filozofia przyrodywDyk Wiesław dr hab. prof. US

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

filozofia przyrody w Dyk Wiesław dr hab. prof. US Biol I 1 2 S hmt3zno

chemia organiczna L Bucior-Kwaczyńska Anna dr inż. Biol I 1 2 S i2o42vg

parazytologia w Rząd Izabella dr hab. Biol I 1 2 S 6rn2tuj

parazytologia L Krepski Tomasz dr Biol I 1 2 S q85dlj5

systematyka grzybów w Stasińska Małgorzata dr hab. prof. US Biol I 1 2 S b8f2a88

systematyka grzybów L Stasińska Małgorzata dr hab. prof. US Biol I 1 2 S oyn1syo

systematyka roślin w Stępień Edyta dr Biol I 1 2 S a3b013r

systematyka roślin w Myśliwy Monika dr Biol I 1 2 S a3b013r

systematyka roślin w Więcław Helena dr hab. prof. US Biol I 1 2 S a3b013r

systematyka roślin L Stępień Edyta dr Biol I 1 2 S jsdd3tp

systematyka roślin zt Stępień Edyta dr Biol I 1 2 S a3b013r

systematyka roślin zt Więcław Helena dr hab. prof. US Biol I 1 2 S a3b013r

zoologia bezkręgowców w Zawal Andrzej prof. dr hab. Biol I 1 2 S yjhdwjh

zoologia bezkręgowców L Bańkowska Aleksandra mgr Biol I 1 2 S mx72iro

język angielski lk Niedzielska Iwona mgr Biol I 2 4 S bbxxydb

cytologia w Achrem Magdalena dr hab. Biol I 2 4 S iuebc33

cytologia w Szućko Izabela dr Biol I 2 4 S iuebc33

ekologia zt Skorupski Jakub dr inż. Biol I 2 4 S jqua73f

mikrobiologia w Hukowska-Szematowicz Beata dr hab.

prof. US Biol I 2 4 S 0yfx20p

mikrobiologia L Blatkiewicz Małgorzata dr n. med. Biol I 2 4 S csirnh1

zoologia z elementami anatomii

kręgowców w Kwieciński Zbigniew dr Biol I 2 4 S m7x1e5w

zoologia z elementami anatomii

kręgowców L Kwieciński Zbigniew dr Biol I 2 4 S zawurfd

dendrologia w Bosiacka Beata dr hab. prof. US Biol I 2 4 S pptkxqc

dendrologia L Stępień Edyta dr Biol I 2 4 S ihhyrtb

dendrologia L Więcław Helena dr hab. prof. US Biol I 2 4 S ihhyrtb

ichtiologia w Czerniawski Robert prof. dr hab. Biol I 2 4 S idx5hht

ichtiologia L Krepski Tomasz dr Biol I 2 4 S i5208i7

zoocenozy Polski L Skorupski Jakub dr inż. Biol I 2 4 S 4i37szh

zachowanie człowieka w Wysocki Dariusz dr hab. prof. US Biol I 3 6 S 54egwz6

seminarium dyplomowe s Michoński Grzegorz dr Biol I 3 6 S z707b0s

pracownia dyplomowa prc Michoński Grzegorz dr Biol I 3 6 S z707b0s

Figure

Updating...

References

Related subjects :