• Nie Znaleziono Wyników

Język angielski – poniedziałek 18.05.2020 r.LessonTopic: Czasy Present Simple i Present Continuous

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Język angielski – poniedziałek 18.05.2020 r.LessonTopic: Czasy Present Simple i Present Continuous"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 18.05.2020 r.

Lesson

Topic: Czasy Present Simple i Present Continuous

(2)

1. Otwórz podręcznik na str. 77 i popatrz na zad. A

Przeczytaj zdania 1-4 i dopasuj do nich zastosowania a-d.

Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex. A p. 77 a) zwyczaje i powtarzające się czynności

b) stałe stany lub sytuacje c) fakty naukowe

d) przyszłe wydarzenia wynikające z rozkładów i planów Przeczytaj uwagę pod zad. A

2. Przeczytaj zdania 1-5 w zad. B i dopasuj do nich zastosowania a-e.

Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex. B p. 77 a) czynności dziejące się teraz

b) chwilowe sytuacje c) plany na przyszłość d) denerwujące zwyczaje

e) zmieniająca się lub rozwijająca obecnie sytuacja

3. Spójrz teraz na zad. C. Wypisz z podanych zdań czasowniki statyczne.

To te, które nie występują z końcówką –ing.

Zapisz to zadanie jako Ex. C p.77

4. Przepisz do zeszytu regułę z zad. D uzupełniając ją właściwą nazwą czasu z polecenia.

Jeśli nie wiesz którą, przyjrzyj się przykładowym zdaniom w zad. A i B.

5. Przeczytaj uważnie polecenie zad. E.

Następnie przetłumacz oba przykłady na język polski i zapisz je jako Ex. E p.77 6. Czas na zad. F. Wybierz poprawną opcję, by uzupełnić zdania.

Zapisz to zadanie w zeszycie jako Ex. F p.77

Później posłuchaj nagrania nr 5.3 i sprawdź swoje odpowiedzi.

7. W zad. G uzupełnij tekst wstawiając czasowniki z nawiasów odpowiednio w czasie Present Simple lub Present Continuous. Zapisz swoje odpowiedzi jako Ex. G p. 77 8. Otwórz teraz ćwiczenia na str. 57 i spójrz na ćw. A w części Grammar.

Zakreśl w pętle właściwe formy czasowników.

9. Przeczytaj zdania w ćw. B. Dwa poprawne oznacz haczykiem, a błędne popraw.

Wystarczy, że zaznaczysz błąd i skorygujesz tę część zapisując ją poprawnie poniżej.

To wszystko. Możesz teraz zamknąć książki. Pamiętaj, żeby codziennie powtarzać i utrwalać nowe słówka. Zapraszam na kolejną lekcję w środę 20.05.2020 r.

Ważne!

Od dzisiaj nie wysyłacie mi już na maila zdjęć zrobionych ćwiczeń, ani zadań z podręcznika wykonanych w zeszycie. Moja dotychczasowa prośba miała na celu sprawdzenie i ocenę Waszej pracy, w tym systematyczności, terminowości oraz jakości przesłanych przez Was zadań oraz testów. Każdy uczeń otrzymał ocenę

(3)

adekwatną do swojej pracy. Nie oznacza to absolutnie, że od teraz nie musicie nic robić. Efekt tego, jak podchodzicie do nauki, będzie widoczny na egzaminie.

Nie ukrywam, że rozczarował mnie kompletny brak zainteresowania niektórych osób konsultacjami on-line, kontaktem przez stworzoną specjalnie dla Was grupę na Facebooku, czy chociażby dialogiem przez emaile, podczas, gdy pozostali proszą, by ich konsultacje były dłuższe, bo chcą coś jeszcze sprawdzić, wyjaśnić, czy dopytać, co mogą zrobić, by poprawić swoją przewidywaną ocenę roczna z 5 na 6. Słowem wyjaśnienia, poniższe oceny za Semester Review nie były jeszcze wliczane do średnich, które dostaliście na wykazie od wychowawcy. Mam nadzieję, że pod koniec czerwca nikt z tych, o których tu mowa, nie obudzi się nagle z przysłowiową „ręką w nocniku” i będzie szukał kontaktu ze mną, żeby coś „zdawać”.

Oceny za Semester Review 1-4 według numerów z dziennika wraz z ilością otrzymanych punktów na 40 pkt możliwych do zdobycia:

Vocabulary 1. 5 38/40 2. 6 40/40

3. - Brak pracy

4. 6 40/40 5. 6 40/40 6. 6 40/40 7. 6 40/40 8. 6 40/40 9. 6 40/40

10. - Brak pracy

11. - Brak pracy

12. - Brak pracy

13. 5 39/40

14. - Brak pracy

15. 6 40/40

Grammar 1. 6 40/40 2. 6 40/40

3. - Brak pracy

4. 6 40/40 5. 6 40/40 6. 6 40/40 7. 5 38/40 8. 5 39/40 9. 5 38/40

10. - Brak pracy

11. - Brak pracy

12. - Brak pracy

13. 5 39/40

14. - Brak pracy

15. - Brak pracy

Proszę osoby, których prace do mnie nie dotarły, by mi je dzisiaj wysłały.

Wtedy uzupełnię brakujące oceny.

Widzimy się na Zoomie o 12:00 

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb)

Open your Student’s Book

(Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

Wynika to z tego, że piątek po Bożym Ciele jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, a w poniedziałek 15 czerwca trzeba oddać podręczniki do szkoły.. Chciałam, żeby dzieci do

 W piątek zamiast lekcji pojawi się na stronie szkoły sprawdzian z 5 rozdziału na ocenę, który prosiłabym, w miarę możliwości, odesłać tego samego dnia.. Proszę

Czasowniki nieregularne w III formie możesz znaleźć w notatce z poprzedniej lekcji (zad. Popatrz teraz na zad. 64).. Jeśli w nawiasie widzisz „not” to znak, że trzeba

 W związku z tym, że nauczanie zdalne się przedłuża, proszę po każdej lekcji wysłać mi zdjęcie notatki (jeśli była) i zrobionych ćwiczeń.. Na podstawie tego będę mogła

 Od tego tygodnia lekcje języka angielskiego będą zamieszczane 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy oraz czwartki zgodnie z planem lekcji, a nie dwa razy, jak było do tej

Nie jest to na ocenę, ale w związku z tym, że materiał jest coraz trudniejszy i dzieci mogą mieć problem z samodzielnym zrobieniem niektórych zadań, chciałabym widzieć, w czym

Możesz w tym celu skorzystać ze słownika lub translatora - to nie jest sprawdzian  6.. Spójrz teraz

Przeczytaj wypowiedzi dzieci oraz Chatty (czyt. spring) – wiosna summer (czyt. samer) – lato.. autumn (czyt. otum) – jesień winter (czyt. łinter) - zima Nie zamykaj podręcznika,

55 Dotychczas ukazało się osiem wydań powieści Buczkowskiego: Czarny potok (Warszawa: Wydawnictwo.. PAX, 1954); Czarny potok (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959);

Wskazywana przez Ingardena dwojakość przejawiania się świata przedstawionego, zaordyno- wana na poziomie tekstu literackiego, w scenicznej konkretyzacji dzieli go na byty

To to přís loví vyvo la lo v úzu množství va riant. Ser gienko nabízí ko mentáře k výsled kům své ho.. průzku mu a uvádí příkla dy trans for mace to ho to po

We want to ask, and ultimately answer, this question from the perspective of an editor who wishes to publish a literary work and therefore has to decide whether illustrations

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

Przed Baranami nowe wyzwania i nowe życiowe sytuacje, będziesz jednak pod ochronnym płaszczem Runy Algiz, więc większość spraw rozwiąże się bardzo