• Nie Znaleziono Wyników

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat funkcji litery (podr., str

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zapoznaj się z nową wiadomością na temat funkcji litery (podr., str"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

3.06.2020 r. środa

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

1. Przypomnij sobie informacje na temat: głoski, litery i sylaby (podr., str. 305). Dla utrwalenia wiadomości zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.

2. Wykonaj zadania 1 i 2 strona 305, 306.

3. Przypomnij sobie wiadomości na temat spółgłosek twardych i miękkich (podr., str. 306).

Zapisz podział w zeszycie kolorem zielonym.

4. Wykonaj zadanie 3 i 4, str. 306.

5. Zapoznaj się z nową wiadomością na temat funkcji litery (podr., str. 307). Zapisz w zeszycie kolorem zielonym.

6. Wykonaj zadanie 5, str. 306.

4.06.2020 r. czwartek

Temat: Błękit nieba czy szarość betonu? – J. Hartwig „Komunikat”.

1. Zapisz kilka skojarzeń do wyrażenia widok z okna.

2. Przeczytaj wiersz pt. „Komunikat” (podr., str. 296).

3. Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi widoku roztaczającego się z okna, przez które wygląda osoba mówiąca w wierszu Komunikat.

Krajobraz widoczny przez okno

przed wybudowaniem wieżowca po wybudowaniu wieżowca

4. Jakimi słowami można określić osobę mówiącą w wierszu Julii Hartwig? Zapisz w zeszycie właściwe wyrazy z ramki.

5. Wykonaj zadanie 3, str. 297.

6. Odpowiedz na pytanie z zadania 6, str. 297

radosna, smutna, pogodna, zadumana, marzycielska, tajemnicza, poważna, zmartwiona, przepełniona

żalem, odczuwająca złość, wrażliwa

(2)

5.062020 r. piątek

Temat: Problemy z dziedziczeniem świata.

1. Zastanów się i odpowiedz: Jakie konsekwencje dla Ziemi ma wycinanie lasów?

2. Zapoznaj się z fragmentem komiksu zamieszczonego na stronie 298.

3. Odpowiedz na pytania:

• O czym jest komiks?

• Kim są jego bohaterowie?

• Jak wyglądają? •

• Gdzie przebywają?

Sformułuj krótką notatkę w zeszycie.

4. Wykonaj zadanie 3, str. 298.

8.06.2020 r. poniedziałek Temat: Jak napisać list oficjalny?

1. List oficjalny skierowany jest do osoby publicznej lub do instytucji, organizacji lub urzędu. Ma najczęściej charakter prośby lub podziękowania. Jest zwięzły i rzeczowy.

2. List oficjalny powinien zwierać:

• miejscowość i data (w prawym górnym rogu);

• Twoje dane umieszczone w lewym górnym rogu( imię, nazwisko, adres);

• po prawej stronie dane adresata, nazwa instytucji;

• nagłówek grzecznościowy np. Szanowna Pani;

• treść krótka i rzeczowa:

❖ wstęp – krótkie przedstawienie sprawy, którą się kieruje do adresata;

❖ rozwinięcie – argumenty lub podziękowanie;

❖ zakończenie – prośba o pomyślne rozpatrzenie sprawy oraz zwrot grzecznościowy wyrażający szacunek.

3. Przeczytaj przykładowy list oficjalny zamieszczony w podręczniku na stronie 300.

4. Wykonaj zadania 1 i 2, str. 300.

5. Wykonaj zadanie 4 i 5, str. 301

9.06.2020 r. wtorek

Temat: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

1. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika, str.302, 303:

• Co to jest styl oficjalny?

• Co oznacza język potoczny?

• Czym są sytuacje oficjalne?

• Co to jest etykieta języka?

(3)

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

2. Zapoznaj się z nową wiadomością na temat języka mówionego i pisanego (podr., str. 304).

Zanotuj ją w zeszycie.

3. Wykonaj zadania 2, 3 i 4 ze strony 304.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiersz zaczyna się, gdy stary ​ czarodziej​ opuszcza warsztat, pozostawiając uczniowi obowiązki do wykonania.. Podłoga wkrótce zostaje zalana wodą, a uczeń zdaje sobie

Przypomnij sobie najważniejsze informacje na temat kalendarza – str.. Sprawdź, czy poprawnie wykonałeś

Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się

 określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi (odbiorca), znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu1.

Czyli aby utworzyć pytanie otwarte , zaczynające się od słówka pytającego, należy rozpocząć zdanie właśnie od tego słówka pytającego, potem stoi czasownik was/were

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat wykresów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie (podr., str.. Narysuj

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (podr., str.. Zapisz ja w zeszycie

Podręcznik: str 67: TALKING ABOUT A JOURNEY/ AT THE STATION: Proszę o przeczytanie dialogu ze zrozumieniem i przetłumaczenie.(przygotować ustnie)4. W zeszycie, proszę