Geografia klasa 6 - 04 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

04 VI 2020

Temat: Relacje Polski z sąsiadami – część II. Euroregiony.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.171 – 172), napisać notatkę ( punkt 2, 3 ze str. 172). Wykonaj ćwiczenia na str.101-102 (prześlij do oceny).

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=6IJPuo8ajMA

Figure

Updating...

References

Related subjects :