• Nie Znaleziono Wyników

Module 2 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 2 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 2

Module 2 Extra practice

Vocabulary

1 Napisz brakujące nazwy członków rodziny.

aunt uncle

sister

father grandmother

cousin

Writing

2 Ułóż zdania z podanych wyrazów.

1 aunt / Monica / is / my Monica is my aunt.

2 her / cousin / Joanne / is

3 is / Sara / sister / his

4 is / our / uncle / Nick

5 their / Bob / is / grandfather

6 mother / is / Suzy / your

Grammar

3 Popatrz na obrazki. Zakreśl właściwe przyimki.

1 The ruler is in / on the pencil case. 2 The chair is on / near the desk. 3 The cat is under / on the box.

4 The apples are under / in the bag. 5 The books are under / near the chair.

Grammar

4 Wpisz w puste miejsca there is albo there are.

1 There are two parks.

2 a beach.

3 a lot of shops.

4 a football stadium.

5 six houses.

6 a river.

Grammar

5 Zamień zdania twierdzące z ćwiczenia 4.

na zdania przeczące.

1 There aren’t any parks.

2 a beach.

3 a lot of shops.

4 a football stadium.

5 six houses.

6 a river.

Cytaty

Powiązane dokumenty

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly