• Nie Znaleziono Wyników

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017 krajowe i unijne - Aneta Szwęch - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017 krajowe i unijne - Aneta Szwęch - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

2 INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017

kwiecień 2017 r. IFK

Informacjepodsumowujące2017–krajoweiunijne

1. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27) . . . 3 1.1. Kto, w jakim terminie i w jaki sposób sporządza informację

podsumowującą VAT-27 . . . 3 1.2. W jaki sposób wypełniać informację podsumowującą VAT-27 . . . 5 1.3. Jak wykazać zaliczkę w informacji podsumowującej VAT-27 . . . 7 1.4. Jakie są zasady korygowania informacji podsumowujących VAT-27 . . . 9 2. Informacje podsumowujące w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) . . 11 2.1. Kto, w jakim terminie i w jaki sposób sporządza informację

podsumowującą VAT-UE . . . 11 2.2. W jaki sposób wypełniać informację podsumowującą VAT-UE . . . 13 2.3. Jak wykazać zaliczkę w informacji podsumowującej VAT-UE . . . 15 2.4. Kiedy WNT nie podlega wykazaniu w informacji

podsumowującej VAT-UE . . . 17 2.5. Jakie są zasady korygowania informacji podsumowujących VAT-UE . . 18 2.6. Jak wykazywać WDT w informacji podsumowującej,

gdy nie otrzymano dokumentów uzasadniających zastosowanie

stawki 0% . . . 20

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. i przekazanie go na

Na skutek tak przyjętego założenia podatnikowi wykorzystującemu pojazd samochodo- wy jednocześnie w celach firmowych i w celach prywatnych przysługuje prawo do od- liczenia 50%

Ewidencja w księgach rachunkowych podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu przy nabyciu usługi gastronomicznej stanowiącej wydatek reprezentacyjny.. Ewidencja podatku

■ na koncie 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Podatek VAT), które jest przezna- czone do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, co do której wierzyciel dokonał korekty podatku należnego w ramach ulgi na złe długi, wymaga zwiększenia podatku należnego.. Czy

Czynność polegająca na sprzedaży własnej wierzytelności nie jest do- stawą towaru, gdyż wierzytelność stanowi prawo majątkowe, które nie mieści się w dyspo- zycji

Zgodnie z tym przepisem warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem jest otrzyma- nie przez podatnika przed upływem

W jakim terminie rozliczać korekty, gdy nie potrzeba.. potwierdzenia odbioru