Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Об’єкт дослідження – методи та технології створення комп’ютеризованих діалогових систем, алгоритми машинного навчання, придатні для створення діалогового вікна по визначенні потреб покупця.

(6)

ANNOTATION

Kovalyov Viktor Valerievich. Methods and tools for building computerized shopping mall dialog systems. Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Faculty of Computer Information Systems and Software Engineering, Department of Computer Systems and Networks, SIM-61 Group // Ternopil, 2019 // p. - 99, fig. - 41, tab. - 5, applications - 1, biblio. - 32.

Keywords: DIALOGUE SYSTEM, BUYER, GOODS, COMPUTER TRAINING.

The thesis is devoted to the study of dialog systems, the development of a computerized dialog system to determine the needs of the buyer.

The first section of the thesis analyzes the domain of why buyers go online and what are the disadvantages of work

The second section discusses the best practices and techniques for creating computer-based dialog systems.

In the third section, the software part of the computerized dialog system is developed and its interface is introduced.

The fourth section addresses the issue of substantiation of economic efficiency from the implementation of the results of the research conducted in the thesis.

The fifth section focuses on safety and health requirements in accordance with regulations, employee safety issues when working on the network, and computer security. Emergency situations related to changes in the state of the atmosphere and hydrosphere and their impact on the functioning of economic entities and the life of the population are also considered. In the ecological part, an introduction to the use of alternative energy sources in Ukraine and a methodology for modeling environmental problems were conducted.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

РОЗДІЛ 2 ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ДІАЛОГОВИХ СИСТЕМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ 2.1. Порівняння сучасних технологій На сьогоднішній день є багато різних варіантів розробки веб додатків, не тільки широкий стек(використовується різні рівні або технології), а й інструменти, які допомагають у розробці. Одним з таких варіантів являється MERN стек, який представляє собою доцільний вибір у розробці повного веб додатка, і охоплює весь процес розробки, від бекенду(back-end) до фронтенду(front-end). Будь-яка веб-програма виконується за допомогою кількох технологій. Комбінації цих технологій називають стеком(stack). Першим популяризатором є стек LAMP, який є абревіатурою для Linux, Apache, MySQL, PHP, всі компоненти з відкритим вихідним кодом. Інтерактивність компонентів вийшла на перший план, завдяки чому односторінкові додатки або SPA(single page application) стали популярними. SPA - це парадигма веб-додатків, яка дозволяє уникнути оновлення цілої веб-сторінки, щоб відображати новий зміст, а використовує легкі виклики на сервер для отримання деяких даних або фрагментів для оновлення веб-сторінки. Результат є досить ефективним, у порівнянні зі старим способом перезавантаження сторінки цілком. Це призвело до зростання популярності фронтенд фреймворків(framework) , оскільки більша частина почала виконуватись на стороні клієнта.

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

за здоровий глузд даних від бази даних до коду програми. У більших командах і у більшому продукті краще б мати більш строгу чи на напівстрогу схему. Вирішує цю проблему використання бібліотек ODM(Object Document Mapping), наприклад mongoose.

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Рис 3.11. Карточка товару - запропонувати Розділ «Запропонувати» призначений для знаходження товару завдяки ряду запитань покупцеві. - допомога Розділ «Допомога» призначений для ознайомлення з проектом, перспективи розвитку проекту і інформація про залучення до проекту. Контактна інформація, яка необхідна для зворотного зв’язку покупців, а також для користувачів-розробників для подальшого розвитку системи. Для реалізації інтерфейса користувача задіяно React.js. За допомогою якого можна реалізувати SPA(Single Page Application) додаток[11].

Допоміжною бібліотекою для React є Redux. Redux використовується в додатках React для управління потоком даних[12]. Основну допомогу, яку надає Redux є те, що дозволяє писати програму більш послідовно через гнучку можливість застосовувати різні патерни проектування і підходи до написання коду.

(36)
(37)

Рис. 3.14. Store На рис 3.14. показано взаємодію між Redux і React.

(38)
(39)

залишати коментарі, реєструватись та переглядати список спеціалізацій, і надавати доступ до питань тесту.

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Рис. 3.21. Алгоритм визначення товарної позиції

Для реалізації алгоритму використано бібліотеку Tensorflow.js[16]. Це є JavaScript бібліотека для навчання та розгортання моделей ML в браузері та на Node.js. Tensorflow.js є одним з підрозділів Tensorflow, який представляє відкриту програмну бібліотеку для машинного навчання, що розроблено компанією Google.

3.5 Висновки до розділу 3

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Raskin Jef. The Humane Interface. — Addison Wesley. 2000. 233 р.

2. Day J. Patterns in Network Architecture: A Return to Fundamentals. 2007. 429 p.

3. Bates R. J., D. W. Gregory. Voice & data communications handbook. 2011. 650 p.

4. Єсаулов С. М., Бабічева О. Ф. Автоматизація технологічних процесів та установок. Конспект лекцій. Харків, 2009. 78 с.

5. Lammale T., S. Odom., K. Wallase. CCNP: Routing Study Guide. Alameda, 2015. 444 p.

6. Machine learning ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 2009. URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1116194/machine-learning

(дата звернення: 06.11.2019).

7. Russell Stuart, Norvig Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach (вид. 2nd). Prentice Hall. 2009. 1152 p.

8. Grady Butch., Jim Conallen., Michael Engle. Object Oriented Analysis and Design with Application Examples. 2008.

9. Добровольський В. В. Екологічна експертиза. Навчальний посібник. Миколаїв, 2013. 220 с.

10. Radio Frequency Interference - And What to Do About It. 2011. URL: http://www.radiosky.com/journal0901.html (дата звернення: 17.10.2019).

11. Шевченко Л. С. Основи економічної теорії. Харків, 2008. 448 с.

12. Altman, N. S. An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric regression. 1992. 185 p.

13. Закон України «Про охорону праці». Відомості Верховної ради України (ВВР), 1992, №2694-XII, ст. 1.

(75)

15. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

16. Michael L. Johnson, Ludwig Brand. Computer Methods, Part C. 2011. 637 p.

17. ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

18. More deeply, the framework exists to separate the representation of information from user interaction.

The DCI Architecture: A New Vision of Object-Oriented Programming URL: https://www.cnblogs.com/happyframework/p/3302238.html (дата звернення 26.10.2019)

19. Кодекс цивільного захисту України. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5403-17 (дата звернення: 01.11.2019).

20. Flanagan D. JavaScript - The Definitive Guide. 2011. 1096 p.

21. Дзякевич Ю. В. Економічні основи ресурсозбереження. Навчальний посібник. Тернопіль, 2015. 76 с.

22. Crockford D. JavaScript: The Good Parts 2008. 196 p.

23. Eckart Michaelsen, Dr. Jochen Meidow. Hierarchical Perceptual Grouping for Object Recognition. 2019. 723p/

24. Dr. Axel Rauschmayer. The Nature of JavaScript 2016. 168 p. 25. Zakas C.N. High Performance JavaScript 2011. 968 p.

26. Danny Goodman, Michael Morrison JavaScript Bible, 5th Edition 2006. 1184 p.

27. Peter Thiel Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future 2014. 224 p.

28. Alexei White. Major JavaScript Engines 2009. 1032 p.

29. Рейсиг Д. JavaScript. Профессиональные приемы программирования 2009. 352 p.

(76)

Додаток А

(77)
(78)
(79)
(80)
(81)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :