UŻYCIE Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Subject: I listen to classical music – wprowadzenie czasu Present Simple.

Aim (cel): potrafimy zastosować Present Simple w zdaniach twierdzących. 24.03.2020

 UŻYCIE

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

- Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów.

np.

I always wake up before 8 o'clock. Zawsze budzę się przed ósmą.

I love you. Kocham cię.

- Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:

np.

Water boils at 100°C. Woda gotuje się przy 100 stopniach.

Earth goes around the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca.

- Czynności dziejące się przez dłuższy czas:

np.

Tom lives in New York. Tom mieszka w Nowym Jorku.

I work in a bank. Pracuję w banku.

ZDANIA TWIERDZĄCE

Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba tylko czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność. Czas Present Simple składa się z następujących elementów:

podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np. I go to school every day.  Codziennie chodzę do szkoły.

UWAGA!

1) `s` w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Żeby jednak nie było tak łatwo, jest jedna mała rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać w tym czasie:

w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika musimy dodać końcówkę –s

np.

writes pisze reads czyta

(2)

sits siedzi

She wrtites e-mails everyday.  Ona pisze maile codziennie.

Tom reads lots of books.  Tom czyta dużo książek.

The cat always sits on the sofa.  Kot zawsze siedzi na kanapie.

2) Czasami jednak trzeba dodać -es zamiast –s kiedy wyraz kończy się na –o,-sh,-ch,-h,-s, Np.

She does her homework everyday.  Ona robi zadanie domowe codziennie.

He never watches horror movies alone.  Nigdy sam nie ogląda horrorów.

Anna washes hair twice a week.  Ania myje włosy dwa razy w tygodniu.

W dwóch ostatnich przykładach byłoby trudno wymówić czasownik, który kończy się na 'syczącą" spółgłoskę, gdybyśmy dodali do niego tylko -s. Końcówka -es ułatwia wymowę.

3) Jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast -y wstawiamy -ies Np.

(study – studies) My sister studies French.  Moja siostra studiuje język francuski.

4) I na koniec bardzo ważny wyjątek, który już znacie: have w 3 os. l.pojedyńczej (He,she,it) zamienia się na has:

He often has a headache.  On często ma bóle głowy.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :