Formularz cenowy. Nazwa materiału. Załącznik nr 1. Jedn. miary. Nazwa producenta. Cena jedn. netto. Wartość brutto. Wartość netto

Pełen tekst

(1)

L.p. Nazwa materiału Nazwa

producenta

Jedn.

miary Ilość Cena jedn.

netto

Wartość

netto VAT Wartość

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kruszywo kamienne - tłuczeń porfirowy, o frakcji 31,5 - 63 mm

(Wszystkie partie mają się cechować jednakową strukturą i teksturą) m3 290

1 Piasek budowlany m3 77,8

1 Płyta betonowa ogrodzeniowa 2 x 0,5 m szt. 120

2 Płyta betonowa ogrodzeniowa 2 x 0,25 m szt. 44

3 Słupek betonowy przelotowy 1 m do płyt betonowych z poz. 1 i 2 szt. 20

4 Słupek betonowy narożny 1 m do płyt betonowych z poz. 1 i 2 szt. 8

5 Słupek betonowy przelotowy 0,5 m do płyt betonowych z poz. 1 i 2 szt. 40 6 Słupek betonowy narożny 0,5 m do płyt betonowych z poz. 1 i 2 szt. 16

7 Bloczek betonowy wys. 25 cm szt. 56

8 Pręt zbrojeniowy gładki, ø 10 mm, długości 1,2 - 1,5 m (lub

wielokrotność) mb 200

1 Polistyren estrudowany gr. 10 cm, szerokość 70 cm, wytrzymałość na

ściskanie min. 200 kPa m2 220

2 Polistyren estrudowany gr. 10 cm, łączenie płyt na zakładkę lub pióro-

wpust, wytrzymałość na ściskanie min. 600 kPa m2 900

3 Folia budowlana PE, nieprzesiąkliwa, grubość min. 0,15 mm, szer. 2 m mb 900 4 Folia budowlana PE, nieprzesiąkliwa, grubość min. 0,15 mm, szer. 4 m mb 60 5 Folia budowlana PE, nieprzesiąkliwa, grubość min. 0,15 mm, szer. 5 m mb 60

Formularz cenowy

Załącznik nr 1

Pakiet 1 - Kruszywo

Pakiet 3 - Materiały budowlane

Pakiet 4 - Materiały budowlane z tworzyw sztucznych

Razem Pakiet 2

Razem Pakiet 3 Razem Pakiet 1 Pakiet 2 - Piasek

Razem Pakiet 4

(2)

1 Folia do ściółkowania biała lub czarno-biała, grubość min. 0,04 mm,

szerokość 3,2-4 m mb 360

1 Włóknina zbrojona, gramatura min. 200 g, szerokość 1,5 m m2 600

1 Kolano PCW z uszczelką 315 mm , 90° szt. 1

2 Kolano PCW z uszczelką 315 mm , 45° szt. 1

3 Kolano PCW z uszczelką 250 mm , 90° szt. 32

4 Kolano PCW z uszczelką 250 mm , 45° szt. 22

5 Kolano PCW z uszczelką 200 mm , 90° szt. 1

6 Kolano PCW z uszczelką 200 mm , 45° szt. 3

7 Kolano PCW z uszczelką 160 mm , 90° szt. 1

8 Kolano PCW z uszczelką 160 mm , 45° szt. 1

9 Kolano PCW z uszczelką 110 mm , 90° szt. 56

10 Kolano PCW z uszczelką 75 mm , 90° szt. 24

11 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 315 mm na 110 mm kpl. 1

12 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 315 mm na 75 mm kpl. 1

13 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 250 mm na 110 mm kpl. 1

14 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 250 mm na 75 mm kpl. 1

15 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 200 mm na 110 mm kpl. 1

16 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 200 mm na 75 mm kpl. 1

17 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 160 mm na 110 mm kpl. 1

18 Kolano PCW z uszczelką i redukcją z 160 mm na 75 mm kpl. 1

19 Korek PCW 110 mm szt. 52

20 Korek PCW 75 mm szt. 72

21 Nasuwka PCW z uszczelkami 315 mm szt. 1

22 Nasuwka PCW z uszczelkami 250 mm szt. 1

23 Nasuwka PCW z uszczelkami 200 mm szt. 28

24 Nasuwka PCW z uszczelkami 160 mm szt. 20

Pakiet 7 - Rury kanalizacyjne i kształtki do nich z tworzyw sztucznych

Razem Pakiet 6 Pakiet 6 - Włóknina

Razem Pakiet 5

Pakiet 5 - Folia ogrodnicza

(3)

25 Nasuwka PCW z uszczelkami 110 mm szt. 48

26 Nasuwka PCW z uszczelkami 75 mm szt. 24

27 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 315 mm

z redukcją na 110 mm kpl. 1

28 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 315 mm

z redukcją na 75 mm kpl. 1

29 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 250 mm

z redukcją na 110 mm kpl. 1

30 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 250 mm

z redukcją na 75 mm kpl. 1

31 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 200 mm

z redukcją na 110 mm kpl. 1

32 Odgałęzienie nasadowe PCW (siodło 90°) z uszczelkami na rurę 200 mm

z redukcją na 75 mm kpl. 1

33 Redukcja PCW z uszczelką z 315 na 250 mm szt. 1

34 Redukcja wielostopniowa PCW z uszczelkami z 315 na 200 mm kpl. 1

35 Redukcja wielostopniowa PCW z uszczelkami z 315 na 160 mm kpl. 1

36 Redukcja PCW z uszczelką z 250 na 200 mm szt. 80

37 Redukcja wielostopniowa PCW z uszczelkami z 250 na 160 mm kpl. 1

38 Redukcja PCW z uszczelką z 200 na 160 mm szt. 100

39 Redukcja wielostopniowa PCW z uszczelkami z 200 na 110 mm kpl. 1

40 Redukcja PCW z uszczelką z 160 na 110 mm szt. 116

41 Redukcja PCW z uszczelką z 110 na 75 mm szt. 72

42 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 315 mm, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 1 43 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 315 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 1 44 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 250 mm, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 30 45 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 250 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 60 46 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 200 mm, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 1 47 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 200 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 1 48 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 200 mm, długość odcinka 1 m szt.

(1 odcinek) 1 49 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 160 mm, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 1

(4)

50 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 160 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 1 51 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 160 mm, długość odcinka 1 m szt.

(1 odcinek) 1 52 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN10, długość odcinka 6 m szt.

(1 odcinek) 72 53 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN10, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 36 54 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN10, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 36 55 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN6, długość odcinka 6 m szt.

(1 odcinek) 32 56 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN6, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 80 57 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 110 mm, PN6, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 20 58 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 75 mm, długość odcinka 3 m szt.

(1 odcinek) 288 59 Rura jednokielichowa z PCW, śr. 75 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 1

60 Termoizolacja do rur śr. 110 mm mb 230

61 Trójnik PCW z uszczelkami 315x315/90° szt. 1

62 Trójnik PCW z uszczelkami 315x315/45° szt. 1

63 Trójnik PCW z uszczelkami 250x250/90° szt. 60

64 Trójnik PCW z uszczelkami 250x250/45° szt. 2

65 Trójnik PCW z uszczelkami 200x200/90° szt. 24

66 Trójnik PCW z uszczelkami 200x200/45° szt. 4

67 Trójnik PCW z uszczelkami 160x160/90° szt. 20

68 Trójnik PCW z uszczelkami 160x160/45° szt. 1

69 Trójnik PCW z uszczelkami 110x110/90° szt. 24

70 Zaślepka PCW z uszczelką 110 mm szt. 32

71 Złączka dwukielichowa PCW z uszczelkami 315 mm szt. 1

72 Złączka dwukielichowa PCW z uszczelkami 250 mm szt. 1

73 Złączka dwukielichowa PCW z uszczelkami 200 mm szt. 1

74 Złączka dwukielichowa PCW z uszczelkami 160 mm szt. 1

75 Złączka dwukielichowa PCW z uszczelkami 110 mm szt. 1

Razem Pakiet 7

(5)

1 Rura drenarska z włókniną śr. 80 mm m 5

2 Rura drenarska z włókniną śr. 110 mm m 20

3 Zaślepka/korek 80 mm do rur drenarskich szt. 1

4 Zaślepka/korek 110 mm do rur drenarskich szt. 2

5 Trójnik 315x80 mm do rur drenarskich szt. 1

6 Trójnik 315x110 mm do rur drenarskich szt. 2

7 Studnia 315 mm z pojedynczym aktywnym wlotem 80 mm szt. 1

8 Studnia 315 mm z pojedynczym aktywnym wlotem 110 mm szt. 2

9 Właz do studni 315 szt. 2

1 Rura SPIRO 315 mm, długość odcinka 6 m szt.

(1 odcinek) 40

2 Rura SPIRO 315 mm, długość odcinka 2 m szt.

(1 odcinek) 30

3 Rura SPIRO 315 mm, długość odcinka 1 m szt.

(1 odcinek) 14

4 Trójnik do rur SPIRO 315 mm, 90° szt. 14

5 Trójnik do rur SPIRO 315 mm, 45° szt. 4

6 Kolano do rur SPIRO 315 mm, 90° szt. 10

7 Kolano do rur SPIRO 315 mm, 45° szt. 4

8 Kolano do rur SPIRO 250 mm, 90° szt. 2

9 Kolano do rur SPIRO 200 mm, 90° szt. 1

10 Redukcja do rur SPIRO 315 mm na 250 mm szt. 2

11 Redukcja do rur SPIRO 315 mm na 200 mm szt. 1

12 Łącznik do rur SPIRO 315 mm szt. 140

13 Łącznik do rur SPIRO 250 mm szt. 1

14 Łącznik do rur SPIRO 200 mm szt. 1

15 Zaślepka do rur SPIRO 315 mm szt. 20

16 Zawieszka do rur SPIRO 315 mm szt. 320

Pakiet 8 - Rury drenarskie

Pakiet 9 - Rury SPIRO

Razem Pakiet 8

Razem Pakiet 9

(6)

1 Pokrywa stalowa do kanałów rewizyjnych szerokości wewnętrznej 80 -

100 cm (masa do 50 kg) mb 18

2 Pokrywa stalowa do kanałów rewizyjnych szerokości wewnętrznej 40 -

50 cm (masa do 50 kg) mb 34

1 Przepustnica odcinająca z siłownikiem elektrycznym (połączenie nypel -

nypel) do rur SPIRO i PCW, śr. 315 mm szt. 5

2 Przepustnica odcinająca z siłownikiem elektrycznym (połączenie nypel -

nypel) do rur SPIRO i PCW, śr. 250 mm szt. 25

3 Przepustnica odcinająca z siłownikiem elektrycznym (połączenie nypel -

nypel) do rur SPIRO i PCW, śr. 200 mm szt. 13

4 Przepustnica odcinająca z siłownikiem elektrycznym (połączenie nypel -

nypel) do rur SPIRO i PCW, śr. 160 mm szt. 1

5 Przepustnica soczewkowa z regulacją ręczną o śr. 250 mm szt. 2

6 Przepustnica soczewkowa z regulacją ręczną o śr. 200 mm szt. 1

1

Wentylator 250 mm o wydajności min. 1600 m3/h przy sprężu 1500 Pa i wlocie przystosowanym do łączenia z rurą SPIRO oraz wylocie

przystosowanym do łączenia z rurą kielichową PCW

szt. 3

2

Wentylator 200 mm o wydajności min. 1600 m3/h przy sprężu 1500 Pa i wlocie przystosowanym do łączenia z rurą SPIRO oraz wylocie

przystosowanym do łączenia z rurą kielichową PCW

szt. 1

..., dnia ...

Pieczęć imienna i podpis albo podpis/y czytelne osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

Razem Pakiet 12 Pakiet 10 - Pokrywy stalowe

Razem Pakiet 10

Razem Pakiet 11 Pakiet 12 - Wentylatory

Pakiet 11 - Przepustnice

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :