Temat: Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Temat: Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne.

Moi Drodzy!

Jutro tj. 23.03.2021 piszecie test wiadomości z działu: „Łączenie się atomów. Reakcje chemiczne” na Teamsach. Dostęp do testu uruchomi się automatycznie o godz. 9:05. Test zawiera 12 pytań – otwartych i zamkniętych. Czas rozwiązywania 25 minut.

Proszę przygotować układ okresowy pierwiastków (będą potrzebne wartości elektroujemności do ustalenia rodzaju wiązania)

Życzę powodzenia!

Figure

Updating...

References

Related subjects :