Klasa 5. Karta pracy nr 2

Download (0)

Full text

(1)

Klasa 5. Karta pracy nr 2

grupa

A

1. Wstaw odpowiedni znak <, = lub >:

a) 5,3 . . . . 5,03 b) 234 . . . . 2,76 c) 318 . . . . 3,124 2. Wstaw odpowiedni znak <, = lub > w miejsce kropek:

a) 3,26 . . . . 2,53 3,85 . . . . 3,75 2,69 . . . . 2,690 b) 5,26 . . . . 3,5 41,23 . . . . 41,4 9,08 . . . . 9,8 3. Na osi liczbowej kropkami zaznaczono następujące liczby:

= 0,32 = 0,6 = 1,7 = 1,47

Napisz pod kropkami odpowiednie litery.

4. Uzupełnij:

a) 0,7 cm = . . . .mm 0,6 m = . . . .cm 3844 m = . . . .km b) 9 g = . . . .dag 1,8 kg = . . . .dag 5 t 72 kg = . . . .t 5. Wpisz odpowiednie liczby:

a) 47 kg 25 dag = . . . .kg b) 1,46 m = . . . .m . . . .cm 6. Uzupełnij:

a) 1,6 kg = . . . .dag b) 0,2 m = . . . .cm c) 0,9 m = . . . .mm d) 0,15 t = . . . .kg

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk1058793 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

Klasa 5. Karta pracy nr 2

grupa

B

1. Wstaw odpowiedni znak <, = lub >:

a) 4,1 . . . . 4,01 b) 3,76 . . . . 334 c) 2,876 . . . . 278 2. Wstaw odpowiedni znak <, = lub > w miejsce kropek:

a) 2,49 . . . . 3,12 4,76 . . . . 4,26 5,62 . . . . 5,620 b) 3,23 . . . . 2,8 3,46 . . . . 3,9 3,02 . . . . 3,2 3. Na osi liczbowej kropkami zaznaczono następujące liczby:

= 1,68 = 0,53 = 1,8 = 0,7

Napisz pod kropkami odpowiednie litery.

4. Uzupełnij:

a) 0,8 cm = . . . .mm 0,9 m = . . . .cm 5678 m = . . . .km b) 2,3 kg = . . . .dag 7 g = . . . .dag 8 t 49 kg = . . . .t 5. Wpisz odpowiednie liczby:

a) 15 kg 48 dag = . . . .kg b) 3,47 m = . . . .m . . . .cm 6. Uzupełnij:

a) 1,3 kg = . . . .dag b) 0,3 m = . . . .cm c) 0,8 m = . . . .mm d) 0,25 t = . . . .kg

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk1058793 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :