• Nie Znaleziono Wyników

W temacie proszę wpisać swoje NAZWISKO IMIĘ klasę UWAGI DO REALIZACJI ĆWICZENIA:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W temacie proszę wpisać swoje NAZWISKO IMIĘ klasę UWAGI DO REALIZACJI ĆWICZENIA:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz Zajęć

Dział : Pracownia montażu elektrycznego.

Klasa : 2TE ZSBE

Temat: Montaż i uruchomienie i uruchamiania układów automatycznego, czasowego przełącznika "gwiazda- trójkąt"

Przebieg zajęć:

- uczniowie analizują sposób działania wybranego obwodu -wykonują połączenia za pomocą przewodów

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń

Zadanie domowe

Jaką funkcję spełniają przekaźniki czasowe w układach sterowania elektrycznego?

Odpowiedzi Proszę przesłać na emaila kkozlik@ckz.swidnica.pl

W temacie proszę wpisać swoje NAZWISKO IMIĘ klasę

UWAGI DO REALIZACJI ĆWICZENIA:

Książka: „Poradnik Elektryka”

https://drive.google.com/open?id=121o-UEEQtBYCxCmQxXfen-07R_WqHhXy

Cytaty

Powiązane dokumenty

– Oznacza to, że po tym okresie ilość izotopu C 14 zmniejszy się dokładnie o połowę. – Jeżeli zatem w pewnym momencie ilość C 14 wyniosła 100%, to

W obiektowych bibliotekach we/wy zdefiniowano róŜne klasy obiektów − strumieni (w zaleŜności od specyficznych cech danego „urządzenia”). Cechy strumienia moŜna

Zasada tworzenia piksela wirtualnego w układzie czterech diod, linią ciągłą zaznaczono diody tworzące piksel rzeczywisty, przerywaną – piksel wirtualny.. Najnowsze technologie

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń. Wypełniają tabelkę umieszczoną w linku i odsyłają na emaila

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty

Na podstawie podanych materiałów (link do strony poniżej) dobierz odpowiednie zabezpieczenia do silnika o mocy

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń.

- uczniowie analizują sposób działania wybranego obwodu -wykonują połączenia za pomocą przewodów. -sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w