• Nie Znaleziono Wyników

JP5/4A Klasa 5 Test 4 Wersja A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP5/4A Klasa 5 Test 4 Wersja A"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

JP5/4A

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na 6 kolejno ponumerowanych stronach jest wydruko- wanych 12 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

JP5/4A

Klasa 5 Test 4 Wersja A

JP_V4A_test.indd 1 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

2

JP5/4A

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 7.

Joanna Kulmowa Po co jest teatr

Ta drabina to schody do nieba, a ta miska pod schodami to księżyc.

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy.

Ale kto w te czary nie uwierzy?

To jest teatr.

A teatr jest po to,

żeby wszystko było inne niż dotąd.

Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie.

I już zawsze w misce księżyc widzieć...

http://joannakulmowa.pl, dostęp: 12.06.18.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Słowa Ale kto w te czary nie uwierzy? wyrażają przekonanie, że

A. teatr silnie oddziałuje na wyobraźnię.

B. są osoby, które nie lubią teatru i nie interesują się nim.

C. zrozumienie treści przedstawienia może być dla niektórych widzów trudne.

D. przygotowanie spektaklu wymaga zgromadzenia wielu dekoracji i rekwizytów.

W pierwszej części wiersza ukazano scenę z przedsta- wienia, w której funkcję elementu kostiumu pełni

A. miska.

B. garnek.

C. drabina.

JP_V4A_test.indd 2 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(3)

3

JP5/4A

Zadanie 3. (0–1)

Zacytuj wers, który mówi o tym, że teatr skłania widza do refleksji.

. . . .

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Myśl wyrażona w drugiej części utworu dotyczy

A. tego, jak teatr wpływa na widza.

B. właściwego zachowywania się w teatrze.

C. elementów, z których składa się spektakl.

D. tego, co jest potrzebne, aby można było przygotować przedstawienie.

Zadanie 5. (0–1)

Które z wymienionych elementów utworu służą jego rytmizacji? Zaznacz je, wpisując w okienkach znak X.

Rymy.

Tytuł wiersza.

Podział na wersy.

Wielokropek na końcu.

Zadanie 6. (0–1)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wyrażenia ta drabina, tamten miecz są zbudowane z rzeczowników i A/B, a wyraże- nia do domu, w zachwycie – z rzeczowników i C/D.

A. zaimków C. przyimków

B. spójników D. przysłówków Zadanie 7. (0–1)

Wypisz z wiersza dwa czasowniki zapisane w formie bezokolicznika.

. . . .

JP_V4A_test.indd 3 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(4)

4

JP5/4A

Zadanie 8. (0–2)

Napisz, których dwóch niezbędnych informacji brakuje w zaproszeniu.

1.

. . . .

2.

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

Wypisz z ramki wyrazy zaczynające się od spółgłoski dźwięcznej.

drabina schody miska pogrzebacz garnek teatr

. . . . . . . .

Zadanie 10. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zdanie, które powstało przez dodanie przydawki do wypowiedzenia Byliśmy na przedstawieniu, to zdanie

A. Byliśmy na ciekawym przedstawieniu.

B. Byliśmy w teatrze na przedstawieniu.

C. Byliśmy wczoraj na przedstawieniu.

D. Byliśmy z panią na przedstawieniu.

Zaproszenie

Klasa Va ma zaszczyt zaprosić Panią Dyrektor Annę Kowalską na przedstawienie pod tytułem „Królewna Śnieżka”, które odbędzie się

12 czerwca 2020 roku.

Przewodnicząca samorządu klasowego Agata Kwiatkowska

JP_V4A_test.indd 4 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(5)

5

JP5/4A

Zadanie 11. (0–1)

Ułóż zdanie pasujące do wykresu.

. . . .

Zadanie 12. (0–8)

Napisz opowiadanie o swoim prawdziwym lub zmyślonym udziale w przed- stawieniu teatralnym – w roli widza lub aktora.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

podmiot orzeczenie

okolicznik okolicznik

? ?

? ?

JP_V4A_test.indd 5 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(6)

6

JP5/4A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP_V4A_test.indd 6 03.07.2019 15:49:43

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(7)

JP5/4B

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na 6 kolejno ponumerowanych stronach jest wydruko- wanych 12 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

JP5/4B

Klasa 5 Test 4 Wersja B

JP_V4B_test.indd 1 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(8)

2

JP5/4B

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 7.

Joanna Kulmowa Po co jest teatr

Ta drabina to schody do nieba, a ta miska pod schodami to księżyc.

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy.

Ale kto w te czary nie uwierzy?

To jest teatr.

A teatr jest po to,

żeby wszystko było inne niż dotąd.

Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie.

I już zawsze w misce księżyc widzieć...

http://joannakulmowa.pl, dostęp: 12.06.18.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Słowa Ale kto w te czary nie uwierzy? wyrażają przekonanie, że

A. zrozumienie treści przedstawienia może być dla niektórych widzów trudne.

B. przygotowanie spektaklu wymaga zgromadzenia wielu dekoracji i rekwizytów.

C. są osoby, które nie lubią teatru i nie interesują się nim.

D. teatr silnie oddziałuje na wyobraźnię.

W pierwszej części wiersza ukazano scenę z przedsta- wienia, w której funkcję elementu kostiumu pełni

A. garnek.

B. drabina.

C. miska.

JP_V4B_test.indd 2 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(9)

3

JP5/4B

Zadanie 3. (0–1)

Zacytuj wers, który mówi o tym, że teatr skłania widza do refleksji.

. . . .

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Myśl wyrażona w drugiej części utworu dotyczy

A. tego, co jest potrzebne, aby można było przygotować przedstawienie.

B. tego, jak teatr wpływa na widza.

C. właściwego zachowywania się w teatrze.

D. elementów, z których składa się spektakl.

Zadanie 5. (0–1)

Które z wymienionych elementów utworu służą jego rytmizacji? Zaznacz je, wpisując w okienkach znak X.

Podział na wersy.

Tytuł wiersza.

Rymy.

Wielokropek na końcu.

Zadanie 6. (0–1)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wyrażenia ta drabina, tamten miecz są zbudowane z rzeczowników i A/B, a wyraże- nia do domu, w zachwycie – z rzeczowników i C/D.

A. zaimków C. przysłówków

B. spójników D. przyimków Zadanie 7. (0–1)

Wypisz z wiersza dwa czasowniki zapisane w formie bezokolicznika.

. . . .

JP_V4B_test.indd 3 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(10)

4

JP5/4B

Zadanie 8. (0–2)

Napisz, których dwóch niezbędnych informacji brakuje w zaproszeniu.

1.

. . . .

2.

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

Wypisz z ramki wyrazy zaczynające się od spółgłoski dźwięcznej.

drabina schody miska pogrzebacz garnek teatr

. . . . . . . .

Zadanie 10. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zdanie, które powstało przez dodanie przydawki do wypowiedzenia Byliśmy na przedstawieniu, to zdanie

A. Byliśmy wczoraj na przedstawieniu.

B. Byliśmy z panią na przedstawieniu.

C. Byliśmy na ciekawym przedstawieniu.

D. Byliśmy w teatrze na przedstawieniu.

Zaproszenie

Klasa Va ma zaszczyt zaprosić Panią Dyrektor Annę Kowalską na przedstawienie pod tytułem „Królewna Śnieżka”, które odbędzie się

12 czerwca 2020 roku.

Przewodnicząca samorządu klasowego Agata Kwiatkowska

JP_V4B_test.indd 4 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(11)

5

JP5/4B

Zadanie 11. (0–1)

Ułóż zdanie pasujące do wykresu.

. . . .

Zadanie 12. (0–8)

Napisz opowiadanie o swoim prawdziwym lub zmyślonym udziale w przed- stawieniu teatralnym – w roli widza lub aktora.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

podmiot orzeczenie

okolicznik okolicznik

? ?

? ?

JP_V4B_test.indd 5 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(12)

6

JP5/4B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP_V4B_test.indd 6 03.07.2019 15:54:00

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.. Na wykonanie

I wszystko, co jest niby niepotrzebne, ale przecież zawsze – nigdy nie wiadomo kiedy i po co – może się przydać.. Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy, Literatura, Łódź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,!. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,!. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:.. Za każdą

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.. Poprawna