• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW"

Copied!
6
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW

DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU

na rok szkolny 2010/2011 dla klas I –VI

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 07.06.2010r., dopuszczony do użytku szkolnego przez

dyrektora ZSG nr 7 w Radomsku

(2)

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika

Autor

podręcznika Wydawca Tytuł programu Autor programu

Nr Dopuszczenia

podręcznika do użytku szkolnego

Nr Dopuszczenia

programu do użytku szkolnego

Religia I W domu i rodzinie Jezusa

Ks. W. Kubik WAM Kraków W drodze do wieczernika

Ks. W. Kubik ZSZ-G7 PSP7/55/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/55/09

II Bliscy Sercu Jezusa

Ks. W. Kubik WAM Kraków W drodze do wieczernika

Ks. W. Kubik ZSZ-G7 PSP7/55/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/55/09

III Jezusowa wspólnota serc.

Ks. W. Kubik WAM Kraków W drodze do wieczernika

Ks. W. Kubik ZSz-G7 PSP7/3/03

IV Zaproszeni przez Boga.

Ks. Z. Marek WAM Kraków Drogi przymierza Ks. Z. Marek ZSz-G7 PSP7/4/03

V Obdarowani przez Boga.

Ks. Z. Marek WAM Kraków

Drogi przymierza Ks. Z. Marek ZSz-G7 PSP7/5/03

VI Przemienieni przez Boga.

Ks. Z. Marek WAM Kraków Drogi przymierza Ks. Z. Marek ZSz-G7 PSP7/6/03

Edukacja wczesnoszkolna

I „Nasza klasa”

Kasa I

Balbina Piechocińska, Grażyna Śliwa

„MAC- EDUKACJA”

Nasza klasa. Program kształcenia

zintegrowanego dla klas 1-3

Ewa Misiorowska, Czesław Cyrański

ZSZ-G7 PSP7/52/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/52/09

II „Nasza klasa”

Kasa II

Autorzy: praca zbiorowa

„MAC- EDUKACJA”

Nasza klasa. Program kształcenia

zintegrowanego dla klas 1-3

Ewa Misiorowska, Czesław Cyrański

ZSZ-G7 PSP7/52/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/52/09

III „Ja i moja Szkoła”

Klasa III

Faliszewska, Lach, Misiorowska, Wieczorek

„MAC- EDUKACJA”.

„Ja i moja Szkoła” Faliszewska, Lach, Misiorowska, Wieczorek

ZSz-G7 PSP7/40/05

(3)

Język polski

IV Czarowanie słowem.

Podręcznik dla szkoły podstawowej.

Klasa 4

A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak- Broda

WSiP Program nauczania języka polskiego „Czarowanie słowem”.

A. Kania, K.

Kwak, J. Majchrzak- Broda

ZSz-G7 PSP7/56/09

V Czarowanie słowem.Podręcznik dla szkoły

podstawowej. Klasa 5

A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak- Broda

WSiP Program nauczania języka polskiego „Czarowanie słowem”.

A. Kania, K.

Kwak, J. Majchrzak- Broda

ZSz-G7 PSP7/56/09

VI „Język polski.

Oswajam świat”

Maszyńska- Góra, Gustowicz, Kaliszewska

Kleks „Błękitna szkoła” Maszyńska- Góra, Gustowicz, Kaliszewska

ZSz-G7 PSP7/8/03

Język niemiecki

I II III

Ich und du M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

Program nauczania języka niemieckiego

B. Starczewska M. Szot

ZSz-G7 PSP7/57/09

PR/ZSz-G7 PSP7/57/09

IV V VI

Der,die,das - neu M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV- VI szkoły podstawowej

M. Ptak

H. Sowa – Babik E. Świerczyńska

ZSz-G7 PSP7/9/03

Język angielski

I Bugs Word 1 C. Read

A. Soberon

MACMILLAN POLSKA

Program nauczania j. angielskiego

I. Studzińska M. Kondro A. Mędela

ZSZ-G7 PSP7/53/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/53/09

II Bugs Word 2. C. Read A. Soberon

MACMILLAN POLSKA

Program nauczania j. angielskiego

I. Studzińska M. Kondro A. Mędela

ZSZ-G7 PSP7/53/09

PR/ZSZ-G7 PSP7/53/09

III Eko and Friends 3 .Villarroel, Musioł PEARSON EDUCATION

Program nauczania j. angielskiego kl. I-III szkoły podstawowej.

M. Bogucka ZSz-G7 PSP7/21/03

IV Hot Spot 1. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły

podstawowej.

Granger MACMILLAN

POLSKA

Program nauczania j. angielskiego kl. IV-VI szkoły podstawowej.

E. Piotrowska T. Sztyber

ZSz-G7 PSP7/54/09

V Hot Spot 2. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły

podstawowej.

Granger MACMILLAN

POLSKA

Program nauczania j. angielskiego kl. IV-VI szkoły podstawowej.

E. Piotrowska T. Sztyber

ZSz-G7 PSP7/54/09

(4)

VI Go! for Poland 2.

Podręcznik dla klasy VI

szkoły podstawowej

Elsworth , Rose PEARSON EDUCATION

Program nauczania j. angielskiego kl. IV-VI szkoły podstawowej.

E. Lewandowska B. Maciszewska

ZSz-G7 PSP7/22/03

Historia IV My i historia.

Historia i

społeczeństwo dla kl.IV

V Surdyk-Fertsch W., Szeweluk-Wyrwa B.

WS PWN (Demart)

My i historia W. Sudyk-

Fertsch B. Szeweluk- Wyrwa

ZSz-G7 PSP7/58/09

V My i historia.

Historia i

społeczeństwo dla kl. V

V Surdyk-Fertsch W., Szeweluk-Wyrwa B.

WS PWN Demart

My i historia W. Sudyk-

Fertsch B. Szeweluk- Wyrwa

ZSz-G7 PSP7/58/09

VI My i historia.

Historia i

społeczeństwo dla kl. VI

V Surdyk-Fertsch W., Szeweluk-Wyrwa B.

WS PWN Demart

My i historia W. Sudyk-

Fertsch B. Szeweluk- Wyrwa

ZSz-G7 PSP7/58/09

Przyroda IV Tajemnice przyrody 4

J. Ślosarczyk, R. Kozik, F. Szlajter

NOWA ERA „Nowa Era” J. Ślosarczyk, R.

Kozik, F. Szlajter

ZSz-G7 PSP7/11/03

V Tajemnice przyrody 5

J. Ślosarczyk, R. Kozik, F. Szlajter

NOWA ERA „Nowa Era” J. Ślosarczyk, R.

Kozik, F. Szlajter

ZSz-G7 PSP7/11/03

VI Tajemnice przyrody 6

J. Ślosarczyk, R. Kozik, F. Szlajter

NOWA ERA „Nowa Era” J. Ślosarczyk, R.

Kozik, F. Szlajter

ZSz-G7 PSP7/11/03

Matematyka

IV Matematyka 4 M. Dobrowolska, M.

Jucewicz, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

ZSz-G7 PSP7/59/09

V Matematyka 5 M. Dobrowolska, M.

Karpiński, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

ZSz-G7 PSP7/59/09

VI Matematyka 6 M. Dobrowolska, M.

Karpiński, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka z plusem M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

ZSz-G7 PSP7/59/09

Informatyka V VI

Informatyka w klasach IV- VI „Spotkanie z

komputerem”

ZSz-G7 PSP7/18/03

(5)

Plastyka V-VI Program nauczania plastyki dla szkoły podstawowej Cykl – Nowa Plastyka

B. Kordon ZSz-G7 PSP7/61/09

Muzyka IV

V

Moja muzyka

Podręcznik dla klas IV-VI

E. Korowajczyk Wyd. M.

Rożak

Moja muzyka – program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

E. Korowajczyk ZSz-G7 PSP7/47/06

Technika IV V

Technika i wychowanie

komunikacyjne- ćwiczeniówka Cz.I (kl. IV), cz. II (kl. V)

W. Czyżewski WSiP Program naucznia techniki w klasach

4-6

W. Bober, E.

Królicka

ZSz-G7 PSP/7/19/03

Wychowanie fizyczne

IV V VI

Autorski program wychowania fizycznego

A. Romanowska ZSz-G7 PSP7/20/03

Zajęcia świetlicowe

I – IV Program własny koła

teatralno – kabaretowego

„Chochlik”

M.Jędrych ZSz-G7

PSP7/60/09

SKS IV-VI Zajęcia dodatkowe SKS z

unihokeja

A.Grzesiczak PR/ZSZ-G7

PSP7/1/10 (z 28.06.2010)

(6)

Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku w roku szkolnym 2010/11

L.P.

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr w szkolnym zestawie 1. Nauczanie

wczesnoszkol

ne Nasze przedszkole

M.Kwaśniewska W.Żaba- Żabińska

Mac PR/ZSZ- G7 PSP7/62/09

Cytaty

Powiązane dokumenty

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

Klasa III Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym Podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i

złożony został wniosek nauczyciela języka francuskiego o wprowadzenie nowego programu nauczania dla klas drugich „Programu nauczania języka francuskiego dla liceum

Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym

T12/46/ 2 /19 Damian Wójcik Program nauczania dla zawodu technik logistyk 33317 o strukturze przedmiotowej. Przechowywanie

 Umie wyklaskać lub zagrać na instrumencie perkusyjnym charakterystyczne rytmy poloneza.  Umie wykonać rytmy z szesnastkami gestodźwiękami i na instrumencie

„Matematyka- podręcznik dla liceów i techników”, Pazdro, K.Kłaczkow, M.Kurczeb, E.Świda. „Matematyka

„Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wydawnictwo

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

polski Marlena Derulkiewicz „Słowa na start” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń. we własnym

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot T Maćkowski "Poznać przeszłość.. 3 TI historia

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej (zgodny z Podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008). Dorota Sikora-Banasik

Historia Historia i społeczeństwo 4, podręcznik do szkoły podstawowej, seria ODKRYWAMY NA NOWO, Renata Antosik, GDYNIA, numer dopuszczenia 317/1/2011.. Religia

Łabecka 11 Religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.. Wyd.: Jedność

Przedmiot nauczania Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Język polski "Bliżej słowa" Eay Horwath i Anita Żegleń WSiP. Historia "Wczoraj i dziś"

Wollman rok 2015 Podręcznik przygotowany na zlecenie MEN WSiP Język angielski TIGER 2. podręcznik +

rok 2015 Podręcznik przygotowany na zlecenie MEN WSiP Język angielski Tiger 3. podręcznik +

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej..

Perekietka, Zbigniew Talaga Nowa Era 1037/1/2019 Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Informatyka na czasie Zakres rozszerzony. Autor:

(Podręcznika klasa) 6 Wanda Jochemczyk Iwona Krajewska- Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczókowski!. WSiP

Program Dziecko – odkrywcą zaczarowanego świata muzyki spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie