• Nie Znaleziono Wyników

Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 2. Wersja A Rozdział Gdzie stopy nasze. Instrukcja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 2. Wersja A Rozdział Gdzie stopy nasze. Instrukcja"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

JP V/2A

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 2. Wersja A Rozdział Gdzie stopy nasze

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/2A symbol testu

(2)

JP V/2A

Tekst do zadań od 1. do 4.

Poznajcie najpierw Dudusia Fąferskiego, mojego ciotecznego brata […]. Oto on:

wzrost – 167 waga – 64

oczy – niebieskie jak u niewinnej panienki znaki szczególne – krostka na końcu nosa.

Prócz tego Duduś jest po prostu Dudusiem i gdyby nawet miał sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, to też zostałby Fąferskim. […]

Najpierw – jeszcze w maju – była narada familijna. Zeszli się u nas na kawie moi rodzice, rodzice Dudusia, babcia Fąferska i ciocia Anka, ta najmłodsza z sióstr mojej mamy i najbardziej przeze mnie lubiana. Wypili dwa litry kawy […], zjedli całą bombonierkę […] i uradzili, że na wakacje wyjeżdżamy na wyspę Wolin, do Międzywodzia. […]

W połowie czerwca mama z ciocią Benią i z młodszymi dziećmi wyjechały do Międzywodzia, żeby dzieci jesienią nie chorowały na migdałki. Ja i Duduś zostaliśmy do końca roku szkolnego w Warszawie. […]

Najważniejsze, że mój tata zaraz po zakończeniu roku szkolnego powinien nas zawieźć do Międzywodzia, gdzie mieliśmy wdychać świeże powietrze, nabierać sił na rok następny, harto- wać ciało w lodowatej wodzie i uodpornić organizm na rozmaite choroby i bakterie. […]

Pociąg pospieszny do Szczecina odjeżdżał z Dworca Głównego o siódmej trzydzieści. Ozna- czało to, że o piątej powinienem się zerwać na równe nogi. Zamiast mnie zerwała się jednak cio- cia Anka. Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta trzydzieści. […]

Zacząłem się pakować.

Mama zostawiła mi na kartce spis rzeczy, które mam ze sobą zabrać. Gdybym jednak chciał to wszystko zabrać, musiałbym załadować pół wagonu towarowego. Postanowiłem więc zapakować się systemem harcerskim. Położyłem na podłodze plecak, otworzyłem szafę i zacząłem wrzucać rzeczy, które uważałem za niezbędne. Okazało się jednak, że i tych niezbędnych rzeczy jest za dużo. Wrzuciłem więc tylko jedną zmianę bielizny, ciepły sweter, ręcznik, mydło, szczoteczkę do zębów, kąpielówki, latarkę i wałówkę

1

na jeden dzień. Potem wskoczyłem w stare dżinsy, naciąg- nąłem harcerską bluzę, przypiąłem do pasa fi nkę

2

i poczułem się tak szczęśliwy, jakbym już był w Szczecinie, ba, w Międzywodziu.

A. Bahdaj, Podróż za jeden uśmiech, Łódź 2009, s. 5–9.

1 Wałówka – pot. jedzenie zabierane w podróż, prowiant.

2 Finka – nóż używany zwykle przez harcerzy.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada

A. Duduś Fąferski. C. babcia Fąferska.

B. ciocia Anka. D. cioteczny brat Dudusia Fąferskiego.

Zadanie 2. (0–1 p.)

Na którą godzinę planowana była pobudka?

A. 5:00 C. 6:00

B. 5:30 D. 6:15

(3)

3

JP V/2A

symbol testu

Zadanie 3. (0–1 p.)

Pakowanie plecaka systemem harcerskim polega na

A. pakowaniu tylko rzeczy niezbędnych. C. pakowaniu rzeczy niepotrzebnych.

B. pakowaniu rzeczy w pośpiechu. D. pakowaniu tylko bielizny.

Zadanie 4. (0–1 p.)

Bohater do plecaka nie włożył

A. latarki. C. kąpielówek.

B. dżinsów. D. swetra.

Zadanie 5. (0–1 p.)

Przeczytaj hasło słownikowe. Uzupełnij tekst poprawną formą rzeczownika Międzyzdroje.

Międzyzdroje blp, D. Międzyzdrojów (nie: Międzyzdroi): Mieszkać w Międzyzdrojach (nie: w Międzyzdroju). – międzyzdrojski

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004, s. 542.

Nie wiem, jak to się stało, ale okazało się, że mój tata nie mógł nas jednak zawieźć. Ciocia Anka zadzwoniła więc do wujka Fąferskiego. Jednak jemu wszystko się pomieszało. Zamiast jechać do Międzywodzia, chciał nas zawieźć do

. . .

.

Zadanie 6. (0–2 p.)

W podanych zdaniach podkreśl liczebniki. Następnie połącz liczebnik z jego nazwą i pyta- niem, na które on odpowiada.

Mój plecak ma trzy kieszenie.

Kanapki włożyłem do pierwszej kieszeni z lewej strony.

Zadanie 7. (0–1 p.)

Z podanego zdania wypisz przysłówek.

Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta trzydzieści.

. . . .

Która z kolei?

Ile?

Liczebnik główny

Liczebnik porządkowy

(4)

JP V/2A

Zadanie 8. (0–2 p.)

a) Uzupełnij wypowiedzi na rysunkach czasownikami wybranymi z ramki. Zastosuj odpo- wiedni tryb.

odjechać pływać odsunąć

Wypowiedź numer 1

Wypowiedź numer 2

Wypowiedź numer 3

b) W wykropkowanych miejscach wpisz numery wypowiedzi, w których zastosowałaś/zasto- sowałeś dany tryb czasownika.

• tryb oznajmujący: wypowiedź numer … . . . . .

• tryb przypuszczający: wypowiedź numer … … . .

• tryb rozkazujący: wypowiedź numer … … . .

(5)

5

JP V/2A

symbol testu

Zadanie 9. (0–2 p.)

Przekształć podany tekst tak, by powstał dialog. Pamiętaj o poprawnym zapisie dialogu.

Poprosiłem panią o dwa bilety ulgowe do Szczecina. Kasjerka podała bilety i powiedziała, że prosi 160 złotych. Zapłaciłem i podziękowałem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 10. (0–1 p.)

Przeczytaj list i wykreśl te wyrażenia, które nie powinny się znaleźć w liście ofi cjalnym.

Ja nusz Fąferski Warszawa, 28.06.2012 r.

ul. Nowa 54 05-075 Warszawa

Do: Dyrektor Kolei Państwowych

Kochany/Szanowny Panie Dyrektorze!

Piszę do Pana/Ciebie, gdyż niepokoi mnie sytuacja na Dworcu Głównym w Warszawie.

Są wakacje. Wiele osób podróżuje koleją. Niestety, kolejki do kas biletowych są tak dłu- gie, że czasami podróżny nie zdąży kupić biletu! Na dworcu panuje tłok, ścisk i zaduch. Bra- kuje też ławek dla czekających na pociąg. Chcę/Zwracam się z prośbą, by podjęto działania mające na celu poprawę warunków na Dworcu Głównym w Warszawie.

Pozdrawiam/Z wyrazami szacunku Janusz Fąferski/Duduś

Zadanie 11. (0–1 p.)

Połącz linią poniższe wyrazy z zasadami objaśniającymi ich zapis.

A. „nie” z rzeczownikami piszemy oddzielnie

B. „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym piszemy oddzielnie C. „nie” z czasownikami piszemy oddzielnie

D. „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie E. „nie” z liczebnikami piszemy oddzielnie

F. „nie” z przymiotnikami w stopniu najwyższym piszemy oddzielnie G. „nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie

1. niezbędny

2. nie spostrzegli

3. nie drugi

4. nie najlepszy

(6)

JP V/2A

Zadanie 12. (0–6 p.)

Napisz kartkę z pamiętnika Dudusia Fąferskiego. Opowiedz o tym, co się wydarzyło pewne- go słonecznego czerwcowego dnia na dworcu w Warszawie i opisz uczucia chłopca.

Twój tekst powinien zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1/2 wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

JP V/2B

symbol testu

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 2. Wersja B Rozdział Gdzie stopy nasze

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

JP V/2B symbol testu

(8)

JP V/2B

Tekst do zadań od 1. do 4.

Poznajcie najpierw Dudusia Fąferskiego, mojego ciotecznego brata […]. Oto on:

wzrost – 167 waga – 64

oczy – niebieskie jak u niewinnej panienki znaki szczególne – krostka na końcu nosa.

Prócz tego Duduś jest po prostu Dudusiem i gdyby nawet miał sto osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, to też zostałby Fąferskim. […]

Najpierw – jeszcze w maju – była narada familijna. Zeszli się u nas na kawie moi rodzice, rodzice Dudusia, babcia Fąferska i ciocia Anka, ta najmłodsza z sióstr mojej mamy i najbardziej przeze mnie lubiana. Wypili dwa litry kawy […], zjedli całą bombonierkę […] i uradzili, że na wakacje wyjeżdżamy na wyspę Wolin, do Międzywodzia. […]

W połowie czerwca mama z ciocią Benią i z młodszymi dziećmi wyjechały do Międzywodzia, żeby dzieci jesienią nie chorowały na migdałki. Ja i Duduś zostaliśmy do końca roku szkolnego w Warszawie. […]

Najważniejsze, że mój tata zaraz po zakończeniu roku szkolnego powinien nas zawieźć do Międzywodzia, gdzie mieliśmy wdychać świeże powietrze, nabierać sił na rok następny, harto- wać ciało w lodowatej wodzie i uodpornić organizm na rozmaite choroby i bakterie. […]

Pociąg pospieszny do Szczecina odjeżdżał z Dworca Głównego o siódmej trzydzieści. Ozna- czało to, że o piątej powinienem się zerwać na równe nogi. Zamiast mnie zerwała się jednak cio- cia Anka. Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta trzydzieści. […]

Zacząłem się pakować.

Mama zostawiła mi na kartce spis rzeczy, które mam ze sobą zabrać. Gdybym jednak chciał to wszystko zabrać, musiałbym załadować pół wagonu towarowego. Postanowiłem więc zapakować się systemem harcerskim. Położyłem na podłodze plecak, otworzyłem szafę i zacząłem wrzucać rzeczy, które uważałem za niezbędne. Okazało się jednak, że i tych niezbędnych rzeczy jest za dużo. Wrzuciłem więc tylko jedną zmianę bielizny, ciepły sweter, ręcznik, mydło, szczoteczkę do zębów, kąpielówki, latarkę i wałówkę

1

na jeden dzień. Potem wskoczyłem w stare dżinsy, naciąg- nąłem harcerską bluzę, przypiąłem do pasa fi nkę

2

i poczułem się tak szczęśliwy, jakbym już był w Szczecinie, ba, w Międzywodziu.

A. Bahdaj, Podróż za jeden uśmiech, Łódź 2009, s. 5–9.

1 Wałówka – pot. jedzenie zabierane w podróż, prowiant.

2 Finka – nóż używany zwykle przez harcerzy.

Zadanie 1. (0–1 p.)

O wydarzeniach opowiada

A. Duduś Fąferski. C. cioteczny brat Dudusia Fąferskiego.

B. ciocia Anka. D. babcia Fąferska.

Zadanie 2. (0–1 p.)

Na którą godzinę planowana była pobudka?

A. 6:15 C. 5:30

B. 6:00 D. 5:00

(9)

3

JP V/2B

symbol testu

Zadanie 3. (0–1 p.)

Pakowanie plecaka systemem harcerskim polega na

A. pakowaniu rzeczy w pośpiechu. C. pakowaniu rzeczy niepotrzebnych.

B. pakowaniu tylko rzeczy niezbędnych. D. pakowaniu tylko bielizny.

Zadanie 4. (0–1 p.)

Bohater do plecaka nie włożył

A. latarki. C. kąpielówek.

B. swetra. D. dżinsów.

Zadanie 5. (0–1 p.)

Przeczytaj hasło słownikowe. Uzupełnij tekst poprawną formą rzeczownika Międzyzdroje.

Międzyzdroje blp, D. Międzyzdrojów (nie: Międzyzdroi): Mieszkać w Międzyzdrojach (nie: w Międzyzdroju). – międzyzdrojski

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004, s. 542.

Nie wiem, jak to się stało, ale okazało się, że mój tata nie mógł nas jednak zawieźć. Ciocia Anka zadzwoniła więc do wujka Fąferskiego. Jednak jemu wszystko się pomieszało. Zamiast jechać do Międzywodzia, chciał nas zawieźć do

. . .

.

Zadanie 6. (0–2 p.)

W podanych zdaniach podkreśl liczebniki. Następnie połącz liczebnik z jego nazwą i pyta- niem, na które on odpowiada.

Mój plecak ma trzy kieszenie.

Kanapki włożyłem do pierwszej kieszeni z lewej strony.

Zadanie 7. (0–1 p.)

Z podanego zdania wypisz przysłówek.

Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta trzydzieści.

. . . .

Która z kolei?

Ile?

Liczebnik główny

Liczebnik porządkowy

(10)

JP V/2B

Zadanie 8. (0–2 p.)

a) Uzupełnij wypowiedzi na rysunkach czasownikami wybranymi z ramki. Zastosuj odpo- wiedni tryb.

odjechać pływać odsunąć

Wypowiedź numer 1

Wypowiedź numer 2

Wypowiedź numer 3

b) W wykropkowanych miejscach wpisz numery wypowiedzi, w których zastosowałaś/zasto- sowałeś dany tryb czasownika.

• tryb przypuszczający: wypowiedź numer … … . .

• tryb rozkazujący: wypowiedź numer … … . .

• tryb oznajmujący: wypowiedź numer … . . . . .

(11)

5

JP V/2B

symbol testu

Zadanie 9. (0–2 p.)

Przekształć podany tekst tak, by powstał dialog. Pamiętaj o poprawnym zapisie dialogu.

Poprosiłem panią o dwa bilety ulgowe do Szczecina. Kasjerka podała bilety i powiedziała, że prosi 160 złotych. Zapłaciłem i podziękowałem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 10. (0–1 p.)

Przeczytaj list i wykreśl te wyrażenia, które nie powinny się znaleźć w liście ofi cjalnym.

Ja nusz Fąferski Warszawa, 28.06.2012 r.

ul. Nowa 54 05-075 Warszawa

Do: Dyrektor Kolei Państwowych

Kochany/Szanowny Panie Dyrektorze!

Piszę do Pana/Ciebie, gdyż niepokoi mnie sytuacja na Dworcu Głównym w Warszawie.

Są wakacje. Wiele osób podróżuje koleją. Niestety, kolejki do kas biletowych są tak dłu- gie, że czasami podróżny nie zdąży kupić biletu! Na dworcu panuje tłok, ścisk i zaduch. Bra- kuje też ławek dla czekających na pociąg. Chcę/Zwracam się z prośbą, by podjęto działania mające na celu poprawę warunków na Dworcu Głównym w Warszawie.

Pozdrawiam/Z wyrazami szacunku Janusz Fąferski/Duduś

Zadanie 11. (0–1 p.)

Połącz linią poniższe wyrazy z zasadami objaśniającymi ich zapis.

A. „nie” z rzeczownikami piszemy oddzielnie

B. „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym piszemy oddzielnie C. „nie” z czasownikami piszemy oddzielnie

D. „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie E. „nie” z liczebnikami piszemy oddzielnie

F. „nie” z przymiotnikami w stopniu najwyższym piszemy oddzielnie G. „nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie

1. nie spostrzegli

2. nie najlepszy

3. nie drugi

4. niezbędny

(12)

JP V/2B

Zadanie 12. (0–6 p.)

Napisz kartkę z pamiętnika Dudusia Fąferskiego. Opowiedz o tym, co się wydarzyło pewne- go słonecznego czerwcowego dnia na dworcu w Warszawie i opisz uczucia chłopca.

Twój tekst powinien zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1/2 wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poznasz fragment tekstu Poza horyzonty Jaśka Meli, poznasz postać autora i głównego bohatera tekstu, poznasz pojęcia pamiętnik, kształcisz umiejętność czytania

Przypomnisz zasady interpunkcji dotyczące kropki, znaku zapytania i wykrzyknika, poznasz zasady interpunkcji dotyczących użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i

Poznasz pojęcia: nieoficjalna odmiana polszczyzny i oficjalna odmiana polszczyzny, kształcisz umiejętność funkcjonalnego używania nieoficjalnej i oficjalnej odmiany

Poznasz budowę i funkcje słownika frazeologicznego, kształcisz umiejętność rozpoznawania znaczenia frazeologizmów, kształcisz umiejętność poprawnego użycia

Poznasz zasady ortograficzne dotyczących pisowni zakończeń -i, -ii, -ji, kształcisz umiejętność poprawnego zapisywania zakończeń -i, -ii, -ji, kształcisz umiejętność

Poznasz terminy: spółgłoski miękkie i spółgłoski twarde, kształcisz umiejętność różnicowania spółgłosek miękkich i twardych, utrwalisz umiejętność określania

Utrwalisz cechy mitu, podania, legendy, kształcisz umiejętności wypowiadania się w różnych intencjach i różnych sytuacjach komunikacyjnych, doskonalisz umiejętności

Poznasz legendy o Piaście, o Lechu, przypomnisz informacje o dynastii Piastów i początkach państwa polskiego, obyczajach i obrzędach Słowian, poznasz pojęcia: podanie, przypomnisz