Tablica pochodnych funkcji elementarnych

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

GiS

Tablica pochodnych funkcji elementarnych

(c) = 0 dla c ∈ R (xα) = αxα−1

(sin x) = cos x (cos x) = − sin x

(tg x) = 1

cos2x = 1 + tg2x (ctg x) = −1

sin2x = −1 − ctg2x

(ex) = ex ogólnie (ax) = axln a

(arc sin x) = 1

√1 − x2 (arc cos x) = −1

√1 − x2

(arc tg x) = 1

1 + x2 (arc ctg x) = −1 1 + x2

(ln x) = 1

x ogólnie (logax) = 1

xln a

Wzory o pochodnej funkcji

(f + g)(x) = f(x) + g(x)

(f − g)(x) = f(x) − g(x)

(f · g)(x) = f(x) g (x) + f (x) g(x0) (af )(x) = af(x) (a ∈ R)

f g

!

(x) = f(x) g (x) − f (x) g(x)

g2(x) , o ile g (x) 6= 0

(g ◦ f)(x) = g(f (x)) f(x) .

Metody rozwiązywania typowych zadań z Algebry z geometrią analityczną oraz Analizy matematycznej 1 są omówione w skryptach

z serii „Matematyka dla studentów politechnik”.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :