• Nie Znaleziono Wyników

K O R O N N E L E K C J E D L A P A U L I N A M A Z U R. C O M S Z A N S E D L A P R A C O D A W C Ó W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "K O R O N N E L E K C J E D L A P A U L I N A M A Z U R. C O M S Z A N S E D L A P R A C O D A W C Ó W"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

S Z A N S E D L A

P R A C O D A W C Ó W

N O W E O K A Z J E D O Z R O B I E N I A D O B R E G O W R A Ż E N I A .

E M P L O Y E R B R A N D I N G T U R B O D O Ł A D O W A N Y P R Z E Z P A N D E M I Ę W 2 0 2 0 R O K U

P A U L I N A M A Z U R . C O M

K O R O N N E L E K C J E D L A E M P L O Y E R B R A N D I N G U

ebook

(2)

W 2020 roku zmieniły się cele przedsiębiorców, pojawiły nowe wyzwania.

Zmieniły się nasze oczekiwania, potrzeby i motywacje. Pojawiły się nowe momenty do zrobienia dobrego wrażenia na pracownikach i kandydatach, okazje do umacniania zaufania oraz budowania lepszych relacji.

Pandemia stworzyła okoliczności do lepszego HRu i employer brandingu.

Pandemia powiedziała również "sprawdzam!". Sprawdzam obietnice pracodawców na temat przyjaznej atmosfery, stabilności, deklaracji, że

"ludzie są dla nas najważniejsi".

Zapraszam Cię do przeglądu rozwiązań, zjawisk, trendów i szans dla pracodawców. Oto koronne lekcje dla employer brandingu i HR'u.

Paulina Mazur

pm@paulinamazur.com 605 222 008 www.paulinamazur.com

P A N D E M I A T E S T U J E

N A S Z E R E L A C J E

(3)

W Y G R A J Ą P R A C O D A W C Y , K T Ó R Z Y B Ę D Ą A K T Y W N I

DZIŚ MOŻEMY ZROBIĆ DUŻE WRAŻENIE

W marcu 2020 badania konsumenckie Kantara (1) wskazały, że oczekujemy od marek:  zadbania o bezpieczeństwo pracowników, umożliwienia pracy zdalnej lub zmianowej, a dopiero na trzecim miejscu włączenia się w walkę z pandemią. Nikt nie oczekiwał, że pracodawcy zamilkną, wprost przeciwnie, komunikacja była dla pracodawców szansą na zdobycie zaufania i umocnienie relacji z kandydatami, pracownikami, jak również klientami i partnerami biznesowymi.

Kryzys minie, nad pandemią zapanujemy, ale opinie o pracodawcach pozostaną. Naszą sympatię i uwagę wygrali pracodawcy aktywni, komunikujący się z rynkiem. Według badań agencji MJCC, już 30% z nas wysłało aplikacje do takich firm. (2)

TU PRZECZYTASZ JAK PRZEKONAĆ ZARZĄD

(4)

W Y Z W A N I A T W O R Z Ą R O Z W I Ą Z A N I A

Kiedy można zrobić wrażenie na pracownikach?

Nowoczesne biuro, udana integracja, owocowe poniedziałki, przyjacielska atmosfera i możliwości rozwoju. Przed marcem 2020 wydawało się, że znamy już wszystkie okazje do employer brandingu. Eksperci ds. komunikacji i rekrutacji mieli zdefiniowane punkty styku z marką pracodawcy i znali metody budowania dobrych doświadczeń kandydatów i pracowników (candidate experience, employee experience).

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Częstsze trudne rozmowy i decyzje o rozstaniach. Live'y, webinary i nowe formaty rozwojowe. Rekrutacje i on-boardingi przeniesione w on-line. Powroty lub 'odwroty' od biur, praca zdalna, home-office. Pandemia stworzyła wiele okoliczności dla pracodawców, w których mogli wykazać się troską o ludzi.

Wiele trendów nabrało turbodoładowania przez pandemię.

Jeśli spojrzeć na wyzwania jako na okazję do budowania nowych rozwiązań, to 2020 rok dał nam wiele nowości i szans na dobre zmiany;-) Oto kilka z nich.

NAGRANIE WEBINARU O TRENDACH I SZANSACH OBEJRZYSZ TU>>

(5)

O czym marzą pracodawcy? Pracodawcy marzą o dobrych opiniach, o rekomendacjach pracowników i docenieniu ze strony kandydatów. Śnią o krótkich procesach rekrutacyjnych i dobrych kandydatach. Chcą mieć dobrą markę, cieszyć się opinią atrakcyjnego pracodawcy. Taki korzystny i wiarygodny employer branding powstaje na ludziach, na ich opiniach i wrażeniach, na opowieściach o tym jakiego mają pracodawcę.

E M P L O Y E E A D V O C A C Y - N A T U R A L N I E !

#5

„Pracodawca o nas super zadbał, czuję się bezpieczna” – powiedziała mi Klientka w kwietniu 2020. I to jest najlepsza rekomendacja i najlepszy employer branding. W social mediach widzimy posty doceniające pracodawcę za aktywności i okazaną troskę. Doświadczamy przyjaznej atmosfery, poczucia przynależności. Trafiamy również na pracowników dumnych ze swoich firm, bo zareagowały na pandemię.

(6)

Szanse:

Ludzie zadowoleni z tego jak wspiera ich pracodawca, będą się tym chwalić w social media. Warto moderować komunikację, np. zasugerować firmowy #, utworzyć grupę zrzeszającą ambasadorów. Jeśli firma zrobi coś dobrego, pracownicy się chwalą. Wystarczy tylko dać powód do dumy. ;-)

 

Zagrożenia:

Wątpliwości na temat publikacji, treści i formatów. Czy mogę? Czy mi wolno użyć logo itp.?  Kiedy prowadzę szkolenia z LinkedIn na początku pokazuję korzyści dla firmy i dla pracowników, powiązania jak komunikacja z pozycji profilu osobistego wpływa na markę pracodawcy.

ZADOWOLENI I DUMNI PRACOWNICY SĄ NAJLEPSZYM DOWODEM NA TO, ŻE MIEJSCE PRACY JEST ATRAKCYJNE.

5 KROKÓW DO PROGRAMU EMPLOYEE ADVOCACY ZNAJDZIESZ NA BLOGU >>

(7)

B O S S B R A N D I N G

Jeśli Was zapytam, dlaczego lubicie chodzić do pracy, to większość z Was odpowie: "bo ludzie są fajni". Przychodzimy pracować do ludzi, nie do logotypów. Ludzie mają największą moc przyciągania w employer brandingu, szczególnie liderzy.

W boss brandingu chodzi o skrócenie dystansu, o to, aby kandydaci mogli nas spotkać on-line, w social mediach i nabrać ochoty na współpracę z nami.

Treści pochodzące od liderów organizacji dają nam wgląd w kulturę, atmosferę oraz ukazują styl przywództwa obecny w danej organizacji.

#6

Gdy w 2019 roku na meet-up'ach LInkedIn Local prowadziłam prezentacje o boss brandingu najmłodsi uczestnicy spotkań (studenci) pytali mnie kiedy liderzy zrozumieją, że oni chcą z nimi rozmawiać w social media. Kiedy liderzy znajdą czas na aktywność i będą bardziej dostępni?

Przez pandemię liderzy robią się bardziej dostępni, nagrywają video, live'y, informują na swoich profilach o decyzjach firmy. Pokazują jak pracują z domu, jak organizują spotkania on-line, jakie mają zespoły.

PONAD 40% KANDYDATÓW Z POKOLENIA ZET SPRAWDZA I SZUKA INFORMACJI O SWOICH POTENCJALNYCH PRZEŁOŻONYCH W INTERNECIE. (7)

(8)

Szanse:

To okazja dla Liderów do pokazania się światu. A tego bardzo dziś potrzebujemy. Komunikacja liderów mocno wspiera employer branding.

Według badań Sproutsocial 63% osób uważa, że prezesi, którzy mają profile i są aktywni w social media są lepszymi reprezentantami firmy, niż Ci którzy unikają mediów społecznościowych. Są bardziej wiarygodni i wpływają pozytywnie na wizerunek marki.

 

Zagrożenia:

Aktywność w social media musi być zintegrowana z rzeczywistością. Zlecenie prowadzenia konta na Linkedin np. agencji lub asystentce może doprowadzić do utraty wiarygodności.

ZAPYTAJ MNIE O SZKOLENIE DLA LIDERÓW Z BOSS BRANDINGU - PERSONAL BRANDING NA LINKEDIN W FORMIE ANGAŻUJĄCYCH WEBINARÓW.

W LUTYM 2021 PLANUJĘ SZKOLENIE OTWARTE Z BOSS BRANDINGU.

(9)

Z a p r a s z a m p o k o m p l e t n y E B o o k z l i n k i e m d o n a g r a n i a

w e b i n a r u i m a t e r i a ł a m i d o d a t k o w y m i . 1 4 t r e n d ó w -

s z a n s d l a p r a c o d a w c ó w D O P O B R A N I A T U .

D o E B o o k a j e s t t e ż d o s t ę p n e n a g r a n i e w e b i n a r u .

O t o n o t a t k a z n a g r a n i a :

(10)

A J E Ś L I S Z U K A S Z W Y D A R Z E N I A E M P L O Y E R B R A N D I N G , T O J E S T T Y L K O J E D N O T A K I E :

8 - 9 G R U D N I A 2 0 2 0 # H R S H O W

D O S T Ę P D O N A G R A Ń P R Z E Z 3 M I E S I Ą C E C H A T Y Z E K S P E R T A M I I M A T E R I A Ł Y

D O D A T K O W E R E J E S T R A C J A T U

( M a j a G o j t o w s k a , A n n a M a c n a r , B a s i a Z y c h , A d r i a n M a r t i n e z , T o m e k G r a s z k i e w i c z , D a r i a S i w k a , ł u k a s z J a r o t a , D a g m a r a P a k u l s k a i w i e l u

i n n y c h w s p a n i a ł y c h p r a k t y k ó w i p r e l e g e n t ó w )

pm@paulinamazur.com 605 222 008 www.paulinamazur.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

znane jest natomiast imię wdowy po innym wojewodzie sandomierskim, go- worku. z dokumentu księżnej grzymisławy, wystawionego w okresie walk o tron krakowski prowadzonych przez

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Świadczy to o występowaniu u badanych osób z grupy pierwszej (eksperymen- talnej) zaburzeń percepcji słuchowej w aspekcie językowym i parajęzykowym, wyrażonym przez zapamiętywanie

Skutki braku wyłączenia sędziego, co do którego zaszły przesłanki odsunięcia od orzekania z mocy ustawy są doniosłe, stanowią bowiem odpowiednio w procedurze

[r]

Wykorzystuje w pracy narzędzia, aplikacje i programy do komunikacji.