• Nie Znaleziono Wyników

K O R O N N E L E K C J E D L A P A U L I N A M A Z U R. C O M S Z A N S E D L A P R A C O D A W C Ó W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "K O R O N N E L E K C J E D L A P A U L I N A M A Z U R. C O M S Z A N S E D L A P R A C O D A W C Ó W"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

S Z A N S E D L A

P R A C O D A W C Ó W

N O W E O K A Z J E D O Z R O B I E N I A D O B R E G O W R A Ż E N I A .

E M P L O Y E R B R A N D I N G T U R B O D O Ł A D O W A N Y P R Z E Z P A N D E M I Ę W 2 0 2 0 R O K U

P A U L I N A M A Z U R . C O M

K O R O N N E L E K C J E D L A E M P L O Y E R B R A N D I N G U

ebook

(2)

W 2020 roku zmieniły się cele przedsiębiorców, pojawiły nowe wyzwania.

Zmieniły się nasze oczekiwania, potrzeby i motywacje. Pojawiły się nowe momenty do zrobienia dobrego wrażenia na pracownikach i kandydatach, okazje do umacniania zaufania oraz budowania lepszych relacji.

Pandemia stworzyła okoliczności do lepszego HRu i employer brandingu.

Pandemia powiedziała również "sprawdzam!". Sprawdzam obietnice pracodawców na temat przyjaznej atmosfery, stabilności, deklaracji, że

"ludzie są dla nas najważniejsi".

Zapraszam Cię do przeglądu rozwiązań, zjawisk, trendów i szans dla pracodawców. Oto koronne lekcje dla employer brandingu i HR'u.

Paulina Mazur

pm@paulinamazur.com 605 222 008 www.paulinamazur.com

P A N D E M I A T E S T U J E

N A S Z E R E L A C J E

(3)

W Y G R A J Ą P R A C O D A W C Y , K T Ó R Z Y B Ę D Ą A K T Y W N I

DZIŚ MOŻEMY ZROBIĆ DUŻE WRAŻENIE

W marcu 2020 badania konsumenckie Kantara (1) wskazały, że oczekujemy od marek:  zadbania o bezpieczeństwo pracowników, umożliwienia pracy zdalnej lub zmianowej, a dopiero na trzecim miejscu włączenia się w walkę z pandemią. Nikt nie oczekiwał, że pracodawcy zamilkną, wprost przeciwnie, komunikacja była dla pracodawców szansą na zdobycie zaufania i umocnienie relacji z kandydatami, pracownikami, jak również klientami i partnerami biznesowymi.

Kryzys minie, nad pandemią zapanujemy, ale opinie o pracodawcach pozostaną. Naszą sympatię i uwagę wygrali pracodawcy aktywni, komunikujący się z rynkiem. Według badań agencji MJCC, już 30% z nas wysłało aplikacje do takich firm. (2)

TU PRZECZYTASZ JAK PRZEKONAĆ ZARZĄD

(4)

W Y Z W A N I A T W O R Z Ą R O Z W I Ą Z A N I A

Kiedy można zrobić wrażenie na pracownikach?

Nowoczesne biuro, udana integracja, owocowe poniedziałki, przyjacielska atmosfera i możliwości rozwoju. Przed marcem 2020 wydawało się, że znamy już wszystkie okazje do employer brandingu. Eksperci ds. komunikacji i rekrutacji mieli zdefiniowane punkty styku z marką pracodawcy i znali metody budowania dobrych doświadczeń kandydatów i pracowników (candidate experience, employee experience).

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Częstsze trudne rozmowy i decyzje o rozstaniach. Live'y, webinary i nowe formaty rozwojowe. Rekrutacje i on-boardingi przeniesione w on-line. Powroty lub 'odwroty' od biur, praca zdalna, home-office. Pandemia stworzyła wiele okoliczności dla pracodawców, w których mogli wykazać się troską o ludzi.

Wiele trendów nabrało turbodoładowania przez pandemię.

Jeśli spojrzeć na wyzwania jako na okazję do budowania nowych rozwiązań, to 2020 rok dał nam wiele nowości i szans na dobre zmiany;-) Oto kilka z nich.

NAGRANIE WEBINARU O TRENDACH I SZANSACH OBEJRZYSZ TU>>

(5)

O czym marzą pracodawcy? Pracodawcy marzą o dobrych opiniach, o rekomendacjach pracowników i docenieniu ze strony kandydatów. Śnią o krótkich procesach rekrutacyjnych i dobrych kandydatach. Chcą mieć dobrą markę, cieszyć się opinią atrakcyjnego pracodawcy. Taki korzystny i wiarygodny employer branding powstaje na ludziach, na ich opiniach i wrażeniach, na opowieściach o tym jakiego mają pracodawcę.

E M P L O Y E E A D V O C A C Y - N A T U R A L N I E !

#5

„Pracodawca o nas super zadbał, czuję się bezpieczna” – powiedziała mi Klientka w kwietniu 2020. I to jest najlepsza rekomendacja i najlepszy employer branding. W social mediach widzimy posty doceniające pracodawcę za aktywności i okazaną troskę. Doświadczamy przyjaznej atmosfery, poczucia przynależności. Trafiamy również na pracowników dumnych ze swoich firm, bo zareagowały na pandemię.

(6)

Szanse:

Ludzie zadowoleni z tego jak wspiera ich pracodawca, będą się tym chwalić w social media. Warto moderować komunikację, np. zasugerować firmowy #, utworzyć grupę zrzeszającą ambasadorów. Jeśli firma zrobi coś dobrego, pracownicy się chwalą. Wystarczy tylko dać powód do dumy. ;-)

 

Zagrożenia:

Wątpliwości na temat publikacji, treści i formatów. Czy mogę? Czy mi wolno użyć logo itp.?  Kiedy prowadzę szkolenia z LinkedIn na początku pokazuję korzyści dla firmy i dla pracowników, powiązania jak komunikacja z pozycji profilu osobistego wpływa na markę pracodawcy.

ZADOWOLENI I DUMNI PRACOWNICY SĄ NAJLEPSZYM DOWODEM NA TO, ŻE MIEJSCE PRACY JEST ATRAKCYJNE.

5 KROKÓW DO PROGRAMU EMPLOYEE ADVOCACY ZNAJDZIESZ NA BLOGU >>

(7)

B O S S B R A N D I N G

Jeśli Was zapytam, dlaczego lubicie chodzić do pracy, to większość z Was odpowie: "bo ludzie są fajni". Przychodzimy pracować do ludzi, nie do logotypów. Ludzie mają największą moc przyciągania w employer brandingu, szczególnie liderzy.

W boss brandingu chodzi o skrócenie dystansu, o to, aby kandydaci mogli nas spotkać on-line, w social mediach i nabrać ochoty na współpracę z nami.

Treści pochodzące od liderów organizacji dają nam wgląd w kulturę, atmosferę oraz ukazują styl przywództwa obecny w danej organizacji.

#6

Gdy w 2019 roku na meet-up'ach LInkedIn Local prowadziłam prezentacje o boss brandingu najmłodsi uczestnicy spotkań (studenci) pytali mnie kiedy liderzy zrozumieją, że oni chcą z nimi rozmawiać w social media. Kiedy liderzy znajdą czas na aktywność i będą bardziej dostępni?

Przez pandemię liderzy robią się bardziej dostępni, nagrywają video, live'y, informują na swoich profilach o decyzjach firmy. Pokazują jak pracują z domu, jak organizują spotkania on-line, jakie mają zespoły.

PONAD 40% KANDYDATÓW Z POKOLENIA ZET SPRAWDZA I SZUKA INFORMACJI O SWOICH POTENCJALNYCH PRZEŁOŻONYCH W INTERNECIE. (7)

(8)

Szanse:

To okazja dla Liderów do pokazania się światu. A tego bardzo dziś potrzebujemy. Komunikacja liderów mocno wspiera employer branding.

Według badań Sproutsocial 63% osób uważa, że prezesi, którzy mają profile i są aktywni w social media są lepszymi reprezentantami firmy, niż Ci którzy unikają mediów społecznościowych. Są bardziej wiarygodni i wpływają pozytywnie na wizerunek marki.

 

Zagrożenia:

Aktywność w social media musi być zintegrowana z rzeczywistością. Zlecenie prowadzenia konta na Linkedin np. agencji lub asystentce może doprowadzić do utraty wiarygodności.

ZAPYTAJ MNIE O SZKOLENIE DLA LIDERÓW Z BOSS BRANDINGU - PERSONAL BRANDING NA LINKEDIN W FORMIE ANGAŻUJĄCYCH WEBINARÓW.

W LUTYM 2021 PLANUJĘ SZKOLENIE OTWARTE Z BOSS BRANDINGU.

(9)

Z a p r a s z a m p o k o m p l e t n y E B o o k z l i n k i e m d o n a g r a n i a

w e b i n a r u i m a t e r i a ł a m i d o d a t k o w y m i . 1 4 t r e n d ó w -

s z a n s d l a p r a c o d a w c ó w D O P O B R A N I A T U .

D o E B o o k a j e s t t e ż d o s t ę p n e n a g r a n i e w e b i n a r u .

O t o n o t a t k a z n a g r a n i a :

(10)

A J E Ś L I S Z U K A S Z W Y D A R Z E N I A E M P L O Y E R B R A N D I N G , T O J E S T T Y L K O J E D N O T A K I E :

8 - 9 G R U D N I A 2 0 2 0 # H R S H O W

D O S T Ę P D O N A G R A Ń P R Z E Z 3 M I E S I Ą C E C H A T Y Z E K S P E R T A M I I M A T E R I A Ł Y

D O D A T K O W E R E J E S T R A C J A T U

( M a j a G o j t o w s k a , A n n a M a c n a r , B a s i a Z y c h , A d r i a n M a r t i n e z , T o m e k G r a s z k i e w i c z , D a r i a S i w k a , ł u k a s z J a r o t a , D a g m a r a P a k u l s k a i w i e l u

i n n y c h w s p a n i a ł y c h p r a k t y k ó w i p r e l e g e n t ó w )

pm@paulinamazur.com 605 222 008 www.paulinamazur.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

Świadczy to o występowaniu u badanych osób z grupy pierwszej (eksperymen- talnej) zaburzeń percepcji słuchowej w aspekcie językowym i parajęzykowym, wyrażonym przez zapamiętywanie

Skutki braku wyłączenia sędziego, co do którego zaszły przesłanki odsunięcia od orzekania z mocy ustawy są doniosłe, stanowią bowiem odpowiednio w procedurze

p.. 4.Zapoznanie z wykazem zmian prawa oświatowego skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian do Statutu szkoły - omówienie istotnych zmian prawa oświatowego

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek

Jednak życie na Ziemi ma to do siebie, że owiane jest chmurą zapomnienia i z upływem czasu ogrom uwarunkowań i norm społecznych, którymi jesteśmy bombardowani przez lata,

- numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał, - stwierdzenie prawomocności zebrania, tzw.. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi, zaczynając i kończąc

 Make sure you collect sufcient information/measurements to perform the mathematical processes you mentioned in Criterion A..  Include all your raw information/measurements in

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

znane jest natomiast imię wdowy po innym wojewodzie sandomierskim, go- worku. z dokumentu księżnej grzymisławy, wystawionego w okresie walk o tron krakowski prowadzonych przez

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Logic is conceived as a holistic discipline in two senses: (a) the acceptance (rejection, revision) of a given logical theory is partly based on pragmatic considerations, and (b) to

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. zm.), w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, marketingowe lub inne informacje posiadające wartość

meat dish.. tabela alergenów dostępna u obsługi allergen table available at the service dania wegetariańskie. vegetarian dishes dania ostre spicy dishes

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze sesje rady miejskiej i rady powiatu.. Czytelnicy „G azety" w ybiorą

[r]

Wykorzystuje w pracy narzędzia, aplikacje i programy do komunikacji.

For short-term forecasting, these arguments have long been anticipated in practice, and models with good (and improvable) track- ing properties have been obtained by

2. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, należy zapytać co się stało, co go boli. Należy ustalić również czy jest uczulony na jakieś leki, czy bierze jakieś leki, czy na

Oczywiście super, jeśli te osoby po lekcji próbnej zdecydują się na kurs u mnie, ale to nie zmienia faktu, że pracowałabym 15 godzin za darmo;9. - podczas jednej lekcji ani uczeń

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

– Ciała Indywidualne środki ochrony ciała powinny być wybrane odpowiednio do wykonywanych czynności oraz związanego z tym ryzyka i powinny być zatwierdzone