Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 11 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Download (0)

Full text

(1)

Protokół nr 2

z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w dniu 6 PAŹDZIERNIKA 2014r.

Obecni:

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych – 11 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców – 4 osoby.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Goście: Pani Beata Włodarczyk - Dyrektor

Pani Barbara Turek - świetlica

Pani Ewa Fugowska - biblioteka

Pani Iwona Bogatko - nauczyciel plastyki

Pani Justyna Jaworska - nauczanie zintegrowane Pan Grzegorz Kamiński - nauczyciel historii

Pani Magdalena Ślusarczyk - język angielski

Pani Małgorzata Puk - nauczanie zintegrowane

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych osób,

2. Przedstawienie przez obecnych Gości - wniosków o dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015,

3. Omówienie tematów:

3.1 Przedstawienie przez Panią Dyrektor planu Ewaluacji zewnętrznej, 3.2 Pozyskanie funduszy na zadrzewienie terenu przedszkolnego, 3.3 Remont przejścia-łącznika do świetlicy,

3.4 Remont sali gimnastycznej, 3.5 Projekt modernizacji szatni,

3.6 Propozycja do przeanalizowania możliwości częstszych konsultacji z nauczycielami,

(2)

4. Rozpatrzenie złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszu RR,

5. Podjęcie uchwały o sfinansowaniu zakupu ciasta z okazji święta Edukacji Narodowej, 6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców

7. Wolne wnioski.

8. Zaplanowanie kolejnego spotkania RR 9. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Pani Anna Herman

Powitała zebranych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz gości.

Ad. 2

Obecni na Zebraniu przedstawiciele Grona Pedagogicznego uzasadnili cel złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszu RR, prosząc o wsparcie finansowe.

Ad. 3

3.1 Pani Dyrektor Beata Włodarczyk przekazała informację dotyczącą ewaluacji zewnętrznej, która ma zostać przeprowadzona w szkole jeszcze w miesiącu październiku 2014roku.

Rodzice reprezentujący społeczność szkolną będą poproszeni o wypełnienie ankiety celem zebrania opinii na temat placówki.

3.2 Zostały pozyskane fundusze przeznaczone na zadrzewienie terenu przedszkolnego,

3.3 Remont łącznika pomiędzy szkołą a świetlicą, wpłynie na okresowe utrudnienia w komunikacji, 3.4 Planowany remont sali gimnastycznej również chwilowo zaburzy nauczanie, lecz docelowo

poprawi funkcjonalność placówki,

3.5 Pani Dyrektor poinformowała o planach projektu na remont szatni,

3.6 Rada Rodziców ponawia prośbę do Dyrekcji o przedstawienie propozycji konsultacji z nauczycielami w różnych terminach z podziałem na przedmioty tzn. nie wszyscy nauczyciele w jednym dniu.

3.7 Pani Anna Szopa – Kierownik Zakładu Działalności Gospodarczej Stołówka „Kuźnica”

przedstawiła swoją ofertę na dostawę obiadów dla dzieci do stołówki Szkolnej. Proponowana cena za zupę +II danie+ kompot łącznie z dowozem i wydawką wynosi 7,00pln brutto. Oferta wraz z przykładowym jadłospisem stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Rada Rodziców przeanalizuje oferty innych firm zajmujących się cateringiem. Należy zastanowić się również nad możliwością przeprowadzenia ankiety wśród rodziców, której celem byłoby wyciągnięcie wniosków dotyczących chęci zmiany cateringu.

(3)

Ad. 4

Rozpatrzenie wniosków

4.1 na sfinansowanie nagród w szkolnym konkursie „ENGLISCH DICTATION”

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 7

4.2 na dofinansowanie konkursu „Halowy puchar w łucznictwie tradycyjnym”

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 8

4.3 na sfinansowanie nagród dla zwycięzców szkolnej Ligii Futsalu oraz zakup koszulek i piłki do futsalu

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 9

4.4 na dofinansowanie nagród w konkursie międzyszkolnym „GLIWICE-MOJE MIASTO”

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 10

4.5 na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć świetlicowych Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 11

4.6 na sfinansowanie nagród w szkolnych konkursach plastycznych „JESIENNE OKNO”,

„ŚWIATECZNY STROIK”, „WIELKANOCNA PISANKA” oraz na potrzeby pracowni plastycznej

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 12 4.7 na zakup bębnów afrykańskich na zajęcia dodatkowe

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 13 4.8 na zakup ozdób świątecznych- wystrój szkoły

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 14

Ad. 5

Uchwała o sfinansowaniu zakupu ciasta z okazji święta Edukacji Narodowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 15

Ad.6

Zebrani omówili i zatwierdzili Regulaminu Rady Rodziców.

Ad. 7

Wolnych wniosków brak.

AD.8

Uzgodniono termin następnego zebrania Rady Rodziców na dzień 05.11.2014r. godz. 18.00.

Terminy kolejnych zebrań, ustalone zostaną na najbliższym spotkaniu.

Ad. 9

Zebranie zakończyła Przewodnicząca RR Herman Anna.

Protokołowała – Sekretarz RR Kowalczyk Agnieszka

(4)

Uchwała nr 7

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 200,00 zł na sfinansowanie nagród w szkolnym konkursie „ENGLISCH DICTATION” .

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 8

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 500,00 zł na dofinansowanie konkursu

„Halowy puchar w łucznictwie tradycyjnym”

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 9

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 150,00 zł

na sfinansowanie nagród dla zwycięzców szkolnej Ligii Futsalu oraz zakup koszulek i piłki do futsalu

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

(5)

Uchwała nr 10

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 150,00 zł

na dofinansowanie nagród w konkursie międzyszkolnym „GLIWICE-MOJE MIASTO”

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 11

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 500,00 zł

na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć świetlicowych

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 12

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 350,00 zł na sfinansowanie nagród w szkolnych konkursach plastycznych „JESIENNE OKNO”, „ŚWIATECZNY STROIK”,

„WIELKANOCNA PISANKA” oraz na potrzeby pracowni plastycznej

(6)

Uchwała nr 13

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 300,00 zł

na zakup bębnów afrykańskich

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 14

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 150,00 zł na zakup ozdób świątecznych- wystrój szkoły

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Uchwała nr 15

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Gliwicach

w roku szkolnym 2014/2015 podjęta w dniu 6 października 2014r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 200,00 zł na sfinansowanie zakupu ciasta z okazji święta Edukacji Narodowej

Sekretarz RR Agnieszka Kowalczyk

Figure

Updating...

References

Related subjects :