• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik 7a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Załącznik 7a "

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 7a

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2010 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja. (niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

nazwa języka obcego nowożytnego

będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego: suma punktów

A. Prezentacja tekstu B. Rozmowa

na podstawie tekstu

Umiejętności językowe zaprezentowane podczas egzaminu Usytuowanie

tekstu

Przedstawienie treści i struktury tekstu

Podsumowanie

prezentacji 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 0 1

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego: suma punktów

A. Prezentacja tekstu B. Rozmowa

na podstawie tekstu

Umiejętności językowe zaprezentowane podczas egzaminu Usytuowanie

tekstu

Przedstawienie treści i struktury tekstu

Podsumowanie

prezentacji 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 0 1

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego: suma punktów

A. Prezentacja tekstu B. Rozmowa

na podstawie tekstu

Umiejętności językowe zaprezentowane podczas egzaminu Usytuowanie

tekstu

Przedstawienie treści i struktury tekstu

Podsumowanie

prezentacji 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 0 1

Notatki:

...

podpis nauczyciela

Cytaty

Powiązane dokumenty

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

pieczęć i podpis 1 niepotrzebne skreślić; w przypadku języków mniejszości wpisać nazwę danego języka. 3 wpisać w przypadku języka polskiego i języka

3 wpisać w przypadku egzaminu z języka zdawanego jako przedmiot obowiązkowy. 4 wpisać znak X w

musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Ci potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

pieczęć

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez