KLASA - PRZEDMIOT TEMAT TREŚCI ZADANIA DO WYKONANIA Z OBJAŚNIENIEM KLASA III a NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Download (0)

Pełen tekst

(1)

KLASA - PRZEDMIOT TEMAT TREŚCI – ZADANIA DO WYKONANIA Z OBJAŚNIENIEM KLASA III a – NAUCZANIE

ZINTEGROWANE

Zdalne nauczanie- 25.05.2020 r.

TEMAT DNIA:

Moja mama jest wspaniała

Pamiętajcie o przeczytaniu lektury pt. "O psie, który jeździł koleją" R. Pisarskiego

Elementarz odkrywców” PZ cz. 4 s. 44–45, Z cz. 4 s. 45–47, PM cz. 2 s.

54-55

Ed. matematyczna:

Doskonalenie rachunku pamięciowego, odpowiedz na pytania, np. Ile brakuje liczbie 157 (238, 464, 595, 678, 790, 801) do najbliższej setki?

Ile brakuje liczbie 1500 (2800, 4600, 5900, 6700, 7900, 8100) do najbliższego tysiąca?)

Otwórz PM s. 54 zad. 1 i 2. Oblicz ile kwadracików mieści się na centymetrze kwadratowym, na papierze milimetrowym oraz ile ich jest na kilku centymetrach kwadratowych. Poznaj sposób zapisywania liczb pięciocyfrowych,

Odczytaj zapisane liczby cyframi i słowami w zakresie 100 000 i zapisywanie tych liczb cyframi i słowami- zad. 3 s. 54.

Zwróć uwagę, że w tych liczbach jest niewielki odstęp przed trzema ostatnimi cyframi. Taki zapis ułatwia odczytywanie liczb wielocyfrowych.

Porównywanie liczb w zakresie 100 000

Odczytaj liczby z tabeli, wskaż w nich jedności, dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy i setki tysięcy, wskaż liczby najmniejsze i największe w podanym zbiorze, porównaj ceny- zad. 4 i 5 s. 55

Odczytaj wskazania liczników samochodów i porównaj odległości- zad. 6 Porównaj liczby, zastosuj znaki <, >, =, zad. 7 wykonaj w zeszycie- na ocenę.

Ed. polonistyczna:

Poznanie, czym jest wdzięczność i jak można ją wyrażać – na podstawie opowiadania Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel,, Zamiana” i własnych doświadczeń. Przeczytaj czytankę oraz informację wyjaśniającą pojęcie wdzięczność – podręcznik s. 44-45.

Na podstawie opowiadania,, Zamiana” połącz podane czasowniki z portretem osoby, która po zamianie wykonała czynność oraz uzupełnij zdanie

odpowiednimi czasownikami z pierwszej części ćwiczenia 1.

Pomyśl w jaki sposób ty pomagasz mamie? Dokończ zdania –ćw.2 s .45 Pisownia czasowników z nie i końcówką –uje- ćw. 3 s. 45 i 4 s. 46.

Zapamiętaj- nie z czasownikiem piszemy zawsze oddzielnie.

Zapamiętaj- w zakończeniach czasowników- uję, ujesz, uje piszemy zawsze u.

(2)

………..

Zdalne nauczanie-26.05.2020 r.

TEMAT DNIA:

Woda bezcenny dar

Napisz, co twoja mama robi najlepiej, i za co chcesz jej podziękować- ćw. 5 na ocenę. Wykonaj ćw. 7 i 8 s. 47- przypomnisz sobie o czym należy pamiętać, pisząc zaproszenie.

Ed. plastyczna:,

Wdzięczne serce”- przygotowanie laurki dla mamy. Wytnij serce z jasnego kolorowego papieru, jeżeli nie masz kolorowego papieru, może być biały. Na jednej stronie serca wykonaj ozdoby, możesz zrobić je z wycinanek lub

kolorowych gazet, gazetek reklamowych czy też ulotek. Wytnij kwiatki naklej na serce, kredkami dokończ zdobienia. Na drugiej stronie zapisz za co jesteś wdzięczny mamie. Do laurki możesz dołączyć bukiecik kwiatków polnych lub ogrodowych. Mamusia na pewno się ucieszy zadanie na ocenę.

Ed. muzyczna:

Nauka słów i melodii piosenki pt. ,,Walczyk dla mamy”- Muzyka s. 90- 91. Naucz się tej piosenki i zaśpiewaj swojej mamie.

https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ

………..

Elementarz odkrywców” PZ cz. 4 s. 38,,Wody –39, Z cz. 4 s. 39-–41, M cz. 2 s. 68

Ed. polonistyczna:

Przeczytaj z podręcznika tekst informacyjny pt. ,, Wody płynące i stojące”.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania sprawdzające zrozumienie przeczytanego tekstu, np. Których wód jest najwięcej? Gdzie znajduje się woda? Dlaczego niektóre zbiorniki wodne określa się wodami płynącymi, a inne wodami stojącymi? Gdzie biorą początek rzeki? Czym różni się górski potok od

strumienia? Do jakich wód zalicza się polne rowy i kanały? Co to jest kanał? Czym charakteryzują się wody stojące? Jaka woda jest w jeziorach i stawach? Podaj przykłady wód stojących i płynących- ćw. 1. S.

Przeczytaj wyrazy zapisane w grupach- ćw. 2 , dopisz w każdym rzędzie po jednym pasującym wyrazie, zauważ, że są to rodziny wyrazów.

Co robi woda?- zapisywanie czasowników- ćw. 3 s.39 Wyjaśniam przysłowia:

- ktoś w gorącej wodzie kąpany, to osoba niecierpliwa, porywcza

(3)

………..

Zdalne nauczanie 27.05.2020 r.

TEMAT DNIA:

Żuraw i czapla

-rzucić kogoś na głęboką wodę, to postawić kogoś przed bardzo trudnym zadaniem

-burza w szklance wody oznacza kłótnię, awanturę z błahego powodu

-czuć się jak ryba w wodzie, to czuć się pewnie, bardzo dobrze w jakiejś sytuacji Wykonaj ćw. 4- przeczytaj powiedzenia i dopasuj do nich właściwe wyjaśnienia ich znaczenia. Ćw. 5( bez kropki)- przeczytaj tekst, pomyśl i powiedz, dlaczego Jasiek stanął przed zadaniem do którego nie był przygotowany( nie musisz zapisywać odpowiedzi, opowiedz o tym mamie lub tacie).

Otwórz podręcznik s. 39 , popatrz na schemat obiegu wody w przyrodzie oraz przeczytaj informację na temat krążenia wody w przyrodzie.

Wykonaj ćw. na stronie 41. Ćw. 7- na ocenę.

Ed. matematyczna:

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000.

Otwórz ćwiczenia na stronie 68, odczytaj liczby i zapisz je słowami lub cyframi- ćw.1 na ocenę. Zapisz liczby w tabeli- ćw. 2. Pokoloruj motocykle wg instrukcji- ćw. 3. Porównaj liczby, wstawiając znaki: <, >, = ćw. 4 .

……….

Elementarz odkrywców” PZ cz. 4 s. 40–41, Z cz. 4 s. 42–43, PM cz. 2 s.56-57, M cz. 2 s.69

E. polonistyczna i społeczna– Przygotuj podręcznik na str. 40-41 Znajdziesz tam wiersz Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”.

Zanim go przeczytasz obejrzyj wersję animowaną https://www.youtube.com/watch?v=pG2M-sfAygc - Odpowiedz na pytania w zeszycia:

Kto jest bohaterem wiersza?

O jakich uczuciach jest mowa w wierszu?

Co obraziło czaplę?

Dlaczego żuraw i czapla nie mogą się pobrać?

Co mogło być przeszkodą w podjęciu wspólnej decyzji?

-Zaproś domowników do przeczytania wiersza z podziałem na role. Role przydzielasz Ty.

- Przypomnij sobie, czym jest dialog, jak go zapisujemy ćw. 1, str. 42, ćwiczenie - Określ cechy czapli i żurawia, ćw. 2, 3, str. 42 (ćwiczenie)

(4)

………..

Zdalne nauczanie 28.05.2020r.

TEMAT DNIA:

Kto mieszka w jeziorze

- Przekształć zdania pojedyncze w złożone, pamiętaj o przecinku, ćw.4, str. 42 (ćwiczenie)

- Popraw zdania i opisujące ptaki i ułóż trzy pytania do tych zdań – ćw.5 str.43 - Wyszukasz w wierszu wyrazy z „ż” i je zapisz, ćw. 6, str. 43 – zadanie na ocenę żuraw https://www.youtube.com/watch?v=TEclRmuZhwQ

czapla https://www.youtube.com/watch?v=ooezFlGgBgQ

………

Elementarz odkrywców” PZ cz. 4 s. 42–43, Z cz. 4 s. 44, PM cz. 2 s. 56-57, M cz. 2 s.69

Ed. polonistyczna i przyrodnicza:

Obejrzyj film, a dowiesz się czym jest ekosystem, jezioro i co w nim żyje.

https://www.youtube.com/watch?v=hxrDjKbuoD4

- Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika s.42-43 „Rośliny i zwierzęta wodne”.

- Na podstawie informacji i ilustracji z podręcznika wykonaj ćw.7 i 8. str. 44.

- Przygotuj mapę Polski i odszukaj na mapie 10 największych rzek i jezior w Polsce – przypomnij sobie jak piszemy nazwy geograficzne.

Zapisz nazwy trzech rzek i jezior w zeszycie.

Warmię i Mazury nazywamy „Krainą 1000 jezior”.

- Zapisz w zeszycie temat: Rośliny i zwierzęta wodne.

- Narysuj tabelę i wpisz do odpowiedniej rubryki nazwy roślin i zwierząt – P. str. 42-43 – zadanie na ocenę

JEZIORA

ROŚLINY ZWIERZĘTA

(5)

Ed.. matematyczna:

Rozszerzenie zasięgu liczbowego do miliona.

Zapamiętaj, że tysiąc tysięcy to milion. Zapisujemy go jako 1 000 000 (jedynka i sześć zer ).

Popatrz i przeanalizuj zadania z podręcznika str. 56 i 57 – zadanie 2 str. 56 zrób w zeszycie.

Następnie otwórz ćwiczenia i w nich wykonaj zad. 1,2,3,4,5 ze str. 69.

Ed. techniczna: zadanie na ocenę

Wykonaj pracę techniczną „ Jezioro w słoiku”

Pomysł na wykonanie:

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE lub

Z papieru wycinamy kolejne elementy na akwarium: ścianki (4 niebieskie, 1 pomarańczowa - dno) oraz wodorosty z zielonego papieru i rybki z różnokolorowych kartek. Wodorosty przyklejamy do największej niebieskiej kartki. Pudełko oklejamy przygotowanym papierem (wszystkie ścianki oprócz dolnej na niebiesko, a dolna na pomarańczowo. Do dna

przyklejamy muszelki a rybki wieszamy na sznurkach przewleczonych przez górną ściankę pudełka. Rybki podczas ruchu powietrza poruszają się. Ciekawa kompozycja, dzieci obserwują rybki w przedszkolu.

Materiały:

- pudełko - klej

- rybki z kolorowego papieru - muszelki (jeżeli masz) -nitki

(6)

Zdalne nauczanie 29.05.2020 r.

TEMAT DNIA:

Maj pachnący kwiatami

„Elementarz odkrywców” Z cz. 4 s. 48–49, PM cz. 2 s. 58, M cz. 2 s. 70- 71

Ed. polonistyczna:

Obejrzyj film wprowadzający do tematu lekcji

https://www.youtube.com/watch?v=VwzqFSWPnNY

Sprawdzam siebie – Podręcznik str. 48- 49 – zadania na ocenę.

Uważnie przeczytaj zdania i wykonaj kolejne polecenia.

Bądź czujny, „ch” czy może „h”.

Ed. matematyczna:

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych.

Popatrz w podręczniku na str.58 i uważnie przejrzyj całą tę stronę.

Teraz otwórz ćwiczenia na str.70 i wykonaj zadania 1,2,3,4,5 (zadania 3, 4 i 5 str.70 – zadania na ocenę)

- wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 6 i 7 ze str.71 Dla chętnych

Zad. 8 str. 71 Ed. informatyczna:

Otwórz stronę www.code.org>kur>kur3>labirynt https://studio.code.org/s/course3

Wykonaj jak najwięcej poziomów.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :