Pola figur płaskich

12  Download (0)

Full text

(1)

137

Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: M4TYXE

Pola figur płaskich VII.1

Pokoloruj figury. Napisz w okienkach, z ilu kwadratów się składają.

1

Narysuj figurę składającą się:

z 8 kwadratów, z 15 kwadratów.

2

Rozgrzewka

Trening

A

D F

B

C E

Największe pole ma figura .

Otocz zieloną linią figurę, która ma większe pole.

Np. Np.

D

3 4 3

5 6

5

(2)

138

VII.1. Pola figur płaskich

Pokoloruj na zielono figurę o najmniejszym polu, a na niebiesko figurę o najwięk­

szym polu.

3

Narysuj trzy figury o takim samym polu jak pole narysowanej figury.

4

Pokoloruj:

na zielono – figury o takim samym polu, na niebiesko – figurę o najmniejszym polu, na brązowo – figurę o największym polu.

5

Która z figur ma dwa razy większe pole niż figura przedstawiająca literę J?

Narysuj jak najwięcej figur o polu takim jak pole przedstawionego kwadratu.

6

Figura przedstawiająca literę A.

(3)

139

VII.1. Pola figur płaskich

a) Narysuj trzy różne figury takie, aby pole każdej z nich było dwa razy więk­

sze niż pole narysowanego kwadratu.

7 b) Narysuj dwie różne figury takie, aby

pole każdej z nich było trzy razy więk­

sze niż pole narysowanego kwadratu.

Dokończ rysunek figury o danej osi symetrii tak, aby jej pole było:

a) takie jak pole figury A, b) dwa razy większe od pola figury A.

8

Dla dociekliwych

A

Np.

Np. Np.

Figure

Updating...

References

Related subjects :