• Nie Znaleziono Wyników

Wykaż, że jeśli liczba

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykaż, że jeśli liczba "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 26

1. Wykaż, że jeżeli w czworościanie wszystkie wysokości

przecinają się w jednym punkcie, to równoległościan opisany na tym czworościanie jest rombościanem (wszystkie jego ściany są rombami)

2. Skonstruuj trójkąt mając dane jego dwa kąty i obwód. Podaj opis konstrukcji i uzasadnienie jej poprawności.

3. Wykaż, że jeśli liczba 𝑎 nie dzieli się przez 5, to liczba 𝑎8 + 3𝑎4 − 4 jest podzielna przez 100.

Rozwiązania należy przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 18 kwietnia do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

sąsiednich, które jeszcze nie zostały dopisane do ciągu jest pusty, to nadaj temu wierzchołkowi etykietę „zamknięty”, w przeciwnym przypadku dopisz do ciągu pierwszy w

Udział celu, jakim jest utrzymanie status quo, rośnie wraz z wiekiem przedsiębiorców, podczas gdy udział celu w postaci rozwoju firmy zachowuje się dokładnie

Jechałam pospiesznie do domu, ignorowałam pytania i prośby męża i trójki dorosłych dzieci, szłam do kompute- ra i starałam się przypomnieć sobie wszystko, co tego dnia

Gracz musi użyć żetonu Dyplomacji podczas rozstrzygania Konfliktów w tej samej rundzie (Epoce), w której go pozyskał, nawet jeśli jego siła militarna jest wyższa od

Załóżmy, że T jest operatorem liniowym między przestrzeniami Banacha Xi Y.. Niech X będzie

Wykaż, że pole

Jeżeli co najmniej dwóch z czterech sąsiadów nie zarażonego pola jest zarażonych, to ono również staje się zarażone.. Znaleźć najmniejsze k takie, że zarażona może

Udowodnić, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa n+1 r

Punkt R jest środkiem łuku AB okręgu opisanego na 4ASB, który zawiera

Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boku AC w punkcie D, odcinek DE jest średnicą tego okręgu?. Na bokach równoległoboku ABCD zbudowano na

28. Dany jest zbiór M złożony z 2001 różnych liczb całkowitych dodatnich, z których żadna nie dzieli się przez liczbę pierwszą większą od 27. Udowodnić, że ze zbioru M

Tetrisa możemy kłaść w dowolny sposób na szachownicę tak, aby boki tetrisa pokry- wały się z bokami pól na szachownicy, możemy również go obracać.. Mamy dane dwa

Minimum to połoŜone jest w wygiętej dolinie (stąd funkcja zwana jest czasem funkcją bananową) a sama funkcja jest wykorzystywana w testowaniu programów

Dla dodatniej liczby naturalnej n znaleźć wzór na największą potęgę liczby pierwszej p dzielącą n!4. Rozłożyć na czynniki pierwsze

[r]

Aby się w nich nie pogubić, sporządzimy teraz ich listę, do której można będzie zawsze w razie wątpliwości

Univariate time series modelling using ARIMA model was developed for forecasting sorghum production.. Box and Jenkins linear time series model, which involves autoregression,

Czworokąt

Rozwiązania należy oddać do piątku 29 listopada do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu. panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

Rozwiązania należy oddać do czwartku 20 grudnia do godziny 12.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 22

Rozwiązania należy oddać do piątku 1 marca do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 2 marca.

Rozwiązania należy oddać do czwartku 30 kwietnia do godziny 15.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub swojemu nauczycielowi matematyki.. Na

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i kącie nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy