Skracanie i rozszerzanie ułamków – karta pracy V.3.1 Wykonaj polecenia. Zapisuj przekształcenia.

1193  Download (5)

Pełen tekst

(1)

V Ułamki zwykłe

Skracanie i rozszerzanie ułamków – karta pracy V.3.1

Wykonaj polecenia. Zapisuj przekształcenia. ► Jeśli poprawnie wykonasz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A

Rozszerz ułamek przez podaną liczbę.

a) 25 przez 2 b) 57 przez 4 c) 79 przez 3

d) 46 przez 8 e) 23 przez 6 f) 35 przez 9

g) 58 przez 5 h) 15 przez 9 i) 29 przez 7

j) 26 przez 10 k) 37 przez 6 l) 25 przez 11 Poziom B

Skróć ułamek przez podaną liczbę.

a) 46 przez 2 b) 1215 przez 3 c) 2044 przez 4

d) 1449 przez 7 e) 1550 przez 5 f) 1845 przez 9

g) 3050 przez 10 h) 1045 przez 5 i) 1260 przez 6

j) 832 przez 8 k) 70300 przez 10 l) 2255 przez 11

Poziom C Skróć ułamek.

a) 220 b) 1326

c) 1525 d) 728

e) 1827 f) 1215

g) 510 h) 1624

i) 2050 j) 2128

k) 1220 l) 915

Poziom D

Przepisz, wpisując w miejsce gwiazdki odpowiednią liczbę.

a) 25 = 6

* b) 49 = *

27

c) 17 = 6

* d) 57 = *

49

e) 29 = 8

* f) 56 = *

36

g) 29 = 6

* h) 78 = 42

*

i) 27 = * 56 j) 29 = *

72

k) 210 = 6

* l) 911 = *

77 Poziom E

Doprowadź ułamek do postaci nieskracalnej.

a) 2464 b) 1555

c) 2055 d) 3451

e) 1250 f) 25100

g) 3549 h) 1521

i) 2863 j) 1284

k) 2496 l) 3272

Mistrz

Doprowadź ułamek do postaci nieskracalnej.

a) 2501550 b) 1201024

c) 571710 d) 43387

e) 49364 f) 1591431

g) 1361870 h) 7201440

i) 3601530 j) 144600

k) 169663 l) 2891717

(2)

Liczby mieszane – karta pracy V.4.1

Wykonaj polecenia. ► Jeśli poprawnie wykonasz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, mo- żesz przejść na następny poziom.

Poziom A

Zamień na liczbę naturalną.

a) 217 b) 455 c) 183 d) 246

e) 3913 f) 568 g) 3417 h) 644

i) 369 j) 66 k) 728 l) 5418

Poziom B

Zamień na ułamek niewłaściwy.

a) 2 13 b) 3 12 c) 2 38 d) 6 23

e) 3 35 f) 2 79 g) 9 34 h) 10 16

i) 7 57 j) 2 613 k) 11 79 l) 100 14 Poziom C

Zamień na liczbę mieszaną.

a) 83 b) 254 c) 145 d) 557

e) 389 f) 8310 g) 338 h) 259

i) 163 j) 237 k) 135 l) 5711

(3)

Ułamek jako iloraz – karta pracy V.5.1

Wykonaj działania. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, mo- żesz przejść na następny poziom.

Poziom A

Podaj wynik dzielenia w postaci ułamka.

a) 1 : 3 b) 2 : 5 c) 7 : 11 d) 14 : 15

e) 18 : 39 f) 1 : 12 g) 5 : 7 h) 5 : 9

i) 8 : 15 j) 3 : 5 k) 2 : 3 l) 10 : 21

Poziom B

Podaj wynik dzielenia w postaci ułamka. Skróć otrzymany ułamek.

a) 7 : 28 b) 11 : 33 c) 8 : 30 d) 12 : 15

e) 14 : 28 f) 18 : 21 g) 25 : 35 h) 17 : 51

i) 27 : 63 j) 45 : 81 k) 49 : 56 l) 12 : 36

Poziom C

Podaj wynik dzielenia w postaci liczby mieszanej.

a) 15 : 12 b) 7 : 2 c) 12 : 5 d) 9 : 5

e) 20 : 7 f) 15 : 11 g) 25 : 7 h) 35 : 9

i) 49 : 12 j) 37 : 11 k) 45 : 7 l) 38 : 5

Poziom D

Podaj wynik dzielenia w najprostszej postaci (wyłącz całości i skróć).

a) 15 : 9 b) 27 : 6 c) 38 : 8 d) 12 : 10

e) 18 : 15 f) 45 : 27 g) 72 : 10 h) 66 : 9

i) 40 : 14 j) 54 : 10 k) 38 : 4 l) 93 : 15

(4)

Dodawanie i odejmowanie ułamków – karta pracy V.6.1

Wykonaj działania. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z danego poziomu, mo- żesz przejść na następny poziom.

Poziom A

Wykonaj dodawanie.

a) 17 + 4 7 b) 15 + 3 5

c) 13 + 1 3 d) 210 + 1

10

e) 513 + 3 13 f) 521 + 11 21

g) 2531 + 4 31 h) 817 + 7

17

i) 49 + 3 9 j) 516 + 4

16

k) 523 + 17 23 l) 1237 + 13 37

Poziom B

Dodaj ułamki. W wyniku wyłącz całości (czyli przedstaw wynik w postaci liczby mieszanej).

a) 23 + 2 3 b) 37 + 5 7

c) 917 + 11 17 d) 613 + 9

13

e) 1311 + 21 11 f) 1719 + 11 19

g) 2321 + 11 21 h) 1725 + 14 25

i) 1531 + 27 31 j) 2335 + 25 35

k) 1727 + 33 27 l) 1423 + 25 23 Poziom C

Wykonaj dodawanie. Wynik przedstaw w postaci liczby mieszanej.

a) 1 37 + 1 2 7 b) 2 25 + 4 1 5 c) 5 13 + 4 1 3

d) 2 310 + 3 4 10 e) 5 29 + 2 5

9 f) 7 216 + 1 5

16

g) 3 421 + 3 13 21 h) 2 813 + 1 2

13 i) 4 517 + 3 7

17

j) 1 2331 + 2 5 31 k) 4 1117 + 3

17 l) 2 511 + 7 2

11

Poziom D

Wykonaj dodawanie. Wynik przedstaw w najprostszej postaci.

a) 2 417 + 1 15 17 b) 4 27 + 1 6

7 c) 5 23 + 2 2 3

d) 3 1013 + 1 8 13 e) 4 1011 + 3 8

11 f) 12 2021 + 2 17

21

g) 4 1627 + 11 24 27 h) 5 1723 + 7 22

23 i) 13 1935 + 4 29

35

j) 7 1431 + 9 28 31 k) 8 1625 + 7 18 25 l) 17 1719 + 15 11

19

Mistrz

Wykonaj dodawanie.

a) 2 510 + 3 2

10 + 3 3

10 + 13 9 10 b) 3 14 + 4 2

5 + 5 3

5 + 7 3 4 c) 3 514 + 4 2

15 + 5 1

14 + 2 9

15 + 1 4

15 + 5 8 14 d) 3 27 + 5 4

7 + 15 1 7 + 611 e) 4 19 + 5 3

9 + 11 7 9 + 3 5

9 f) 2 34 + 7 1

10 + 2 3

10 + 5 1

4 + 7 2 10

g) 57 + 4 1 9 + 5 2

7 + 7 2 9 h) 2 35 + 2 5

8 + 5 2 5 + 3 1

5 + 7 3 8 i) 3 715 + 2 4

15 + 3 9

15 + 7 2 3 j) 3 34 + 2 5

13 + 5 2

13 + 5 1 4 k) 8 523 + 4 7

23 + 3 3

23 + 2 1

23 + 5 20 23 l) 4 714 + 2 5

10 + 5 4 8 + 2 3

6 + 31 62

(5)

Dodawanie i odejmowanie ułamków – karta pracy V.6.2

Wykonaj odejmowanie i sprawdzenie. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jed- nego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A a) 45 – 35 b) 1415 – 615

c) 1217 – 317 d) 712 – 212

e) 1522 – 622 f) 79 – 59

g) 2431 – 1731 h) 1930 – 630

i) 1011 – 311 j) 1213 – 1113

k) 1920 – 820 l) 3539 – 1039

Poziom B a) 1 – 37 b) 1 – 514

c) 1 – 720 d) 1 – 519

e) 1 – 124 f) 1 – 713

g) 1 – 1427 h) 1 – 919

i) 1 – 415 j) 1 – 1720

k) 1 – 1437 l) 1 – 2750

Poziom C a) 3 47 – 2 37 b) 5 911 – 3 511 c) 10 1517 – 4 917

d) 17 1114 – 9 614 e) 15 712 – 9 212 f) 9 1427 – 4 1027

g) 7 79 – 4 29 h) 11 1011 – 7 411 i) 12 419 – 8 319

j) 20 713 – 15 413 k) 5 2331 – 3 1531 l) 16 1723 – 7 823

Poziom D a) 4 – 715 b) 6 – 512

c) 2 – 47 d) 7 – 25

e) 8 – 911 f) 9 – 710

g) 5 – 1113 h) 3 – 415

i) 17 – 417 j) 10 – 29

k) 11 – 34 l) 14 – 1331

Mistrz

a) 5 19 – 1 79 + 4 89 – 2 2 9 b) 3 57 – 1 67 + 15 47 – 5 6

7 c) 7 915 + 3 215 – 4 115 – 615 d) 3 89 – 1 3

9 + 4 5 9 – 5 89 e) 4 513 – 1 513 + 6 213 – 1 1113 f) 35 219 – 15 619 – 4 719 – 1 1819

g) 6 – 2 111 – 1 1011 + 9 911 h) 7 121 + 4 – 5 1321 + 4 221 i) 5 337 + 9 137 – 4 2537 – 2 2737 j) 12 133 – 3 733 – 5 2933 + 4 733 k) 13 13 – 5 23 + 1 13 – 4 2

3 l) 25 117 – 4 517 – 2 617 – 5 1617 Poziom E

a) 14 16 – 5 26 b) 9 27 – 3 57 c) 8 15 – 2 35

d) 12 219 – 5 1219 e) 15 417 – 7 1517 f) 22 518 – 15 1218

g) 16 221 – 9 1821 h) 21 1223 – 12 2123 i) 9 127 – 4 1527

j) 24 425 – 17 2025 k) 18 531 – 7 2831 l) 27 441 – 19 3741

(6)

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną – karta pracy V.7.1

Oblicz. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A a) 2 · 15 b) 17 · 4 c) 2 · 29 d) 311 · 3

e) 3 · 517 f) 5 · 316 g) 219 · 6 h) 511 · 2

i) 4 · 323 j) 2 · 527 k) 1135 · 3 l) 729 · 4

Poziom B a) 23 · 1523 b) 1722 · 22 c) 33 · 2333 d) 350 · 50

e) 5 · 25 f) 79 · 9 g) 11 · 411 h) 34 · 4

i) 15 · 1415 j) 272 · 72 k) 1417 · 17 l) 13 · 1213

Poziom C a) 7 · 23 b) 3 · 34 c) 3 · 59 d) 511 · 3

e) 7 · 415 f) 523 · 5 g) 1117 · 3 h) 6 · 1031

i) 911 · 4 j) 47 · 5 k) 7 · 59 l) 57 · 11 Poziom D

Wykonaj mnożenie. Skróć, zanim obliczysz wynik.

a) 15 · 23 b) 35 · 20 c) 421 · 7 d) 5 · 720

e) 37 · 14 f) 12 · 516 g) 724 · 18 h) 7 · 1721

i) 534 · 17 j) 25 · 710 k) 1115 · 12 l) 30 · 1516

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :