• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 05.01. 2017 2016/2017 K J W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 05.01. 2017 2016/2017 K J W"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2016/2017

STOPIEŃ REJONOWY

05.01. 2017

1. Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (5 p.)

Usłyszysz dwukrotnie trzy wiadomości nagrane na sekretarce w telefonie. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdań.

Przed słuchaniem zapoznaj się z treścią zadania, masz na to 30 sekund.

Nachricht 1

1. Katja bedankt sich für … . A. ein Geburtstagsgeschenk B. Urlaubsfotos

C. eine Postkarte 2. Sie ruft sie wieder … an.

A. am Freitag B. morgen C. übermorgen Nachricht 2

3. Borys will … sprechen.

A. Vera B. Klaus C. seinen Vater 4. Er bittet … .

A. um die Hilfe bei Matheaufgaben B. um die Hausaufgaben

C. um die Telefonnummer von Klaus Nachricht 3

5. Der Film läuft … . A. im Kino Europa B. um 8.30 Uhr C. morgen Abend

(3)

Zadanie 2. (5 p.)

Przeczytaj tekst i zaznacz w tabeli znakiem x czy zdanie jest prawdziwe (richtig) czy fałszywe (falsch).

Bald ist Weihnachten

Adam wartet wie jedes Jahr ungeduldig auf Weihnachten. Anfang Dezember hat er einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben. Er hat sich ein neues Handy gewünscht, denn er telefoniert gern. Er möchte auch CDs bekommen, denn das ist sein Hobby. Er hat schon seiner Familie Geschenke gekauft. Am letzten Wochenende ist er in ein Einkaufszentrum gefahren. Dort hat er seiner Mutter ein Buch gekauft. Lesen ist ihre Lieblingsbeschäftigung.

In einer Boutique hat er für seinen Vater eine Krawatte besorgt. Er arbeitet in einem Büro und muss elegant aussehen. Seiner Oma möchte Adam leckere Pralinen schenken. Sie hat er in einem Lebensmittelgeschäft gefunden. Warme Socken kriegt von ihm sein Opa. Er freut sich immer über praktische Sachen. Adam hat leider noch kein Geschenk für seine kleine Schwester. Es ist schwierig eine gute Idee zu haben, denn sie ist noch klein. Zum Glück hat er noch eine Woche Zeit. Kurz vor Weihnachten muss Adam sein Zimmer putzen. Das macht er gern. Seiner Mutter hilft er beim Plätzchenbacken und mit seinem Papa schmückt er den Weihnachtsbaum. Auf beide Sachen freut er sich besonders. Adam findet Weihnachten schön.

richtig Falsch 1. Adam hilft den Eltern gern.

2. Adam hat ein Geschenk für seine Schwester gekauft.

3. Adam hört Musik gern.

4. Die Mutter muss allein Weihnachtskekse backen.

5. Der Vater muss schick auf der Arbeit aussehen.

Zadanie 3. (6 p.)

Ułóż zdania z podanych wyrazów pamiętając o poprawnych formach gramatycznych.

1. essen, ihr, zu Mittag, vorgestern, was? (Perfekt)

______________________________________________________

2. warum, nicht gehen, zu Peter, du? (Präsens)

______________________________________________________

3. im Sommer, jeden Tag, wir, schwimmen (Perfekt)

______________________________________________________

4. ihr, schon, in Deutschland, sein? (Präteritum)

______________________________________________________

5. am Samstag, meine Mutter, aufstehen, um 9 Uhr (Präsens)

______________________________________________________

6. Geburtstag, du, am Montag, haben (Präteritum)

______________________________________________________

(4)

Zadanie 4. (6 p.)

Uzupełnij luki odpowiednimi przyimkami.

1. Junge Leute laufen _______ den Park.

2. Wir fahren _______ dem Auto am liebsten.

3. Wann kommt ihr _______ Hause zurück?

4. Er geht _______ seiner Oma.

5. Die Blumen sind _______ meine Tante.

6. Fährst du in den Winterferien _______ Österreich?

Zadanie 5. (6 p.)

Zastąp podkreślony rzeczownik zaimkiem osobowym w odpowiednim przypadku.

1. Meine Mutter liest beim Frühstück die Zeitung.

______________________________________________________

2. Wie findest du den Pulli?

______________________________________________________

3. Der Kellner bringt dem Gast eine Tasse Kaffee.

______________________________________________________

4. Ich gratuliere meiner Schwester zum Geburtstag.

______________________________________________________

5. Der Lehrer erklärt den Schülern die Hausaufgabe.

______________________________________________________

6. Die Eltern suchen das Kind.

______________________________________________________

Zadanie 6. (6 p.)

Zaznacz właściwą odpowiedź A, B lub C.

1. Die Großeltern wohnen mit _____ Enkelin.

A. ihr B. ihrer C. ihre

2. Peter erzählt ______ Freundin Witze gern.

A. der B. das C. die

3. Ich beschreibe _____ den Weg zur Post.

A. Ihnen B. ihn C. du

(5)

4. Sie schenken ______ Cousinen ein Geschenk zum Geburtstag.

A. unsere B. eurer C. ihren

5. Sabine macht jetzt ______ Hausaufgabe.

A. keine B. der C. ein

6. Ist das die Tasche von ____ Oma?

A. sein B. die C. deiner Zadanie 7. (8 p.)

Zaznacz właściwą odpowiedź A, B lub C.

1. Symbolem jakiego miasta jest niedźwiedź?

A. Hamburg.

B. Kolonia.

C. Berlin.

2. Gdzie znajduje się największe lotnisko Niemiec?

A. we Frankfurcie.

B. w Monachium.

C. w Berlinie.

3. Jak nazywa się największy kraj związkowy Niemiec?

A. Sachsen.

B. Bayern.

C. Nordrhein-Westfallen.

4. Z iloma krajami graniczą Niemcy?

A. 8.

B. 9.

C. 10.

5. Który z podanych polityków otrzymał pokojową Nagrodę Nobla?

A. Helmut Kohl.

B. Angela Merkel.

C. Willy Brandt.

6. Kto jest obecnym prezydentem Niemiec?

A. Joachim Gauck.

B. Gerhard Schröder.

C. Konrad Adenauer.

7. Która z wymienionych rzek jest rzeką graniczną Niemiec?

A. Wisła.

B. Odra.

C. Men.

8. Kto jest autorem powieści „Czarodziejska góra”?

A. Thomas Mann.

B. Friedrich Schiller.

C. Johann Wolfgang von Goethe.

(6)

Zadanie 8. (6 p.)

Podaj po dwa przykłady do każdego pojęcia nadrzędnego.

1. Schulfach: _______________________ , ______________________.

2. Beruf: _______________________ , ______________________.

3. Obst: _______________________ , ______________________.

4. Getränk: _______________________ , ______________________.

5. Vehrkersmittel: _______________________ , ______________________.

6. Sportart: _______________________ , ______________________.

Zadanie 9. (6 p.)

Odpowiedz całym zdaniem na postawione pytania. Odpowiadając, skorzystaj z podanych w nawiasie informacji.

1. Wann hast du Geburtstag? (25.06. – zapisz datę słownie)

______________________________________________________

2. Wessen Hund ist das? (Anna)

______________________________________________________

3. Der Wievielte war gestern? (04.01. – zapisz datę słownie)

______________________________________________________

4. Was macht man im Lesesaal? (Bücher lesen)

______________________________________________________

5. Wie geht es dir? (gut)

_____________________________________________________

6. Mit wem gehst du morgen ins Kino? (meine Eltern)

______________________________________________________

Zadanie 10. (6p.)

Napisz do koleżanki lub kolegi pocztówkę z urlopu. Pisząc uwzględnij następujące informacje:

– gdzie jesteś, – co robisz,

– jak długo planujesz tu zostać, – co chcesz tu jeszcze zobaczyć.

(7)

Hallo ______,

schöne Grüße aus ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Bis bald Dein(e) XYZ

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Udowodnij, że piosenka Cała Polska czyta dzieciom doskonale wpisuje się w przesłanie kampanii.. Swoją wypowiedź poprzyj odpowiednim cytatem

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. Zdanie P/F.. 1) Pierwsze kroniki i

Мои подруги выбpaли открытки, мне пoнравился браслет из янтаря, но он очень дорогой.. В лагере мне

Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie

Harry Potter ist interessanter als Hobbit, aber Star Wars ist am interessantesten... Ich lerne viel, _____ ich will gute

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa!

Il (prendre) ……… le métro pour aller à la maison.. Elles (boire) ……… du café

I: Today I’m talking to seventeen-year-old Victoria who has organised a fashion display at our local museum, using her grandmother’s old clothes!. Victoria, this

podmiot, okolicznik, przydawka, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik.. przydawka, okolicznik, przydawka, orzeczenie,

Władzę zwierzchnią nad całością terytorium miał przejmować książę wybrany przez Bolesława Krzywoustego, a po jego śmierci książę każdorazowo wybierany

Nudelgerichte sind auch eine gute Idee – Lasagne oder Spaghetti sind hier schmackhaft.. Den Nachtisch esse ich schon

Это международный девиз любителей голубей. Это не просто крылатая фраза, но и призыв к действию, что подтвердила необычная история. Она

Przeczytaj pytania dziennikarza na temat wakacjiw Saint Malo, a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, których udzielił turysta, wpisując przyporządkowane im litery do

Kiedy dziadek przypomniał, że na kanapce tej sypiała jego córka, a Janki matka, smarkula uparła się, że wobec tego ona też – i rzeczywiście, nie do

Uzupełnij tabelę dotyczącą plemion polskich w IX/X w., wpisując w wykropkowane miejsca właściwe nazwy. Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani,

Meine Mutter lässt mich nicht ans Meer …….. Es ist nicht einfach, immer pünktlich zur

Хотя в тот момент мои родители ещё не планировали ребёнка, но сразу было решено, что, если когда-нибудь родится дочка, имя для неё уже подобрали.. Ведь

La obesidad es un problema más grande en América que en otros países Un alimento rico en azúcar quiere decir que tiene mucho azúcar.. Cuando un anuncio dice que hay que llevar

Juste après avoir mangé, il est revenu dans sa chambre et il a vite fait son lit.. Il a mangé du pain grillé et il a bu

Wskaż co najmniej trzy cechy wspólne narratorów książek Ewy Nowak Yellow Bahama w prążki i Melchiora Wańkowicza Szczenięce lata oraz po trzy, decydujące o

Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy trzech symboli, oznaczonych literami A, B i C, oraz nazwy państw (ziem), do których te symbole się odnosiły.. Obok imion i nazwisk postaci

Когда Денис уехал в командировку, он каждый день звонил Вере, а она ему... Odpowiedzi wpisz do