Karta pracy 54 - Procenty 2

92  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karta pracy 54 - Procenty 2

1. Śmietana zawiera 12% tłuszczu. Ile gramów tłuszczu zawiera 200 g śmietany?

A.28 g B.16 g C.30 g D.24 g

2. Kasia dostaje 35 zł kieszonkowego. Na słodycze przeznacza 40% tej kwoty, czyli:

A.14 zł B.21 zł C.15 zł D.8,75 zł 3. Która liczba jest o 20% większa od 50?

A.52 B.70 C.50,5 D.60 4. Która kwota jest o 40% mniejsza od 110 zł?

A.70 zł B.106 zł C.66 zł D.72 zł

5. Spodnie kosztowały 77 zł. Po obniżce ceny o 10% spodnie kosztują:

A.76,90 zł B.7,70 zł C.69,30 zł D.70 zł

6. Pani Maria zaplanowała, że w grudniu wyda 3 tys. zł. Budżet ten przekroczyła jednak o 20%, a dodatkowo zapłaciła 400 zł za zabawę sylwestrową. Jaką kwotę wydała pani Maria w grudniu?

7. Cena jabłek II gatunku wynosi 2,80 zł, a cena jabłek I gatunku jest o 25% wyższa. Oblicz, ile razem zapłacisz za 5 kg jabłek II gatunku i 3 kg jabłek I gatunku.

8. W lipcu cena telewizora wynosiła 2000 zł. We wrześniu cenę tę zwiększono o 2,8%. Ile kosztuje telewizor po tej podwyżce?

9. Na zawody sportowe wyjechało 39 uczniów z pewnej szkoły. Stanowili oni 13% wszystkich uczniów tej szkoły. Ilu uczniów liczy szkoła?

10. Po obniżce ceny o 70% za spodnie zapłacono 63 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

Wybór zadań: Michał Pawlak6841 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :