Osoby, które NIE ZALICZYŁY kolokwium z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1 z dnia 31.05.2012.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Osoby, które NIE ZALICZYŁY kolokwium z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1 z dnia 31.05.2012.

nr indeksu inicjały

1. 161788 KP

2. 147743 MŁ

3. 171883 PD

4. 174898 ŁB

5. 157201 GJ

6. 188543 KK

7. 186425 IP

8. 188529 PH

9. 188534 KK

10. 186323 ŁS

11. 175568 AA

12. 186456 JB

13. 186348 KK

14. 186460 GP

15. 186542 IM

16. 157237 AL

17. 186392 AL

18. 186486 JW

19. 186472 WP

20. 186479 PF

21. 186422 PP

22. 186428 PW

23. 186343 MB

24. 186451 GM

25. 186458 MM

26. 186378 MG

27. 186377 PSZ

28. 183005 EŻ

29. 186375 MO

30. 186469 RM

31. 174106 KSZ

32. 174088 KP

Pozostałe osoby proszę o cierpliwość w sprawie ocen.

Najpóźniej do jutrzejszego (6.06.2012) wieczora zamieszczę oceny, jakie uzyskaliście Państwo z kolokwium.

Nie jest wykluczone, że pojedyncze osoby również otrzymają ocenę niedostateczną, która może wyniknąć z sumy punktów.

II - ostateczny termin kolokwium - 19.06.2012 godz. 9.00 sala 301 D-2.

Sylwia Szczęśniak

Figure

Updating...

References

Related subjects :