ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. o godz. 12:00 (posiedzenie odbędzie się zdalnie w aplikacji MS Teams)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

WF.002.1.8.2020.BB Wrocław, dn. 04.11.2020r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. o godz. 12:00 (posiedzenie odbędzie się zdalnie w

aplikacji MS Teams)

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dniu 13 października 2020r.

3. Komunikaty Przewodniczącej.

4. Sprawa wskazania przewodniczącego zespołu rekomendującego wnioski do finansowania w ramach programu wsparcia publikacyjnego IDUB – ref. Przewodnicząca.

5. Sprawa wyboru przedstawiciela RDNJ do Komisji ds. współpracy z Kolegium Doktorskim

Wydziału Filologicznego – ref. Przewodnicząca.

6. Sprawa wyznaczenia promotorów doktorantom I roku Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego:

a) wyznaczenie promotora mgrowi Krzysztofowi Bekieszczukowi b) wyznaczenie promotora mgrowi Gniewomirowi Iwanidisowi c) wyznaczenie promotora mgr Darii Mazurkiewicz

d) wyznaczenie promotora mgr Annie Rogowskiej-Wandowicz e) wyznaczenie promotora mgr Karolinie Wojtczak

- ref. Przewodnicząca.

7. Sprawa przyjęcia propozycji kryteriów rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022 – ref. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska.

8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Językoznawstwo

Prof. Bożena Rozwadowska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :