INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017 krajowe i unijne - Aneta Szwęch - pdf, ebook – Ibuk.pl

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2 INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE 2017

kwiecień 2017 r. IFK

Informacjepodsumowujące2017–krajoweiunijne

1. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27) . . . 3 1.1. Kto, w jakim terminie i w jaki sposób sporządza informację

podsumowującą VAT-27 . . . 3 1.2. W jaki sposób wypełniać informację podsumowującą VAT-27 . . . 5 1.3. Jak wykazać zaliczkę w informacji podsumowującej VAT-27 . . . 7 1.4. Jakie są zasady korygowania informacji podsumowujących VAT-27 . . . 9 2. Informacje podsumowujące w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) . . 11 2.1. Kto, w jakim terminie i w jaki sposób sporządza informację

podsumowującą VAT-UE . . . 11 2.2. W jaki sposób wypełniać informację podsumowującą VAT-UE . . . 13 2.3. Jak wykazać zaliczkę w informacji podsumowującej VAT-UE . . . 15 2.4. Kiedy WNT nie podlega wykazaniu w informacji

podsumowującej VAT-UE . . . 17 2.5. Jakie są zasady korygowania informacji podsumowujących VAT-UE . . 18 2.6. Jak wykazywać WDT w informacji podsumowującej,

gdy nie otrzymano dokumentów uzasadniających zastosowanie

stawki 0% . . . 20

Figure

Updating...

References

Related subjects :