• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI KLASA V – 12.05.2020r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JĘZYK POLSKI KLASA V – 12.05.2020r."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 12.05.2020r.

TEMAT LEKCJI 31: Pójdź po rozum do głowy, ze słownikiem zacznij rozmowy. Słownik frazeologiczny, frazeologizmy.

Poznasz budowę i funkcje słownika frazeologicznego, kształcisz umiejętność rozpoznawania znaczenia frazeologizmów, kształcisz umiejętność poprawnego użycia frazeologizmów, korzystania ze słowników, wzbogacasz słownictwo.

1. Wykonaj polecenie 3, /podręcznik do nauki o języku, str. 154/, Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

2. Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj!, /podręcznik, str. 154/ oraz materiałami znajdującymi się pod poniższym linkiem.

https://view.genial.ly/5e7b183aab73410dfcbd6631/personal-branding-zwiazki-frazeologicze

3. Wykonaj ćwiczenie 1, 3, 4, /zeszyt ćwiczeń, str. 45-46/.

4. Wykonaj zadanie 2, /podręcznik, str. 159/.

5. Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj!, /podręcznik, str. 159/ oraz materiałami znajdującymi się pod poniższym linkiem.

https://view.genial.ly/5e958bca82c07e0d858cd915/presentation-frazeologizmy

6. Dla chętnych! Zapoznaj się z materiałami znajdującymi się pod poniższymi linkami.

https://epodreczniki.pl/a/slowniki-jako-nasza-pamiec/DsTzkFFGo

7. Zadanie domowe

Wykonaj zadanie 1, 3, 5, 7, /zeszyt ćwiczeń, str. 47 – 49/.

ZADANIE Z DZISIEJSZEJ LEKCJI ODSYŁAJĄ DZIEWCZYNKI

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 1100-1200/ - mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poznasz wiersz Klasówka z religii Jana Twardowskiego, poznasz pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, kształcisz umiejętność rozpoznawania wyrazów

Wykorzystasz umiejętność rozpoznawania gatunków wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych, utrwalisz pojęcia związane z epiką..

Przypomnisz budowę i funkcję słownika ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych, poznasz budowę i funkcję słownika języka polskiego, wyrazów obcych, doskonalisz

Poznasz utwór „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza, poznasz pojęcie: cudzysłów, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalisz umiejętność analizy

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

 Sprawdź w słowniku frazeologicznym znaczenie wyrażenia ikarowy lot Ułóż zdanie z tym związkiem wyrazowym, które będzie odnosiło się do czasów współczesnych.. 

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź