

Katowice NIE 146. 106 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Warszawa TAK 147. 108 Centrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa TAK 148. 109 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

PAN

Łódź TAK

149. 112 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa TAK 150. 113 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze TAK 151. 127 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN Lublin TAK 152. 128 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa TAK 153. 132 Instytut Badań Literackich PAN Warszawa TAK 154. 134 Instytut Badań Systemowych PAN Warszawa TAK 155. 137 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa TAK 156. 138 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.

Macieja Nałęcza PAN

Warszawa TAK 157. 139 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa TAK 158. 140 Instytut Biologii Medycznej PAN Łódź TAK 159. 144 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN Kraków TAK 160. 145 Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk TAK 161. 150 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań TAK 162. 151 Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa TAK 163. 153 Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa TAK

164. 156 Instytut Dendrologii PAN Kórnik TAK

165. 164 Instytut Farmakologii PAN Kraków TAK

166. 165 Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa TAK 167. 167 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana

Kielanowskiego PAN

Jabłonna k.

Warszawy

TAK 168. 168 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN Kraków TAK 169. 169 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka

Niewodniczańskiego PAN

Kraków TAK 170. 170 Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań TAK 171. 173 Instytut Genetyki Człowieka PAN Poznań TAK 172. 174 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec TAK

173. 175 Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań TAK

174. 177 Instytut Geofizyki PAN Warszawa TAK

175. 178 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Warszawa TAK 176. 180 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

PAN

Kraków TAK 177. 184 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Warszawa TAK 178. 185 Instytut Historii Nauki PAN Warszawa TAK

(6)

179. 189 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN Gliwice TAK 180. 191 Instytut Języka Polskiego PAN Kraków TAK 181. 193 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków TAK 182. 199 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta

Szewalskiego PAN

Gdańsk TAK

183. 200 Instytut Matematyczny PAN Warszawa TAK

184. 202 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków TAK 185. 205 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.

Mirosława Mossakowskiego PAN Warszawa TAK 186. 210 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im.

Aleksandra Krupkowskiego PAN

Kraków TAK 187. 215 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa TAK 188. 216 Instytut Nauk Geologicznych PAN Warszawa TAK

189. 217 Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa TAK

190. 220 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im.

Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Wrocław TAK

191. 222 Instytut Oceanologii PAN Sopot TAK

192. 223 Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków TAK 193. 229 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN Warszawa TAK 194. 231 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Warszawa TAK 195. 232 Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa TAK 196. 233 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze TAK 197. 234 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa TAK

198. 242 Instytut Psychologii PAN Warszawa TAK

199. 244 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn TAK 200. 246 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa TAK

201. 249 Instytut Slawistyki PAN Warszawa TAK

202. 252 Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa TAK 203. 253 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków TAK

204. 254 Instytut Sztuki PAN Warszawa TAK

205. 275 Instytut Wysokich Ciśnień PAN Warszawa TAK 206. 309 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i

Komórkowej

Warszawa TAK 207. 312 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa TAK 208. 107 Centrum Badań Ekologicznych PAN Dziekanów

Leśny

NIE 209. 187 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.

Ludwika Hirszfelda PAN

Wrocław NIE 210. 188 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice NIE 211. 308 Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól

Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Wrocław NIE 212. 310 Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk –

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO

Łódź NIE

213. 317 Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN

Warszawa NIE

214. 866 Zakład Antropologii PAN Wrocław NIE

215. 867 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN Warszawa NIE

(7)

216. 868 Zakład Badania Ssaków PAN Białowieża NIE 217. 870 Zakład Biologii Antarktyki PAN Warszawa NIE 218. 871 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN Zaborze NIE 219. 872 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN Warszawa NIE 220. 1 Akademia Górniczo-

Hutnicza im. St. Staszica

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Kraków TAK

221. 2 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Kraków TAK

222. 3 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Energetyki i Paliw

Kraków TAK

223. 4 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków TAK

224. 5 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kraków TAK

225. 6 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny Kraków TAK

226. 7 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kraków TAK

227. 8 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kraków TAK

228. 9 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki

Przemysłowej

Kraków TAK

229. 10 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Matematyki Stosowanej

Kraków TAK

230. 11 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Metali Nieżelaznych

Kraków TAK

231. 12 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Odlewnictwa Kraków TAK

232. 13 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Kraków TAK

233. 14 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Zarządzania Kraków TAK

234. 15 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kraków TAK

235. 16 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kraków TAK

236. 17 Akademia im. Jana Długosza

w Częstochowie Wydział Filologiczno- Historyczny

Częstochowa TAK

237. 18 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

Częstochowa TAK

238. 19 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Społecznych

Częstochowa TAK

(8)

239. 20 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Pedagogiczny Częstochowa TAK

240. 21 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Wychowania Artystycznego

Częstochowa TAK

241. 22 Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa TAK

242. 23 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Gdynia TAK

243. 24 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Wydział Mechaniczno- Elektryczny

Gdynia TAK

244. 25 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Gdynia TAK

245. 26 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Wydział Nawigacji i

Uzbrojenia Okrętowego Gdynia TAK 246. 27 Akademia Medyczna im.

Piastów Śląskich

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Wrocław TAK

247. 28 Akademia Medyczna im.

Piastów Śląskich

Wydział Lekarski Wrocław TAK

248. 29 Akademia Medyczna im.

Piastów Śląskich Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Wrocław TAK

249. 30 Akademia Medyczna im.

Piastów Śląskich

Wydział Lekarsko- Stomatologiczny

Wrocław TAK

250. 31 Akademia Medyczna im.

Piastów Śląskich

Wydział Nauk o Zdrowiu Wrocław TAK

251. 32 Akademia Morska w Gdyni Wydział Elektryczny Gdynia TAK 252. 33 Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Gdynia TAK 253. 34 Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny Gdynia TAK 254. 35 Akademia Morska w Gdyni Wydział

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Gdynia TAK

255. 36 Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu

Szczecin TAK 256. 37 Akademia Morska w

Szczecinie

Wydział Mechaniczny Szczecin TAK 257. 38 Akademia Morska w

Szczecinie

Wydział Nawigacyjny Szczecin TAK 258. 39 Akademia Muzyczna im.

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Bydgoszcz TAK

259. 40 Akademia Muzyczna im.

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

Łódź TAK

(9)

260. 41 Akademia Muzyczna im.

Ignacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

Poznań TAK

261. 42 Akademia Muzyczna im.

Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wydział Wokalno- Instrumentalny

Katowice TAK

262. 43 Akademia Muzyczna im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Gdańsk TAK

263. 44 Akademia Muzyczna im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Gdańsk TAK

264. 45 Akademia Muzyczna im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Instrumentalny Gdańsk TAK

265. 46 Akademia Muzyczna im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział Wokalno- Aktorski

Gdańsk TAK

266. 47 Akademia Muzyczna w Krakowie

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Kraków TAK

267. 48 Akademia Obrony Narodowej

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Warszawa TAK 268. 49 Akademia Obrony

Narodowej

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Warszawa TAK 269. 52 Akademia Pomorska w

Słupsku

Wydział Edukacyjno- Filozoficzny

Słupsk TAK

270. 53 Akademia Pomorska w Słupsku

Wydział Filologiczno- Historyczny

Słupsk TAK

271. 54 Akademia Pomorska w Słupsku

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

Słupsk TAK

272. 55 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Wrocław TAK

273. 56 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział Ceramiki i Szkła Wrocław TAK

274. 57 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Wrocław TAK

275. 58 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Wrocław TAK

276. 59 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Architektury Wnętrz

Kraków TAK

277. 60 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Form Przemysłowych

Kraków TAK

278. 61 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w

Wydział Grafiki Kraków TAK

(10)

Krakowie

279. 62 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kraków TAK

280. 63 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Malarstwa Kraków TAK

281. 64 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Rzeźby Kraków TAK

282. 65 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa

Gdańsk TAK

283. 66 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Grafiki Gdańsk TAK 284. 67 Akademia Sztuk Pięknych w

Gdańsku

Wydział Malarstwa Gdańsk TAK 285. 68 Akademia Sztuk Pięknych w

Gdańsku

Wydział Rzeźby Gdańsk TAK

286. 69 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wydział Artystyczny Katowice TAK

287. 70 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wydział Projektowy Katowice TAK

288. 77 Akademia Teatralna im.

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydział Aktorski Warszawa TAK

289. 78 Akademia Teatralna im.

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydział Reżyserii Warszawa TAK

290. 79 Akademia Teatralna im.

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydział Sztuki

Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku

Białystok TAK

291. 80 Akademia Teatralna im.

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydział Wiedzy o Teatrze Warszawa TAK

292. 81 Akademia Techniczno- Humanistyczna

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Bielsko-

Biała TAK

293. 82 Akademia Techniczno- Humanistyczna

Wydział Humanistyczno- Społeczny

Bielsko- Biała

TAK 294. 83 Akademia Techniczno-

Humanistyczna

Wydział Nauk o

Materiałach i Środowisku

Bielsko- Biała

TAK 295. 84 Akademia Techniczno-

Humanistyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu Bielsko-

Biała TAK

296. 85 Akademia Techniczno- Humanistyczna

Wydział Zarządzania i Informatyki

Bielsko-

Biała TAK

297. 86 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.

Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wydział Turystyki i Rekreacji

Gdańsk TAK

(11)

298. 87 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.

Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wydział Wychowania Fizycznego

Gdańsk TAK

299. 88 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Wydział Turystyki i Rekreacji

Poznań TAK

300. 89 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Wydział Wychowania Fizycznego

Poznań TAK

301. 90 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

TAK

302. 92 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Rehabilitacji Warszawa TAK

303. 93 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego

Warszawa TAK

304. 94 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Piłsudskiego w Warszawie

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

TAK

305. 95 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Fizjoterapii Wrocław TAK

306. 96 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Wychowania Fizycznego

Wrocław TAK

307. 122 Gdański Uniwersytet Medyczny

Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdynia TAK

308. 123 Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Gdańsk TAK

309. 124 Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem

Stomatologicznym

Gdańsk TAK

310. 125 Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem

Pielęgniarstwa

Gdańsk TAK

311. 146 Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

Łódź TAK

312. 171 Instytut Fizyki PAN Warszawa TAK

313. 172 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im.

Sylwestra Kaliskiego

Warszawa TAK

314. 288 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Filozofii Lublin TAK

315. 289 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

Lublin TAK 316. 290 Katolicki Uniwersytet

Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Humanistycznych

Lublin TAK

(12)

317. 292 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk

Społecznych Lublin TAK

318. 293 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Lublin TAK

319. 294 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Teologii Lublin TAK

320. 300 Krakowska Akademia im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kraków TAK

321. 301 Krakowska Akademia im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Nauk Humanistycznych

Kraków TAK

322. 303 Krakowska Akademia im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Nauk o Rodzinie Kraków TAK

323. 305 Krakowska Akademia im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Prawa i Administracji

Kraków TAK

324. 306 Krakowska Akademia im.

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Stosunków Międzynarodowych

Kraków TAK

325. 333 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej

Łódź TAK

326. 334 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej

Łódź TAK

327. 336 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Wydział Aktorski Kraków TAK

328. 337 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Wydział Aktorski we Wrocławiu

Wrocław TAK

329. 338 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Wydział Lalkarski we

Wrocławiu Wrocław TAK

330. 339 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Wydział Reżyserii Dramatu

Kraków TAK

331. 340 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

Bytom TAK

332. 345 Politechnika Białostocka Wydział Architektury Białystok TAK 333. 346 Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i

Inżynierii Środowiska

Białystok TAK

334. 347 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Białystok TAK 335. 348 Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Białystok TAK 336. 349 Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Białystok TAK 337. 350 Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Kleosin TAK

(13)

338. 351 Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa Częstochowa TAK 339. 352 Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny Częstochowa TAK 340. 353 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii i

Ochrony Środowiska

Częstochowa TAK

341. 354 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Częstochowa TAK

342. 355 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

Częstochowa TAK

343. 356 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Częstochowa TAK 344. 357 Politechnika Gdańska Wydział Architektury Gdańsk TAK 345. 358 Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Gdańsk TAK 346. 359 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk TAK

347. 360 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk TAK

348. 361 Politechnika Gdańska Wydział Fizyki

Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk TAK

349. 362 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk TAK

350. 363 Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Gdańsk TAK 351. 364 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i

Okrętownictwa

Gdańsk TAK

352. 365 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Gdańsk TAK 353. 366 Politechnika Koszalińska Instytut Ekonomii i

Zarządzania Koszalin TAK

354. 367 Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

Koszalin TAK

355. 368 Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i

Komunikacji Społecznej Koszalin TAK 356. 369 Politechnika Koszalińska Instytut

Niekonwencjonalnych Technologii

Hydrostrumieniowych

Koszalin TAK

357. 370 Politechnika Koszalińska Instytut Polityki

Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

Koszalin TAK

358. 371 Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa Koszalin TAK 359. 372 Politechnika Koszalińska Wydział Budownictwa i

Inżynierii Środowiska

Koszalin TAK

(14)

360. 373 Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki

Koszalin TAK 361. 374 Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Koszalin TAK 362. 375 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Architektury Kraków TAK

363. 376 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Fizyki,

Matematyki i Informatyki Stosowanej

Kraków TAK

364. 377 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kraków TAK

365. 378 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kraków TAK

366. 379 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Lądowej

Kraków TAK

367. 380 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Środowiska

Kraków TAK

368. 381 Politechnika Krakowska im.

Tadeusza Kościuszki

Wydział Mechaniczny Kraków TAK

369. 382 Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury

Lublin TAK 370. 383 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i

Informatyki

Lublin TAK 371. 384 Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii

Środowiska

Lublin TAK 372. 385 Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Lublin TAK 373. 386 Politechnika Lubelska Wydział Podstaw

Techniki

Lublin TAK 374. 387 Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania Lublin TAK 375. 388 Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i

Poligrafii

Łódź TAK

376. 389 Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Łódź TAK

377. 390 Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Łódź TAK

378. 391 Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Łódź TAK 379. 392 Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki,

Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Łódź TAK

380. 393 Politechnika Łódzka Wydział Fizyki

Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Łódź TAK

381. 394 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Łódź TAK

382. 395 Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Łódź TAK

(15)

383. 396 Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania

Łódź TAK

384. 397 Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Łódź TAK

385. 398 Politechnika Opolska Wydział Budownictwa Opole TAK 386. 399 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki,

Automatyki i Informatyki

Opole TAK

387. 400 Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Opole TAK

388. 401 Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny Opole TAK 389. 402 Politechnika Opolska Wydział Wychowania

Fizycznego i Fizjoterapii

Opole TAK

390. 403 Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Opole TAK

391. 404 Politechnika Poznańska Wydział Architektury Poznań TAK 392. 405 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i

Inżynierii Środowiska

Poznań TAK

393. 406 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań TAK

394. 407 Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Poznań TAK

395. 408 Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Poznań TAK 396. 409 Politechnika Poznańska Wydział Fizyki

Technicznej

Poznań TAK 397. 410 Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i

Zarządzania

Poznań TAK

398. 411 Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Poznań TAK

399. 412 Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej

Poznań TAK

400. 413 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział Ekonomiczny Radom TAK

401. 414 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział

Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

Radom TAK

402. 415 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział Mechaniczny Radom TAK

403. 416 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział Nauczycielski Radom TAK

404. 417 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział Sztuki Radom TAK

405. 418 Politechnika Radomska im.

Kazimierza Pułaskiego

Wydział Transportu i Elektrotechniki

Radom TAK

406. 419 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rzeszów TAK

(16)

407. 420 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Rzeszów TAK

408. 421 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza

Wydział Chemiczny Rzeszów TAK

409. 422 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rzeszów TAK

410. 423 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Rzeszów TAK

411. 424 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania i Marketingu

Rzeszów TAK

412. 425 Politechnika Śląska Wydział Architektury Gliwice TAK 413. 426 Politechnika Śląska Wydział Automatyki,

Elektroniki i Informatyki

Gliwice TAK 414. 427 Politechnika Śląska Wydział Budownictwa Gliwice TAK 415. 428 Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Gliwice TAK 416. 429 Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Gliwice TAK 417. 430 Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i

Geologii

Gliwice TAK 418. 431 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii

Materiałowej i Metalurgii

Katowice TAK 419. 432 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii

Środowiska i Energetyki Gliwice TAK 420. 433 Politechnika Śląska Wydział Matematyczno-

Fizyczny

Gliwice TAK 421. 434 Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny

Technologiczny

Gliwice TAK 422. 435 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i

Zarządzania Zabrze TAK

423. 436 Politechnika Śląska Wydział Transportu Katowice TAK 424. 437 Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i

Inżynierii Środowiska

Kielce TAK 425. 438 Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki,

Automatyki i Informatyki

Kielce TAK 426. 439 Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i

Budowy Maszyn

Kielce TAK 427. 440 Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i

Modelowania Komputerowego

Kielce TAK

428. 441 Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

Płock TAK

429. 442 Politechnika Warszawska Wydział Administracji i

Nauk Społecznych Warszawa TAK 430. 443 Politechnika Warszawska Wydział Architektury Warszawa TAK 431. 444 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Warszawa TAK 432. 445 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i

Technik Informacyjnych

Warszawa TAK

(17)

433. 446 Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Warszawa TAK 434. 447 Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Warszawa TAK 435. 448 Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i

Kartografii

Warszawa TAK 436. 449 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Chemicznej i Procesowej

Warszawa TAK 437. 450 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Lądowej Warszawa TAK

438. 451 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej

Warszawa TAK 439. 452 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Produkcji

Warszawa TAK 440. 453 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Środowiska Warszawa TAK

441. 454 Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Warszawa TAK 442. 455 Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny

Energetyki i Lotnictwa

Warszawa TAK 443. 456 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Warszawa TAK 444. 457 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i

Maszyn Roboczych

Warszawa TAK 445. 458 Politechnika Warszawska Wydział Transportu Warszawa TAK 446. 459 Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania Warszawa TAK 447. 460 Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Wrocław TAK 448. 461 Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa

Lądowego i Wodnego

Wrocław TAK

449. 462 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Wrocław TAK 450. 463 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Wrocław TAK 451. 464 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki

Mikrosystemów i Fotoniki

Wrocław TAK

452. 465 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Wrocław TAK 453. 466 Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii,

Górnictwa i Geologii Wrocław TAK 454. 467 Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i

Zarządzania

Wrocław TAK

455. 468 Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska

Wrocław TAK 456. 469 Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-

Energetyczny

Wrocław TAK

457. 470 Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Wrocław TAK 458. 471 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych

Problemów Techniki

Wrocław TAK

459. 474 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Komputerowych w Warszawie

Wydział Informatyki Warszawa TAK

460. 476 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarski Szczecin TAK

(18)

461. 477 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarsko- Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Szczecin TAK

462. 478 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Lekarsko- Stomatologiczny

Szczecin TAK 463. 479 Pomorski Uniwersytet

Medyczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Zdrowiu Szczecin TAK

464. 485 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Warszawa TAK

465. 486 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Warszawa TAK

466. 487 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Inżynierii i

Kształtowania Środowiska Warszawa TAK 467. 488 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Inżynierii Produkcji

Warszawa TAK 468. 489 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Leśny Warszawa TAK

469. 490 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych

Warszawa TAK 470. 491 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk Humanistycznych

Warszawa TAK 471. 492 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk o

Zwierzętach Warszawa TAK

472. 493 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk o Żywności Warszawa TAK

473. 494 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Warszawa TAK 474. 495 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Rolnictwa i Biologii

Warszawa TAK 475. 496 Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Technologii Drewna

Warszawa TAK 476. 498 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Analiz

Ekonomicznych

Warszawa TAK 477. 499 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Ekonomiczno-

Społeczne

Warszawa TAK 478. 500 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki

Światowej Warszawa TAK

479. 501 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Nauk o

Przedsiębiorstwie Warszawa TAK 480. 502 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i

Finansów

Warszawa TAK 481. 503 Szkoła Główna Służby

Pożarniczej

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Warszawa TAK

(19)

482. 504 Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Warszawa TAK

483. 505 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wydział Filologiczny Warszawa TAK

484. 506 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Warszawa TAK

485. 507 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wydział Psychologii Warszawa TAK

486. 508 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Sosnowiec TAK

487. 509 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Lekarski w Katowicach

Katowice TAK 488. 510 Śląski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu

Katowice TAK

489. 511 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Opieki Zdrowotnej

Katowice TAK 490. 512 Śląski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach

Wydział Zdrowia Publicznego

Bytom TAK

491. 513 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Architektury i Wzornictwa

Poznań TAK

492. 514 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydział Edukacji Artystycznej

Poznań TAK 493. 517 Uniwersytet Artystyczny w

Poznaniu

Wydział Malarstwa Poznań TAK 494. 519 Uniwersytet Ekonomiczny w

Katowicach

Wydział Ekonomii Katowice TAK

495. 520 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Katowice TAK 496. 521 Uniwersytet Ekonomiczny w

Katowicach

Wydział Informatyki i Komunikacji

Katowice TAK 497. 522 Uniwersytet Ekonomiczny w

Katowicach

Wydział Zarządzania Katowice TAK

498. 523 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Ekonomii i Stosunków

Międzynarodowych

Kraków TAK

499. 524 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Finansów Kraków TAK 500. 525 Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie

Wydział Towaroznawstwa Kraków TAK 501. 526 Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie

Wydział Zarządzania Kraków TAK 502. 527 Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu

Wydział Ekonomii Poznań TAK 503. 528 Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Poznań TAK

(20)

504. 529 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Poznań TAK

505. 530 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Towaroznawstwa Poznań TAK 506. 531 Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu

Wydział Zarządzania Poznań TAK 507. 532 Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

Jelenia Góra TAK

508. 533 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny

Wrocław TAK

509. 534 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wrocław TAK

510. 535 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Wrocław TAK

511. 536 Uniwersytet Gdański Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego

Uniwersytetu Medycznego

Gdańsk TAK

512. 537 Uniwersytet Gdański Wydział Biologii Gdynia TAK 513. 538 Uniwersytet Gdański Wydział Chemii Gdańsk TAK 514. 539 Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Sopot TAK 515. 540 Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Gdańsk TAK 516. 541 Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny Gdańsk TAK 517. 542 Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki,

Fizyki i Informatyki

Gdańsk TAK

518. 543 Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych

Gdańsk TAK 519. 544 Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i

Geografii

Gdynia TAK 520. 545 Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i

Administracji

Gdańsk TAK 521. 546 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Sopot TAK 522. 547 Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski

TAK

523. 548 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski

TAK

524. 549 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Humanistyczny Kielce TAK

525. 550 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

Kielce TAK

(21)

526. 551 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Nauk o Zdrowiu Kielce TAK

527. 552 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kielce TAK

528. 553 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana

Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Zarządzania i Administracji

Kielce TAK

529. 556 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Biologii Poznań TAK 530. 557 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Chemii Poznań TAK

531. 558 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Poznań TAK

532. 559 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki Poznań TAK

533. 560 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Historyczny Poznań TAK 534. 561 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Matematyki i Informatyki

Poznań TAK

535. 562 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Poznań TAK

536. 563 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Poznań TAK

537. 564 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Nauk Społecznych

Poznań TAK 538. 565 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Neofilologii Poznań TAK 539. 566 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu

Kalisz TAK 540. 567 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Prawa i Administracji

Poznań TAK 541. 568 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Studiów Edukacyjnych

Poznań TAK 542. 569 Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

Wydział Teologiczny Poznań TAK 543. 571 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wydz. Lekarski

Kraków TAK

544. 572 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wydz. Farmaceutyczny

Kraków TAK

545. 573 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wydz. Nauk o zdrowiu

Kraków TAK

546. 574 Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kraków TAK

547. 575 Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kraków TAK

(22)

548. 576 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Kraków TAK 549. 577 Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny Kraków TAK 550. 578 Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Kraków TAK 551. 579 Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki,

Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kraków TAK

552. 580 Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny Kraków TAK 553. 581 Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i

Informatyki

Kraków TAK

554. 582 Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kraków TAK 555. 583 Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i

Administracji

Kraków TAK 556. 584 Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów

Międzynarodowych i Politycznych

Kraków TAK

557. 585 Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kraków TAK

558. 586 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Warszawa TAK

559. 587 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Warszawa TAK

560. 588 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Warszawa TAK

561. 589 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych

Warszawa TAK

562. 590 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Warszawa TAK

563. 591 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji

Warszawa TAK

564. 592 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Prawa Kanonicznego

Warszawa TAK

565. 593 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny Warszawa TAK

566. 594 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Bydgoszcz TAK 567. 595 Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego

Wydział Humanistyczny Bydgoszcz TAK 568. 596 Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Bydgoszcz TAK 569. 597 Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego

Wydział Nauk Przyrodniczych

Bydgoszcz TAK

(23)

570. 598 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bydgoszcz TAK 571. 599 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i

Ochrony Środowiska

Łódź TAK

572. 600 Uniwersytet Łódzki Wydział Chemii Łódź TAK 573. 601 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny

Łódź TAK

574. 602 Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny Łódź TAK 575. 603 Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-

Historyczny

Łódź TAK

576. 604 Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Łódź TAK

577. 605 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Łódź TAK

578. 606 Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych

Łódź TAK

579. 607 Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Łódź TAK

580. 608 Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Łódź TAK

581. 609 Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Łódź TAK

582. 610 Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Łódź TAK 583. 611 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Artystyczny Lublin TAK 584. 612 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Lublin TAK 585. 613 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Chemii Lublin TAK

586. 614 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Wydział Ekonomiczny Lublin TAK 587. 615 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii

Lublin TAK 588. 616 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Lublin TAK 589. 617 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Lublin TAK 590. 618 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Lublin TAK 591. 619 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Politologii Lublin TAK 592. 620 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej

Wydział Prawa i Administracji

Lublin TAK 593. 621 Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Farmaceutyczny Poznań TAK

594. 622 Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Lekarski I Poznań TAK

(24)

595. 623 Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Lekarski II Poznań TAK

596. 624 Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu Poznań TAK

597. 625 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Białystok TAK

598. 626 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Białystok TAK

599. 627 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Białystok TAK 600. 628 Uniwersytet Medyczny w

Lublinie

I Wydział Lekarski z Oddziałem

Stomatologicznym

Lublin TAK

601. 629 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II Wydział Lekarski z Oddziałem

Anglojęzycznym

Lublin TAK

602. 630 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Lublin TAK

603. 631 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Lublin TAK 604. 632 Uniwersytet Medyczny w

Łodzi

Wydział Farmaceutyczny Łódź TAK 605. 633 Uniwersytet Medyczny w

Łodzi

Wydział Lekarski Łódź TAK

606. 634 Uniwersytet Medyczny w

Łodzi Wydział Nauk

Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Łódź TAK

607. 635 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk o Zdrowiu Łódź TAK 608. 636 Uniwersytet Medyczny w

Łodzi

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Łódź TAK

609. 637 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Wojskowo- Lekarski

Łódź TAK

610. 639 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Bydgoszcz TAK

611. 640 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Bydgoszcz TAK

612. 641 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Bydgoszcz TAK

613. 642 Uniwersytet Mikołaja Wydział Biologii i Nauk o Toruń TAK

(25)

Kopernika Ziemi 614. 643 Uniwersytet Mikołaja

Kopernika

Wydział Chemii Toruń TAK

615. 644 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Filologiczny Toruń TAK 616. 645 Uniwersytet Mikołaja

Kopernika

Wydział Fizyki,

Astronomii i Informatyki Stosowanej

Toruń TAK

617. 646 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Humanistyczny Toruń TAK 618. 647 Uniwersytet Mikołaja

Kopernika

Wydział Matematyki i Informatyki

Toruń TAK

619. 648 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Toruń TAK

620. 649 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Historycznych

Toruń TAK

621. 650 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Pedagogicznych

Toruń TAK

622. 651 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Politologii i Studiów

Międzynarodowych

Toruń TAK

623. 652 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji

Toruń TAK

624. 653 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Sztuk Pięknych Toruń TAK 625. 654 Uniwersytet Mikołaja

Kopernika

Wydział Teologiczny Toruń TAK

626. 655 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Warszawa TAK

627. 656 Uniwersytet Opolski Wydział Chemii Opole TAK

628. 657 Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny Opole TAK 629. 658 Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny Opole TAK 630. 659 Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno-

Pedagogiczny

Opole TAK

631. 660 Uniwersytet Opolski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opole TAK

632. 661 Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji

Opole TAK

633. 662 Uniwersytet Opolski Wydział Przyrodniczo- Techniczny

Opole TAK

634. 663 Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny Opole TAK 635. 664 Uniwersytet Papieski Jana

Pawła II

Wydział Filozoficzny Kraków TAK

636. 665 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wydział Historii i

Dziedzictwa Kulturowego

Kraków TAK

637. 666 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Kraków TAK

638. 667 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wydział Teologiczny Kraków TAK

(26)

639. 668 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wydział Teologiczny w Tarnowie

Tarnów TAK

640. 669 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Geograficzno- Biologiczny

Kraków TAK

641. 670 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Kraków TAK

642. 671 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Matematyczno- Fizyczno-Techniczny

Kraków TAK

643. 672 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Pedagogiczny Kraków TAK

644. 673 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Sztuki Kraków TAK

645. 674 Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Humanistyczny Siedlce TAK

646. 675 Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych Siedlce TAK

647. 676 Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Przyrodniczy Siedlce TAK

648. 677 Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Zarządzania Siedlce TAK

649. 678 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii Lublin TAK 650. 679 Uniwersytet Przyrodniczy w

Lublinie

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Lublin TAK

651. 680 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji

Lublin TAK

652. 681 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Lublin TAK

653. 682 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Lublin TAK

654. 683 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

Zamość TAK

655. 684 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Ogrodniczy Lublin TAK

656. 685 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-

Społeczny Poznań TAK

657. 686 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Poznań TAK

658. 687 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny Poznań TAK

659. 688 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

Poznań TAK

660. 689 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Poznań TAK

(27)

661. 690 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Poznań TAK

662. 691 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Poznań TAK

663. 692 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Technologii Drewna

Poznań TAK

664. 693 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wrocław TAK

665. 694 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii

Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wrocław TAK

666. 695 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wrocław TAK

667. 696 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Nauk o Żywności Wrocław TAK

668. 697 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo- Technologiczny

Wrocław TAK

669. 698 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kraków TAK

670. 699 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kraków TAK

671. 700 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Kraków TAK

672. 701 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Leśny Kraków TAK

673. 702 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Ogrodniczy Kraków TAK

674. 703 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo- Ekonomiczny

Kraków TAK

675. 704 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

Kraków TAK

676. 705 Uniwersytet Rzeszowski Międzywydziałowy Instytut Filozofii

Rzeszów TAK

677. 706 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno- Rolniczy

Rzeszów TAK

678. 707 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Rzeszów TAK 679. 708 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny Rzeszów TAK 680. 709 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy

Rzeszów TAK

681. 710 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Rzeszów TAK 682. 711 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny

Rzeszów TAK

(28)

683. 712 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji

Rzeszów TAK

684. 713 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno- Historyczny

Rzeszów TAK

685. 714 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki Rzeszów TAK 686. 715 Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania

Fizycznego

Rzeszów TAK

687. 716 Uniwersytet Rzeszowski Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

Kolbuszowa TAK

688. 726 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Cieszyn TAK

689. 727 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Biologii i

Ochrony Środowiska Katowice TAK

690. 728 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Cieszyn TAK

691. 729 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Filologiczny Katowice TAK 692. 730 Uniwersytet Śląski w

Katowicach

Wydział Informatyki i

Nauki o Materiałach Sosnowiec TAK 693. 731 Uniwersytet Śląski w

Katowicach

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Katowice TAK

694. 732 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec TAK 695. 733 Uniwersytet Śląski w

Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Katowice TAK

696. 734 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Katowice TAK

697. 735 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Katowice TAK

698. 736 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa

Kieślowskiego

Katowice TAK

699. 737 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny Katowice TAK

700. 738 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Instytut Matematyki i Fizyki

Bydgoszcz TAK

701. 739 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Bydgoszcz TAK

702. 740 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i

Biologii Zwierząt Bydgoszcz TAK

Figure

Updating...

References

Related subjects :