• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik 23.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Załącznik 23."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Załącznik 23. 28.04.2020

Temat: Test ze znajomości lektury „Mikołajek”

I. Wybierz właściwą odpowiedź i zapisz ją w zeszycie (całym zdaniem).

Dzieci z opinią/orzeczeniem: odpowiedzi do zad. I - zapisują tylko numer i literkę z właściwą odpowiedzią, np. 1a, 2b,3c itd.

1. Kto przyszedł do szkoły ubrany jak Marsjanin?

A Maksencjusz C Gotfryd

B Euzebiusz D Rufus 2. Kim jest Rosół?

A właścicielem restauracji C kuzynem Mikołajka B opiekunem uczniów D jednym z uczniów 3. Z kim ścigał się na rowerze tata Mikołajka?

A z Joachimem C z panem Blédurt

B z Mikołajkiem D z panem Dubon

4. Skąd Mikołajek i Alcest wzięli zapałki do podpalenia cygara?

A kupili je w sklepie C dostali od kuzyna Alcesta, który jest harcerzem B znaleźli pudełko na ziemi D Mikołajek podebrał zapałki swojemu tacie 5. W co bawili się chłopcy podczas podwieczorku u Ananiasza?

A grali w piłkę C rozwiązywali zadania z arytmetyki B rzucali kulkami do celu D puszczali okręty z papieru w wannie 6. Jaki prezent postanowił kupić mamie na urodziny Mikołajek?

A perfumy C tort

B kwiaty D książkę

II. Jak wyglądał plac, na którym bawili się chłopcy?

III. Skąd się wzięło przezwisko Rosół?

IV. Dlaczego inspektor podczas wizytowania klasy Mikołajka pobrudził sobie ręce atramentem?

V. Jak wyglądał dzień Dżodża w szkole Mikołajka?

VI. Jak doszło do tego, że tata Mikołajka spędził popołudnie przywiązany do drzewa?

Proszę o przesłanie testu do: 30.04.2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

 pomocy dla nauczycieli matematyki w diagnozowaniu poziomu opanowania przez uczniów umiejętności zapisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej, czyli

Jednakże w przypadku biegu- nek, które występują podczas terapii anty-EGFR, lepszy profil tolerancji pokarmowej może wykazywać tetracy- klina (w Polsce Tetracyclinum TZF ® ),

Drugie zadanie to ćwiczenia w formie TABATY (20sek ćwiczymy, 10sek odpoczywamy) wykonywanej w dwóch rundach po 4 minuty. Triduum Paschalne – Moda

Program zwiększania umiejętności wychowawczych nauczycieli i innych pracowników szkoły „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.. Metoda

Takie działania są nie tylko wyrazem pogardy wobec personelu medycznego heroicznie walczącego o życie i zdrowie milionów Polek i Polaków – ale także

Jeśli obok znajdzie się drugi kajak, w przestrzeni pomiędzy nimi mogą występować tylko fale stojące, których węzły znajdują się na burtach kajaków, więc

Dzieci znacznie chętniej będą zachowywać się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeśli przekażemy im nasze prośby w pozytywny sposób, a następnie pochwalimy je za

Dotychczasowe nasze opracowania związane z regionem świętokrzyskim dotyczyły: roli skały macierzystej, roślinności, rzeźby terenu w kształtowaniu się gleb [Szafranek 1989,

В данной статье анализу будут подвергнуты: именно драма Радзинского Продолжение Дон Жуана и драматическая новелла Смерть Дон Жуана

Wzrosła zaś liczba wyzwoleń niewolników, którzy w stan niewolnictwa weszli innymi (bliżej nieznanymi) sposobami. Zestawienie powyższych danych razem z wszystkimi przytoczonymi

„Choinko piękna jak las” Fasolki Stała pod śniegiem panna zielona Nikt prócz zająca nie kochał jej Nadeszły święta i przyszła do nas Pachnący gościu, prosimy

Autorzy makiety z połowy XVIII wieku opierali się przede wszystkim na obrazie "Pożar miasta Lublina" z 1719 roku, który znajduje się w kościele

Zastanowić się jednak wypada, czy istotnie oba wymienione znaleziska pozwalają na rekonstrukcję głównej części bryły drewnianego posągu z Ar- kony, o której

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Since the momentum determination of the outgoing particles is based on the track re- construction to the centre of the reaction region (for details see Section 5.1 ), the size

Jeśli wykorzystuje się potrójne klesz- czyki, szypułę przecina się między kleszczykami przyśrodkowymi a po- dwójnymi kleszczykami bocznymi.. Powinno się unikać zaciskania

Amplituda zmian blasku zależy na ogół od barwy, przy czym zależność ta może mieć bardzo różny charakter: u nie­ których gwiazd amplituda monotonicznie

Czasy były rolniczo ciężkie i n a potrzeby gości spokrewnionych Rostworowskich, prze- bywających całe lata w Milejowie, trzeba było nieraz pozbywać się pozostawionych

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN Lubelski zamek był piękną warownią.. Zamek

Nie- wykluczone, że autor zdjęć był fotografem w zakładzie miesz- czącym się zupełnie gdzie in- dziej.. 17 w Galerii NN, działającej

Bullying ma długofalowe skutki, często nie kończy się wraz z ustaniem zachowań tego typu, ponieważ osoby, które do- świadczyły bullyingu, mają zaniżoną samoocenę, są

Na terenie parku, poza pomnikiem Adama Mickiegicza, znajduje się statua Matki Boskiej oraz pomnik Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda” 4.. 3 Źródło

W ramach tego projektu realizowaliśmy bardzo wiele działań, które miały na celu zmniejszenie zachowań agresywnych i poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole.. ANKIETA DLA