• Nie Znaleziono Wyników

Automobili Lamborghini S.p.A. jest spółką akcyjną na mocy włoskiego prawa, w formie jednoosobowej spółki należącej do Audi AG.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Automobili Lamborghini S.p.A. jest spółką akcyjną na mocy włoskiego prawa, w formie jednoosobowej spółki należącej do Audi AG."

Copied!
23
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Niniejsze powiadomienie ma zastosowanie wyłącznie wobec pojazdów sprzedawanych w POLSCE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych i inspektor bezpieczeństwa danych Automobili Lamborghini S.p.A.

Via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO) Włochy

Automobili Lamborghini S.p.A. jest spółką akcyjną na mocy włoskiego prawa, w formie jednoosobowej spółki należącej do Audi AG.

Tel.: +39 051 9597282

E-mail: privacy@lamborghini.com

Automobili Lamborghini S.p.A. mianowała również inspektora bezpieczeństwa danych („DPO”), z którym można się skontaktować, pisząc na adres dpo@lamborghini.com 2. Informacje o ochronie danych

Automobili Lamborghini S.p.A. („Lamborghini”, „my” „nas” „nasze”) produkuje pojazdy i zapewnia usługi powiązane („Usługi powiązane”) w celu poprawy wrażeń płynących z jazdy klientów („klient”, „Pan(i)”, „Pana(-i)”). W tym celu pojazd powinien komunikować się z serwerem wewnętrznym Audi AG („MBB”) lub, za pośrednictwem Internetu, z serwerami usługodawców, przy użyciu telefonu mobilnego oraz odpowiedniej karty SIM zainstalowanej na stałe w pojeździe lub dostarczonej przez użytkownika. W ten sposób Lamborghini pełni rolę administratora danych podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników usługi

powiązanej. Audi AG, niemiecka spółka akcyjna, z siedzibą prawną zarejestrowaną pod adresem Auto-Union-Strasse 1 Ingolstadt, Niemcy, zarządza MBB i pełni rolę administratora danych.

Aktywacja i korzystanie z usług wymagają posiadania konta użytkownika Lamborghini. Aby zapewnić dostęp do usług i ich funkcjonowanie, Lamborghini oferuje aplikację na smartfon z systemem iOS i Android („aplikacja Unica”), połączoną z MBB.

Więcej szczegółów na temat typu, zakresu i celu przetwarzania tych danych zostało podanych w dalszych informacjach o ochronie danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO nr 2016/679 (General Data Protection Regulation „GDPR”) oraz mającymi zastosowanie przepisami lokalnymi. W związku z powyższym należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

3. Kategorie danych i cele przetwarzania

(2)

Lamborghini gromadzi, przetwarza, przesyła do odpowiednich usługodawców oraz korzysta z danych osobowych zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami w celu realizacji poniższych założeń:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE

Świadczenie usług powiązanych

W celu uzyskania dalszych informacji na temat usług powiązanych należy zapoznać się z pełną listą i szczegółowym opisem usług

znajdującymi się poniżej

Realizacja zobowiązań umownych dotyczących jakości umowy komercyjnej

Zapewnienie wsparcia klientowi Realizacja zobowiązań umownych dotyczących jakości umowy komercyjnej

Zapobieganie oszustwom lub zarządzanie administracyjne zgodnie z międzynarodowymi przepisami księgowymi dla przedsiębiorstw

Uzasadniony interes administratora danych

Przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji (tj. GPS)

Zgoda

UWAGA! DO SKONFIGUROWANIA W POJEŹDZIE PRZY UŻYCIU „USTAWIEŃ TRYBU PRYWATNOŚCI”

Zgodność z wymogami prawnymi Realizacja zobowiązań prawnych lub ustawowych

Należy sprawdzić, jakie rodzaje danych będzie przetwarzać Lamborghini w odniesieniu do każdej usługi:

USŁUGA ISTOTA DANYCH

Informacje o ruchu w czasie rzeczywistym

Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane lokalizacji (GPS) Informacje o parkingach Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS) Przewodnik po podróży i restauracje Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS)

Ceny paliwa Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS) Mapy satelitarne Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS)

(3)

Aktualizacja map online Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Wyszukiwanie POI (punkt użyteczności publicznej)

Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane lokalizacji (GPS) Głosowe wyszukiwanie POI (punkt

użyteczności publicznej)

Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, głos kierowcy i/lub pasażerów. Dane te będą

przetwarzane przez usługodawcę zewnętrznego w imieniu

Lamborghini.

Interakcja w naturalnym języku Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, głos kierowcy i/lub pasażerów. Dane te będą

przetwarzane przez usługodawcę zewnętrznego w imieniu

Lamborghini.

WiFi Hotspot Adres MAC punktów dostępu

Wi-Fi, numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Powiadomienia alarmu antywłamaniowego

Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Raport o stanie pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Zdalne blokowanie/odblokowanie Numer identyfikacyjny pojazdu – (VIN)

Powiadomienie push DWA (uderzenie, holowanie)

Numer identyfikacyjny pojazdu – (VIN)

Zdalny klakson i oświetlenie Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Odnajdywanie pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane lokalizacji (GPS) Alarm dot. ciszy nocnej Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS) Alarm o przekroczeniu prędkości Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS) Alarm o geofencingu Numer identyfikacyjny pojazdu

– VIN, dane lokalizacji (GPS) Alarm dot. osoby odprowadzającej

pojazd na parking

Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane lokalizacji (GPS) Zdalne ogrzewanie pomocnicze Numer identyfikacyjny pojazdu –

(VIN)

(4)

Prywatne połączenie w sytuacji nagłej Dane dotyczące lokalizacji (GPS), numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane kontaktowe właściciela

Pomoc drogowa online Dane dotyczące lokalizacji (GPS), numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane kontaktowe właściciela. Stan pojazdu oraz dane diagnostyczne (w tym położenie GPS) są wysyłane do MBB i przechowywane przez 48 godzin.

Radio hybrydowe Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

Zdalne statystyki podróży Dane lokalizacji (GPS), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Nawigacja na całej trasie Dane lokalizacji (GPS), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) Znaki drogowe online Dane lokalizacji (GPS), numer

identyfikacyjny pojazdu (– VIN)

Radio online Numer identyfikacyjny pojazdu –

(VIN)

Informacje o zagrożeniach lokalnych Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN, dane lokalizacji (GPS)

Udostępnienie nam tych danych jest konieczne w celu korzystania z usług powiązanych opisanych powyżej. W przypadku odmowy z usług powiązanych będzie można korzystać poprzez tryb prywatności, zgodnie z punktem 4 niniejszego powiadomienia.

Lamborghini będzie przetwarzać dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z prawem, przepisami i żądaniami władz publicznych, a także w celu realizacji i/lub obrony swoich praw w toku postępowania sądowego.

4. Tryb prywatności i dane dotyczące lokalizacji

Wyboru dotyczącego prywatności można dokonać w wygodny dla siebie sposób, korzystając z interfejsu człowiek-maszyna („HMI”) bezpośrednio w pojeździe. W tym celu należy włączyć lub wyłączyć opcję udostępniania danych w dowolnym momencie z poziomu „trybu Prywatność”

interfejsu HMI. Zmiana ustawień prywatności poprzez tryb Prywatność pociąga za sobą włączenie lub wyłączenie opcji przetwarzania określonych rodzajów danych, np. danych dotyczących lokalizacji. W rezultacie, poprzez wyłączenie opcji przetwarzania określonych rodzajów danych, powiązane usługi mogą zostać wyłączone. Z poziomu trybu Prywatność

(5)

można wybrać różne opcje wpływające na przetwarzanie danych osobowych na różne sposoby.

Mówiąc dokładniej, tryb Prywatność składa się z pięciu zestawów podanych poniżej:

ZESTAWY PRYWATNOŚCI

WYŁĄCZONE USŁUGI

Włącz prywatność Wszystkie usługi powiązane zostaną wyłączone.

Połączenie może zostać włączone wyłącznie w celu skorzystania z funkcji prywatnego

połączenia w sytuacji nagłej.

Wykorzystanie danych osobowych

•Pomoc drogowa online

•Spotkanie z dealerem online

•Raport o stanie pojazdu

•Nawigacja na całej trasie

•Zdalne blokowanie/odblokowanie

•Zdalny klakson i oświetlenie

•Radio online

•Radio hybrydowe

• Zdalne statystyki podróży

• Powiadomienia alarmu antywłamaniowego

• Powiadomienia push DWA

•Zdalne ogrzewanie pomocnicze

•Aktualizacja map online Wykorzystanie

pozycji pojazdu

•Informacje o ruchu w czasie rzeczywistym

•Inteligentne wyznaczanie trasy online

•Głosowe wyszukiwanie POI (punkt użyteczności publicznej)

•Interakcja w naturalnym języku

•Hotspot Wi-Fi

•Mapy satelitarne

•Wyszukiwanie POI online

•Znaki drogowe online Udostępnianie

pozycji pojazdu

•Pomoc drogowa online

•Alarm o geofencingu

•Alarm dot. ciszy nocnej

•Alarm o przekroczeniu prędkości

•Odnajdywanie pojazdu

•Alarm dot. osoby odprowadzającej pojazd na parking

5. Metody przetwarzania i okres przechowywania danych

Przetwarzamy dane osobowe do celów podanych powyżej za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z wymogami ochrony określonymi przez właściwe prawo. Bardziej

(6)

szczegółowo, wykorzystujemy sieć komórkową, korzystając z wcześniej zainstalowanej, wbudowanej karty SIM (eSIM) połączonej do systemu informacji i rozrywki. Nasze środki ochrony obejmują środki umowne z dowolnym wykonawcą (np. dostawcy usług) lub pośrednikiem w celu zagwarantowania ochrony i poufności danych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Dane użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez wymagany okres umożliwiający spełnienie celów, dla których dane te zostały zgromadzone, w tym celów spełnienia wymogów prawnych i związanych z księgowością. Jeśli dane osobowe nie będą dłużej wymagane, zostaną usunięte z naszych systemów i rejestrów i/lub podjęte zostaną odpowiednie kroki, mające na celu nadanie im cech anonimowości uniemożliwiających zidentyfikowanie użytkownika (o ile nie jest konieczne dalsze przechowywanie przez nas tych danych w celu zapewnienia zgodności z

ustawowymi lub regulacyjnymi obowiązkami, którym podlega Lamborghini).

6. Profile użytkowe

W zakresie dozwolonym prawem tworzymy profile użytkowe pozwalające na identyfikację w celach prowadzenia badań rynkowych lub rozwojowych w odniesieniu do usług powiązanych Lamborghini, aby sprostać wymaganiom klientów. Profile użytkowe zawierają w szczególności dane techniczne o stanie pojazdu przesyłane do MBB w ramach usług powiązanych. Profile są tworzone bez powiązania z określoną osobą.

7. Przekazywanie dostawcom usług / bez dystrybucji stronom trzecim

Dostęp do danych osobowych w ramach naszej organizacji ma personel upoważniony do dostępu do danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, które będą przetwarzać je, pełniąc rolę anonimowego administratora danych (np. gdy dane są przekazywane władzom lub podmiotom publicznym zgodnie z wymaganiami prawnymi) lub pełniąc rolę naszego administratora danych (np. w odniesieniu do naszych usługodawców oferujących usługi online, działając w imieniu firmy na podstawie specjalnej umowy).

Dane osobowe mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), włączając Szwajcarię, do krajów, które mogą nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony danych, w celu niezbędnym do zapewnienia usług powiązanych w sposób opisany powyżej. W takich przypadkach firma wdroży wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO (np. zawierając umowy oparte na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej).

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub zostaniemy prawnie zobowiązani do tego czynu zgodnie z wymogami prawnymi w celu wykonania prawa przed sądem lub zgodnie z nakazem sądowym.

8. Ochrona danych

(7)

Ochrona danych to dla nas kwestia priorytetowa. Stosujemy między innymi najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, jak i organizacyjne oraz na bieżąco wprowadzamy najnowsze i przetestowane mechanizmy i standardy we wbudowanych zabezpieczeniach.

Rozszerzamy zakres środków bezpieczeństwa o nowe opracowane funkcje, tak aby na bieżąco zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych oraz zagwarantować (poprzez

najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, jak i organizacyjne) ochronę tych danych w pojeździe.

9. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Bieżąca wersja dostępna jest w aplikacji UNICA APP Lamborghini oraz interfejsie HMI – opcja menu „Ustawienia – O Lamborghini connect”. Należy regularnie

sprawdzać te informacje w celu zapewnienia aktualnych danych na temat polityki prywatności.

10. Twoje prawa i dane kontaktowe

Użytkownik ma różne prawa dotyczące do przetwarzania jego danych osobowych, które zostały wyjaśnione poniżej:

Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo wnioskować o kopię danych osobowych przetwarzanych na swój temat. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa możemy wymagać przedstawienia dowodu tożsamości przed podaniem żądanych informacji.

Prawo do korekty. Użytkownik ma prawo do korekty niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przetwarzanych na swój temat.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo wnioskować o usunięcie danych

osobowych przetwarzanych na swój temat, przy czym nie jesteśmy zobowiązani do tego, jeśli zachowanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi lub do ustalenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli uważa, że dane te są niedokładne lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie jest dłużej wymagane w danym celu, lecz usunięcie danych nie jest możliwe ze względu na zobowiązania prawne lub użytkownik nie chce, aby je usunąć. W takim przypadku możemy oznaczyć przechowywane dane osobowe w celu ograniczenia określonego przetwarzania do danego na żądanie lub w inny sposób ograniczyć ich przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia. Użytkownik ma prawo uzyskać dane osobowe przechowywane na swój temat w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli są to (a) przekazane nam dane osobowe oraz (b) jeśli przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej zgody (np. w celu

bezpośredniej komunikacji marketingowej) lub do realizacji umowy z użytkownikiem (np. w celu zarządzania kontem online).

Prawo do sprzeciwu. Jeśli uzasadnieniem przetwarzania przez nas danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takie

przetwarzania na podstawie dotyczącej danej sytuacji. Żądanie takie będzie dla nas

(8)

wiążące, jeśli nie istnieje przekonująca podstawa prawna do przetwarzania, która ma przewagę nad prawami i interesami użytkownika lub konieczne jest dalsze przetwarzanie danych w celu ustalenia, realizacji lub obrony w przypadku roszczeń prawnych.

Wycofanie zgody. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez ponoszenia opłat. Jeśli

użytkownik zrezygnuje z otrzymywania korespondencji promocyjnej, nadal możemy się z nim kontaktować w odniesieniu do konta online, relacji, działań, transakcji i

komunikacji z nami. Ponadto w przypadku żądania zaprzestania udostępniania danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego, rozważne jest również bezpośrednie zrezygnowanie z kontaktu z tą stroną trzecią.

Składanie zażaleń. Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do lokalnego organu ochrony danych, jeśli uważa, że nie przestrzegaliśmy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich praw lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres privacy@lamborghini.com lub listownie na adres Automobili Lamborghini S.p.A., via Modena 12, 40019 Sant’Agata Bolognese (BO), Włochy. Istnieje również możliwość

skontaktowania się z DPO pod adresem dpo@lamborghini.com.

(9)

Warunki świadczenia usług

Automobili Lamborghini S.p.A. z siedzibą w Via Modena, 12, 40019 Sant'Agata Bolognese (Bolonia), nr VAT IT00591801204, („Lamborghini”) zapewnia właścicielowi („Właściciel”) pojazdu Lamborghini („Pojazd”) za pośrednictwem funkcji pojazdu, dostęp do aplikacji i powiązanych usług opisanych poniżej („Usługi” oraz aplikacja „Unica App”). Niniejszy dokument („Warunki”) ustala umowę pomiędzy właścicielem a Lamborghini w odniesieniu do Usług i jest wiążący prawnie. Korzystając z usług, Właściciel wyraża zgodę na prawne

zobowiązanie do przestrzegania Warunków. Jeśli Właściciel nie wyraża zgody na Warunki, nie może korzystać z Usług. Ponadto korzystanie z Usług podlega dostępnej poniżej polityce prywatności Lamborghini. Lamborghini może od czasu do czasu zmienić Warunki. W takim przypadku do Właściciela zostanie wysłane wcześniejsze powiadomienie w wiadomości e-mail, co najmniej trzy (3) tygodnie przed wejściem w życie planowanej zmiany. Właściciel może wyrazić sprzeciw wobec zmiany oraz zakończyć umowę bez ponoszenia kary przed wejściem zmiany w życie. Usługi są świadczone na zasadzie licencji, nie sprzedaży, Właścicielowi zgodnie z warunkami określonymi w artykule 6 poniżej. Lamborghini zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone na licencji Właścicielowi w tym

dokumencie. Należy korzystać z Usług w Pojeździe, wyłącznie gdy jest to bezpieczne i zgodne z prawem.

Właściciel jest osobą posiadającą prawo do Pojazdu (włączając najem Pojazdu), która użytkuje Pojazd na stałe do celów transportu i/lub która jest zarejestrowana jako właściciel Pojazdu w odpowiednim rejestrze krajowym („Właściciel”). Usługi mogą być wykorzystywane przez Właściciela Pojazdu lub osoby wyraźnie upoważnione przez Właściciela („Użytkownik”).

Aktywacja i korzystanie z Usług wymagają posiadania konta użytkownika Lamborghini. Aby zapewnić dostęp do usług i funkcjonowanie niektórych Usług, Lamborghini oferuje aplikację na smartfon z systemem iOS i Android („aplikacja Unica”), połączoną z serwerem wewnętrznym Lamborghini w celu umożliwienia wymiany danych.

Aplikacja Unica odgrywa główną rolę podczas aktywacji i korzystania z Usług i umożliwia Właścicielowi oraz Użytkownikom korzystanie z Usług, co wymaga parowania klient/pojazd.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Unica, Właściciel otrzymuje osobiste konto, nazwę użytkownika oraz hasło.

Każdy Pojazd zostanie sparowany z aplikacją Unica pobraną przez Właściciela, który może włączyć i wyłączyć Usługi, a także upoważnić pięciu innych użytkowników („Użytkownicy drugorzędni”). W celu sparowania konta użytkownika z Pojazdem Właściciel otrzyma techniczny „kod parowania”. Kod parowania łączy konto z Pojazdem i umożliwia konfigurację Usług za pośrednictwem aplikacji Unica.

Użytkownicy drugorzędni otrzymają oddzielne konta z dostępem do ograniczonego podzestawu Usług.

Po skonfigurowaniu konta użytkownika odpowiednie role i uprawnienia każdego użytkownika są widoczne w odniesieniu do wszystkich powiązanych usług i kanałów dotyczących Usług (np. w aplikacji Unica oraz w Pojeździe).

1. Usługi

(10)

Lamborghini zapewnia Właścicielowi i Użytkownikowi dostęp do poniższych Usług w lokalizacji, w której Usługa jest dostępna na poniższych zasadach:

USŁUGA DOSTĘPNOŚĆ USŁUGA

DOMYŚLNA/OPCJONALNA Informacje o ruchu w czasie

rzeczywistym

System nawigacji wykorzystuje dane o natężeniu ruchu w celu zoptymalizowania trasy

prowadzącej do wyznaczonego miejsca przeznaczenia. Natężenie ruchu jest zaznaczane na

wyświetlanej mapie w promieniu 50 km wokół pojazdu, kolorem zielonym w przypadku małego natężenia ruchu, kolorem żółtym w przypadku dużego natężenia ruchu i kolorem czerwonym w przypadku korków ulicznych.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska.

Domyślna

Informacje o parkingach

Usługa ta wyświetla najbliższe, dostępne miejsca przeznaczone do parkowania obejmujące

wbudowane parkingi handlowe oraz parkingi (włączając opłaty parkingowe i godziny otwarcia), zgłoszone przez operatorów, w otoczeniu pojazdu lub w miejscu przeznaczenia nawigacji.

Wskazany parking może zostać wybrany jako miejsce

przeznaczenia nawigacji.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Przewodnik po podróży i restauracje

Przy użyciu tej usługi można wyszukać informacje na temat wydarzeń publicznych,

restauracji i miejsc historycznych.

Wyszukane informacje będą wyświetlane w formie listy, którą można przeszukiwać wg

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

(11)

odległości, ceny, terminu i typu wydarzenia. Wskazane wydarzenia można wybrać jako miejsce

przeznaczenia nawigacji.

Ceny paliwa

Współpracujące stacje paliw w pobliżu pojazdu, na trasie do lub w miejscu przeznaczenia systemu nawigacji będą wyświetlane zgodnie z rodzajem paliwa pojazdu. Lista z wynikami może być sortowana wg odległości lub najbardziej konkurencyjnych cen podawanych przez operatora stacji paliw lub innych użytkowników.

Wskazane stacje paliw mogą zostać wybrane jako miejsce

przeznaczenia nawigacji.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Mapy satelitarne

System nawigacji może wyświetlać mapę w widoku satelitarnym.

Poprzez buforowanie załadowanych danych mapy

bieżącego otoczenia pojazdu widok satelitarny będzie wyświetlany nawet w przypadku krótkiej utraty połączenia internetowego.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Aktualizacja map online

Mapy systemu nawigacyjnego można aktualizować za

pośrednictwem połączenia internetowego, gdy dostępne są nowe aktualizacje.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Wyszukiwanie POI (punkt użyteczności publicznej)

Adresy punktów zainteresowania lub specjalnych miejsc

przeznaczenia można wyszukiwać przy użyciu wyszukiwarki

internetowej zdefiniowanej przez

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

(12)

system. O ile są dostępne, wyniki wyszukiwania zawierają również dodatkowe informacje, takie jak numery telefonów, godziny otwarcia lub oceny innych użytkowników.

Głosowe wyszukiwanie POI (punkt użyteczności publicznej) Dzięki tej usłudze funkcja

wyszukiwania POI może być obsługiwana głosowo.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Interakcja w naturalnym języku Istnieje możliwość korzystania z obsługi głosowej w celu

zapewnienia naturalnej interakcji z funkcjami, takimi jak nawigacja, telefon, media, radio i

klimatyzacja, bez konieczności przestrzegania ścisłych

poleceń/odpowiedzi.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja,

Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

WiFi Hotspot

Istnieje możliwość podłączenia do sieci WLAN hotspot maksymalnie do 8 urządzeń, które można włączyć w pojeździe poprzez podłączenie karty SIM. Połączenie jest szyfrowane. Karta SIM oraz koszty dotyczące przesyłania danych nie są uwzględnione w ramach Usług.

Domyślna

Spotkanie z dealerem online

Pojazd automatycznie powiadamia o terminie wizyty serwisowej na tablicy rozdzielczej Pojazdu. Po osiągnięciu terminu Pojazd automatycznie wysyła dane statusu Pojazdu dotyczące serwisu poprzez MBB do preferowanego partnera serwisowego zdefiniowanego wstępnie przez Właściciela.

Partner serwisowy może użyć danych statusu Pojazdu oraz podanych informacji Właściciela

Domyślna

(13)

w celu proaktywnego kontaktu z Właścicielem, zaplanowania i przygotowania wizyty serwisowej.

Raport o stanie pojazdu

W regularnych odstępach czasowych lub po pokonaniu określonego dystansu kluczowe dane zostaną wysłane do MBB, przetworzone i przekazane do aplikacji Unica.

Domyślna

Zdalne blokowanie/odblokowanie

Właściciel może zdalnie zablokować i odblokować drzwi Pojazdu (zamek centralny) za pośrednictwem aplikacji Unica. Aplikacja pozwala również sprawdzić, czy drzwi są zablokowane lub odblokowane.

Domyślna

Powiadomienia alarmu antywłamaniowego

Właściciel otrzymuje powiadomienie na smartfonie niezwłocznie po uaktywnieniu alarmu

antywłamaniowego w Pojeździe.

Oprócz powiadomień push, zachowana zostaje również standardowa

sygnalizacja alarmu

antywłamaniowego w formie klaksonu i migających świateł.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Zdalny klakson i oświetlenie

Właściciel i Użytkownik może włączyć klakson i kierunkowskazy przy użyciu aplikacji Unica App. Funkcja jest dostępna wyłącznie w samochodach w trybie parkingowym.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Odnajdywanie pojazdu

Pojazd automatycznie przesyła położenie geograficzne (współrzędne GPS) do MBB po każdej podróży (nie w trybie ciągłym), wyłącznie podczas parkowania. Właściciel i Użytkownik może sprawić ostatnie przesłane położenie Pojazdu, korzystając z aplikacji Unica App. Nie ma

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

(14)

możliwości sprawdzenia poprzednich lokalizacji parkowania. Wcześniejsze lokalizacje parkowania są nadpisywane w MBB przez nowe lokalizacje.

Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia historii lokalizacji

parkowania danej osoby, ponieważ wcześniejsze lokalizacje są

automatycznie usuwane przez ten mechanizm.

Alarm dot. ciszy nocnej

Właściciel i Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, jeśli Pojazd zostanie przemieszczony w ciągu ustalonego czasu.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Alarm o przekroczeniu prędkości

Właściciel i Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, jeśli Pojazd przekroczy zdefiniowane wcześniej ograniczenie prędkości. Ostrzeżenia można

skonfigurować przy użyciu aplikacji Unica App.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Alarm o geofencingu

Właściciel i Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie, jeśli Pojazd przekroczy zdefiniowany wcześniej limit geograficzny. Ostrzeżenia można skonfigurować przy użyciu aplikacji Unica App.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Alarm dot. osoby odprowadzającej pojazd na parking

Alarm dot. osoby odprowadzającej pojazd na parking łączy alarm o geofencingu i przekroczeniu prędkości w celu zagwarantowania, że Pojazd jest przemieszczany w określonym limicie geograficznym i ograniczeniu

prędkości. Usługę można

skonfigurować przy użyciu aplikacji Unica App.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Remote auxiliary heating Domyślna

(15)

Właściciel może obsługiwać funkcję wstępnego ogrzewania pojazdu przez komputer lub aplikację Unica, nie musi znajdować się w pobliżu Pojazdu.

Prywatne połączenie w sytuacji nagłej

W sytuacji nagłej zostanie nawiązane połączenie awaryjne (ręcznie lub automatycznie). Usługa nie wymaga posiadania konta i może być stosowana przez każdego pasażera. Usługę można włączyć ręcznie lub automatycznie:

• Ręczne połączenie w sytuacji nagłej: pasażerowie mogą w

dowolnym momencie uruchomić połączenie awaryjne, naciskając przycisk sytuacji nagłej.

• Automatyczne połączenie w sytuacji nagłej: w przypadku wykrycia przez czujniki Pojazdu wypadku

skutkującego uruchomieniem pirotechnicznych urządzeń przytrzymujących (poduszka

powietrzna, napinacz pasa) połączenie w sytuacji nagłej zostanie

automatycznie nawiązane przez Pojazd.

W obydwu przypadkach

przeprowadzone zostaną poniższe procesy: lokalizacja Pojazdu oraz określone dane Pojazdu zostaną wysłane poprzez modem

wewnątrzpasmowy i SMS do

telefonicznego centrum obsługi. Tam gdzie ma zastosowanie, zestaw

przesyłanych danych do telefonicznego centrum obsługi zostanie określony zgodnie ze standardami

obowiązującymi w systemie eCall Unii Europejskiej. Obejmuje on dokładne współrzędne GPS Pojazdu, kierunek

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia.

Domyślna

(16)

jazdy (np. autostrada), czas wypadku, sposób uruchomienia połączenia (ręczne lub automatyczne), typ Pojazdy, typ silnika i zastosowanego paliwa, zakładaną liczbę pasażerów w pojeździe oraz inne informacje.

W tym samym czasie Pojazd nawiązuje połączenie głosowe z telefonicznym centrum obsługi. Przedstawiciel telefonicznego centrum obsługi sprawdzi, czy pasażerowie odpowiadają i spróbuje uzyskać dodatkowe informacje na temat wypadku. Jeśli to wymagane,

telefoniczne centrum obsługi nawiąże połączenie z lokalnym centrum koordynacji ratownictwa i

zapoczątkuje usługę akcji ratunkowej.

Centrum koordynacji ratownictwa otrzyma od telefonicznego centrum obsługi dostępne informacje dotyczące wypadku (jak opisano powyżej), włączając dokładną lokalizację. Jeśli pasażerowie nie odpowiadają na połączenie głosowe od przedstawiciela telefonicznego centrum obsługi, wypadek każdorazowo zostanie zgłoszony do centrum koordynacji ratownictwa. Jeśli połączenie zostało nawiązane automatycznie, telefoniczne centrum obsługi nie przerwie

połączenia do czasu dotarcia służb ratunkowych.

Pomoc drogowa online

Pasażerowie mogą zgłosić awarię, naciskając przycisk usługi w module umieszczonym w suficie. Następnie stan Pojazdu oraz dane diagnostyczne (włączając lokalizację GPS) są wysyłane do MBB oraz nawiązywane jest połączenie głosowe z centrum obsługi pomocy drogowej.

Przedstawiciel telefonicznego centrum obsługi rozwiąże kwestię awarii,

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

(17)

zapewniając niezbędną pomoc.

Właściciel może zostać obciążony kosztem pomocy, zgodnie z warunkami ogólnymi danego usługodawcy

pomocy drogowej.

Zdalne statystyki podróży

Ta usługa przesyła wartości dotyczące pojedynczej podróży i/lub dłuższego okresu jazdy z Pojazdu do MBB. Właściciele i Użytkownicy mogą sprawdzić informacje dotyczące średniej prędkości, dystansu, średniego spalania itd. w aplikacji Unica.

Przedstawione informacje są dokładnie takie same, jak dane zawarte na tablicy rozdzielczej Pojazdu. Wartości te są przesyłane przez Pojazd do MBB po każdej podróży. MBB przetworzy i zapisze dane oraz prześle je do aplikacji na smartfonie.

Dane GPS są przesyłane przez Pojazd do MBB po każdej podróży, razem z danymi statystycznymi podróży. MBB przetworzy i zapisze dane oraz prześle je do aplikacji na smartfonie.

Domyślna

Nawigacja na całej trasie

Właściciel i Użytkownik mają możliwość przekazania aktywnych wytycznych trasy na smartfon w celu kontynuowania nawigacji.

Ma to miejsce w sytuacji, gdy do miejsca docelowego można dotrzeć wyłącznie pieszo lub miejsce docelowe lub odległość między parkingiem a miejscem docelowym jest większa. Wytyczne trasy skonfigurowane na smartfonie można przesłać z powrotem do systemu nawigacji w Pojeździe w celu kontynuowania nawigacji.

Domyślna

Znaki drogowe online

Ulepszone informacje mapy o znakach drogowych i ograniczeniach prędkości (w tym dane tymczasowe) z zakresem poza widocznością kamery.

Domyślna

Radio online

Oferuje Właścicielowi i

Użytkownikowi stacje radiowe online oraz usługi nadawania podcastu.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

(18)

Informacje o zagrożeniach lokalnych Właściciel lub Użytkownik jest

informowany wcześniej o miejscach zagrożenia, takich jak zakręt o słabej widoczności.

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia, Estonia.

Domyślna

Niektóre Usługi mogą podlegać pod oddzielne warunki ogólne dostarczone przez nas lub przez strony trzecie („Specjalne warunki ogólne”).

W odniesieniu do Usług dostarczanych przez strony trzecie w ramach Usług, głównym zadaniem Lamborghini jest udostępnienie Właścicielowi i/lub Użytkownikowi tych Usług. Właściciel i Użytkownik potwierdza, że Usługi strony trzeciej mogą podlegać pod Specjalne warunki ogólne na zasadach uzgodnionych przez Właściciela lub Użytkownika i dostawców Usługi strony trzeciej. Korzystanie z Usług strony trzeciej może podlegać opłacie i/lub wyrażeniu zgody na Specjalne warunki ogólne strony trzeciej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Lamborghini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność ani brak działania takich Usług strony trzeciej ani praktyki przetwarzania danych osobowych przez te Usługi. Ponadto Właściciel i Użytkownik potwierdza, że Specjalne warunki ogólne strony trzeciej mogą mieć również zastosowanie podczas przetwarzania danych osobowych.

Usługi są świadczone przez sieci komunikacji bezprzewodowej i systemy nawigacji satelitarnej (zwanej dalej „GPS”). Jeśli Pojazd nie zostanie zlokalizowany w obszarze usługi

bezprzewodowej obsługiwanym przez operatora, Lamborghini nie będzie miało możliwości świadczenia Usług. Jeśli lokalizacja Pojazdu nie może zostać odebrana przez sygnał satelitarny GPS lub sygnał ten jest blokowany lub gdy sygnał satelitarny GPS nie jest zgodny ze sprzętem urządzenia Pojazdu, Lamborghini nie będzie miało możliwości świadczenia Usług. Lokalizacja geograficzna Pojazdu może wpływać na jakość i dokładność Usług (w tym między innymi usług nawigacji).

Właściciel i Użytkownik potwierdza, że Usługa może zostać przerwana przez krótkotrwałe problemy związane z obciążeniem szczytowym Usługi lub usterkę systemów

telekomunikacyjnych stron trzecich (lub obsługiwanych przez strony trzecie). Właściciel i Użytkownik potwierdzają, że Usługi mogą być ograniczone (włączając jakość i wydajność Usług) częściowo przez odbiór regionalny i obszar transmisji nadajników radiowych obsługiwanych przez danych dostawców sieci oraz że mogą na nią wpływać warunki atmosferyczne, topograficzne, położenie geograficzne Pojazdu oraz wszelkie przeszkody.

Usługa obejmuje oprogramowanie, które wymaga od czasu do czasu aktualizacji lub zmian.

Aktualizacje lub zmiany mogą być przeprowadzane zdalnie oraz bez powiadomienia. Takie aktualizacje lub zmiany mogą wpływać lub kasować dane przechowywane przez Właściciela lub Użytkownika w ramach Usług. Oprócz przypadków zgonu lub obrażeń osobistych poniesionych przez Właściciela lub Użytkownika, szkód powstałych z oszustwa, nieprawdziwych oświadczeń,

(19)

znacznego zaniedbania, naruszenia obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego oraz innych przypadków, w których nie można wykluczyć lub ograniczyć odpowiedzialności na mocy obowiązującego prawa, Lamborghini nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku aktualizacji lub zmian.

Właściciel i Użytkownik nie może wykorzystywać ani zezwalać stronom trzecim na wykorzystywanie Usług do celów niezgodnych z prawem. Lamborghini nie ponosi

odpowiedzialności za żadne straty, szkody i koszty wynikające z działań sprzecznych z prawem ze strony Właściciela, Użytkownika lub stron trzecich korzystających z Usług. Właściciel i Użytkownik nie może wykorzystywać danych ani informacji otrzymanych za pośrednictwem Usług do celów komercyjnych ani ujawniać takich danych i informacji jakiejkolwiek stronie trzeciej do celów komercyjnych.

2. Korzystanie z Usług

Usługi są powiązane z danym Pojazdem i nie mogą zostać przeniesione na inny Pojazd.

W przypadku upoważnienia przez Właściciela stron trzecich do korzystania z Usług Właściciel potwierdza i akceptuje ten fakt wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność. Wszelkie i wszystkie naruszenia tych Warunków ogólnych, Specjalnych warunków ogólnych i/lub dokumentacji Pojazdu przez te strony trzecie będą uznawane za popełnione przez Właściciela.

Właściciel jest zobowiązany do powiadomienia każdego Użytkownika i pasażera Pojazdu o polityce prywatności Lamborghini i możliwym gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z Usług.

Usług tych nie należy wykorzystywać w sposób niezgodny z obowiązującymi Warunkami ogólnymi, Specjalnymi warunkami ogólnymi i/lub dokumentacją Pojazdu.

Ponadto z Usług tych należy korzystać przez cały czas wyłącznie w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami, w tym wszelkimi przepisami dotyczącymi Internetu i telekomunikacji. Właściciel i dowolny Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przez cały czas przepisów ruchu drogowego w celu uniknięcia rozproszenia kierowcy i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszelkie lub każde użycie zagrażające bezpieczeństwu jakichkolwiek Usług, jak również wszelkie użycie mogące prowadzić do uszkodzenia

infrastruktury technicznej Lamborghini lub strony trzeciej lub inne użycie Usług jest zabronione.

Ponadto Właściciel oraz Użytkownik nie może uszkodzić, wyłączyć ani w inny sposób wywierać wpływu na Usługi ani wprowadzać wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących, koni trojańskich ani innych szkodliwych kodów lub programów wpływających na działanie Usług, które mogą uniemożliwić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Właściciel i Użytkownik nie może (z wyjątkiem wyraźnego pozwolenia przez te Warunki ogólne) dekompilować, stosować technik inżynierii wstecznej, demontować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć utworów zależnych Usług,

jakichkolwiek aktualizacji lub dowolnych ich części (za wyjątkiem oraz jedynie w zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zakazane przez stosowne przepisy prawa lub w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące sposób korzystania z komponentów typu open

(20)

source stanowiących część Usług). Wszelkie próby takich działań są uznawane za naruszenie praw Lamborghini lub licencjodawcy zewnętrznego. Jeśli Właściciel lub Użytkownik złamie to ograniczenie, może podlegać ściganiu sądowemu i odszkodowaniu. Niniejsze Warunki ogólne podlegają aktualizacjom Lamborghini, które zastępują i/lub uzupełniają Usługi, chyba że aktualizacji takiej towarzyszą oddzielne warunki ogólne, które je regulują.

3. Zmiana własności

W przypadku zmiany własności i/lub zmiany Właściciela powinien on powiadomić kupującego Pojazd o Usługach włączonych w Pojeździe oraz poinformować nowego właściciela, że usługi te mogą pociągać za sobą gromadzenie, wykorzystanie i udostępnianie danych w sposób opisany w niniejszych warunkach oraz polityce prywatności Lamborghini. Przed zmianą właściciela

Pojazdu, obecny Właściciel jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych zarejestrowanych w Pojeździe. W zależności od modelu oraz roku produkcji modelu Pojazdu może okazać się konieczne przekazanie Pojazdu do przedstawiciela Lamborghini lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu usunięcia wszystkich informacji. Po zmianie własności poprzedni właściciel nie będzie w stanie korzystać ani uzyskać dostępu do Usług powiązanych z Pojazdem.

4. Łączność

W zależności od specyfikacji Pojazdu łączność wewnątrz pojazdu można aktywować poprzez podłączenie do sieci bezprzewodowej Pojazdu, która może być wyposażony w wyjmowaną kartę SIM („Karta SIM w formacie plug-in”) lub we wbudowaną kartę SIM („eSIM”).

Wymianę danych z Pojazdem można wyłączyć poprzez:

usunięcie karty SIM w formacie plug-in, jeśli została umieszczona w gnieździe oraz o ile nie zainstalowano karty eSIM; lub

włączenie „trybu prywatności” w menu Pojazdu „Prywatność”. Należy pamiętać, że Usługi mogą nie działać lub działać częściowo, jeśli tryb prywatności jest włączony.

Usługa prywatnego połączenia w sytuacji nagłej pozostanie włączona.

Karta SIM w formacie plug-in

Łączność Pojazdu można włączyć poprzez umieszczenie karty SIM Właściciela w odpowiednim gnieździe. Operator sieci karta SIM w formacie plug-in będzie jedyną stroną ponoszącą pełną odpowiedzialność za obsługę karty SIM i powiązane z nią przetwarzanie danych, jak również za bezpieczeństwo komunikacji.

Poprzez umieszczenie karty SIM w formacie plug-in w gnieździe istnieje możliwość aktywowania usługi Wi-Fi Hotspot.

(21)

Tak długo, jak karta SIM jest umieszczona w gnieździe, wszystkie dane o ruchu generowane przez Pojazd, włączając dane o ruchu konieczne do korzystania z usług łączności świadczonych przez lub udostępnionych przez Usługi, będą przesyłane przez kartę SIM w formacie plug-in.

eSIM

(Usługa dostępna w Niemczech, Belgii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Holandii, Luksemburgu, Ukrainie, Danii, Grecji, Czechach, Rumunii, Estonii, Łotwie i Litwie)

Pojazd został wyposażony w dwie karty eSIM. eSIM to karta SIM zainstalowana w Pojeździe przez Lamborghini, której nie można ręcznie usunąć ani wymienić. eSIM umożliwia Pojazdowi korzystanie z usług łączności świadczonych przez lub udostępnianych za pośrednictwem Usług.

eSIM łączy się, wtedy gdy i gdzie jest to możliwe, z siecią operatora sieci. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane telekomunikacyjne mogą być wymieniane w celach łączności sieci lub ustanawiania połączenia i, tam gdzie ma to zastosowanie, w celu przetwarzania żądań Usługi. Sygnały takie mogą być przesyłane przez publiczne sieci telekomunikacyjne poza Pojazdem, a operatorzy sieci eSIM mogą uzyskiwać dostęp do informacji powiązanych z zapewnianiem łączności.

Na terenie Unii Europejskiej zapewnianie łączności poprzez eSIM jest możliwe przez

następujących operatorów sieci łączności („MNO”) lub operatorów wirtualnej sieci łączności („MVNO”):

CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE LIMITED, Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, England

Informacje dotyczące typu, zakresu i celu gromadzenia i przetwarzania danych, jak również bezpieczeństwa danych podczas nadawania sygnału można uzyskać, kontaktując się z odpowiednim MNO lub MVNO.

5. Odpowiedzialność

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku Lamborghini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, specjalne, pośrednie, następcze lub inne szkody, w tym bez ograniczeń za szkody w wyniku utraty zysków, utraty danych, przerw w działalności biznesowej ani jakichkolwiek innych szkód lub strat

wynikających z lub związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług, ale mających miejsce niezależnie od tego, czy odbywa się to zgodnie z zapisem w umowie, w czynie niedozwolonym lub w inny sposób. Żadne postanowienie niniejszych warunków nie wyłącza odpowiedzialności Lamborghini za śmierć, obrażenia osobiste spowodowane w wyniku nieprawdziwych oświadczeń, oszustwa, znacznego zaniedbania, naruszenia obowiązków

(22)

wynikających z zasad porządku publicznego oraz innych przypadków, w których nie można wykluczyć lub ograniczyć odpowiedzialności na mocy obowiązującego prawa.

Właściciel niniejszym zwalnia Lamborghini (oraz wszystkich pracowników i dyrektorów) i będzie chronił ich przed wszystkimi postępowaniami, roszczeniami, żądaniami, kosztami i wydatkami (włączając opłaty prawne) wynikającymi z roszczeń stron trzecich powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z dostępem lub korzystaniem z Usług przez Właściciela przy naruszenia niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

Właściciel i Użytkownik wyraźnie potwierdza i wyraża zgodę na korzystanie z Usług na własne ryzyko oraz że całe ryzyko w związku z zadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i staraniami ponosi Właściciel lub Użytkownik. Usługi są świadczone w formie „jakie są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, a Lamborghini niniejszym zrzeka się wszystkich gwarancji i warunków odnoszących się do wszelkich Usług, bez względu na to, czy wyraźnych, dorozumianych czy ustawowych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji i/lub

warunków pokupności, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności, niezakłóconego korzystania i braku naruszenia praw osób trzecich. Ze względu na naturę Usług świadczonych przez Lamborghini oraz pomimo wykorzystanej technologii i stałych wysiłków podejmowanych przez Lamborghini w celu świadczenia nieprzerwanych i wolnych od błędów Usług, Lamborghini nie gwarantuje niezakłóconego korzystania z Usług ani że funkcje zawarte, realizowane lub świadczone w Usługach będą wolne od zakłóceń lub błędów ani że wady w Usługach zostaną niezwłocznie usunięte.

Właściciela nie obowiązuje stosunek umowny z MNO i nie jest on beneficjentem zewnętrznym żadnej umowy między Lamborghini a MNO. Użytkownik rozumie i potwierdza, że MNO nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, w zakresie sprawiedliwości lub innego rodzaju wobec Właściciela.

Właściciel nie ma praw własności do numeru przypisanego do urządzenia i rozumie, że numer ten może być od czasu do czasu zmieniony.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ze względu na istotę świadczonych Usług, Właściciel i Użytkownik rozumie, że Lamborghini oraz MNO nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej i nie będzie ponosić

odpowiedzialności za brak bezpieczeństwa wynikający z korzystania z tych Usług.

Usługi służą wyłącznie do użytku przez Właściciela i nie może on odsprzedawać Usług innym stronom.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Właściciel jest upoważniony do korzystania z Usług przez okres trzech (3) lat od daty rozpoczęcia obowiązywania gwarancji Pojazdu, jeśli nie zostaną one zakończone wcześniej zgodnie z niniejszymi Warunkami („Okres obowiązywania”). Usługi pozostaną aktywne dla kolejnego właściciela Pojazdu do czasu zakończenia Okresu obowiązywania. Po upływie Okresu obowiązywania Usługi nie będą dłużej świadczone.

(23)

Lamborghini zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w poniższych sytuacjach w przypadku konserwacji awaryjnej, po doręczonym w terminie powiadomieniu:

1. Konserwacja awaryjna Usług (w tym jakiegokolwiek dostawcy usług strony trzeciej) 2. Siła wyższa (w tym zmiany w przepisach i regulacjach) lub inne kwestie leżące poza

kontrolą Lamborghini, w wyniku których dalsze świadczenie Usług zostaje uniemożliwione

3. Aktualizacje oprogramowania systemowego

4. Ograniczenia lub niestabilności sygnału sieci spowodowanej przez dostawców usług komunikacyjnych, które mogą prowadzić do usterki w odbiorze lub korzystaniu z Usług.

5. Pełna lub częściowa wymiana dostawcy usług.

6. Istotne naruszenie niniejszych Warunków.

7. Ochrona danych osobowych

Właściciel jest zobowiązany do powiadomienia każdego Użytkownika i pasażera Pojazdu o polityce prywatności Lamborghini i możliwym gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z Usług.

Świadczenie Usług może wymagać gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące metod gromadzenia i przetwarzania danych przez Lamborghini dostępne są w polityce prywatności.

8. Warunki ogólne

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków uznane zostałoby za niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to może zostać

wypowiedziane z niniejszych Warunków i nie będzie ono miało wpływu na ważność i skuteczności pozostałych postanowień. W zakresie, w którym wszelkie wyraźne lub dorozumiane ograniczenia nie są zabronione przez obowiązujące przepisy, te wyraźne lub

dorozumiane ograniczenia pozostają w pełni mocy w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

Warunki te oraz korzystanie z Usług podlegają prawu krajowemu Włoch. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych lub związanych z niniejszymi Warunkami jest Sąd w Bolonii, we Włoszech, który ma wyłączną jurysdykcję, chyba że Właściciel jest konsumentem. W takim przypadku prawem oraz wyłączną jurysdykcją będzie sąd miejsca zamieszkania Właściciela.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Malta Luksemburg Cypr àotwa Litwa Estonia Chorwacja Sáowenia Holandia Sáowacja Portugalia Dania Finlandia Szwecja Austria Irlandia Buágaria Belgia Czechy Rumunia WĊgry Grecja

Rosja, Niemcy, Polska, Francja, Włochy, Belgia, Grecja, Hiszpania Czechy, Dania, Szwecja.. Polak, Czech, Francuz, Rosjanin, Grek, Niemiec, Włoch, Hiszpan,

Czechy Hiszpania Malta Rumunia Wielka Brytania.. Dania Holandia Niemcy Słowacja

Czechy Hiszpania Malta Rumunia Wielka Brytania.. Dania Holandia Niemcy

Luksemburg Szwecja Dania Niderlandy Belgia Niemcy Irlandia Austria Francja Finlandia Wielka Brytania Malta Litwa Czechy Łotwa POLSKA Słowacja Węgry Estonia Słowenia Portugalia

Włochy (Grecja) Wielka Brytania (Czechy) Węgry (Dania) Szwecja (Litwa) Słowenia (Rumunia) Słowacja (Wielka Brytania) Rumunia (Słowenia) Portugalia (Hiszpania) Polska (Austria)

Brytania Belgia Niemcy Francja Luksemburg Norwegia Słowenia Finlandia Dania Islandia Estonia Węgry Czechy Austria UE Szwecja Litwa Grecja Włochy Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Słowenia Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Polska

Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja USA Węgry Wielka Brytania Włochy

Belgia Luksemburg Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania Polska.. 9 Spodziewane konsekwencje dla

Na potrzebę kompleksowego podejścia wskazują też zmiany obserwowane z perspektywy gerontologii społecznej, które do- tyczą wzrastającej roli organizacji pozarządowych

Finlandia Estonia Słowenia Łotwa Litwa Słowacja Austria Portugalia Belgia Bułgaria Szwecja Rumunia Czechy Węgry Dania Grecja Holandia Irlandia Polska Włochy Hiszpania Wielka

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Irlandia Rumunia Holandia Polska Hiszpania Litwa Finlandia Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Czechy Węgry

Finlandia Dania Irlandia Kanada Szwajcaria Szwecja Holandia Hiszpania Węgry Polska Islandia Wielka Brytania Portugalia Luxemburg Norwegia Austria Francja Słowacja Niemcy Czechy

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Holandia Włochy Polska Hiszpania Dania Belgia Irlandia Austria Czechy Szwecja Finlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Estonia Słowenia Łotwa Grecja Bułgaria

Litwa, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry, Estonia, Łotwa, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia i Chorwacja, pod warunkiem

Niemcy Francja Holandia Polska Włochy Hiszpania Dania Belgia Austria Czechy Szwecja Finlandia Irlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Słowenia Estonia Łotwa Grecja Bułgaria

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. 3 Cisco

Luksemburg Irlandia Dania Szwecja Belgia Finlandia Niderlandy Francja Austria Niemcy W.Brytania Włochy Hiszpania Malta Cypr Grecja Słowenia Portugalia R.Czeska Słowacja Estonia

Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja