Na polu można spotkać jeszcze takie rośliny jak:

14  Download (0)

Full text

(1)

Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Pracujcie dalej systematycznie. Powodzenia!

13 maja (środa) TEMAT DNIA: W krainie lektury

1. Rozwiąż kołówkę, dowiesz się co będzie tematem dzisiejszego dnia.

Czytaj, rozpoczynając od strzałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, łącząc co drugą sylabę

Napisz w zeszycie rozwiązanie:

Tytuł: ,, ……….’’

Autor ……….

2. Usiądź wygodnie i posłuchaj lektury:

https://www.youtube.com/watch?v=4Rdnf3IEcLM

3. Na podstawie wysłuchanego opowiadania uzupełnij dalej notatkę w zeszycie

Bohaterowie:

………, ……….., ………., ………

Wykonaj pod notatką ilustrację do lektury – zilustruj wybraną przygodę Kajtka.

Podkreśl właściwą odpowiedź ( jeśli masz możliwość wydruku) lub napisz w zeszycie poprawne odp. np. 1b :

1. O wydarzeniach w książce opowiada:

a. Antek b. gospodarz

c. bocian imieniem Kajtek

(2)

2. Kajtek przyszedł na świat:

a. w gnieździe w trawie b. w gnieździe na słupie c. w gnieździe na topoli 3. Bocian znalazł w lesie:

a. wiewiórkę b. jeża

c. kreta

4. Antek i Weronika zbierali na polu:

a. buraki b. pomidory c. ziemniaki

5. Kajtek nauczył się latać bo;

a. wytrwale ćwiczył

b. łopotał skrzydłami gdy pieprz go palił c. nauczyli go rodzice

6. Kajtek pilnował:

a. Kacperka b. Kasztanka c. Wawrzonka

7. W dzień świętego Bartłomieja:

a. zebrał się sejm bociani b. kiszono kapustę

c. przyleciały skowronki

8. Bukiet to:

a. imię bociana b. imię psa

c. nazwa warzywa

Podkreśl właściwe wypowiedzi, lub wypisz je w zeszycie.

Z lektury "Kajtkowe przygody" poznajemy: prace rolnika, zasady ruchu drogowego, życie w polu w różnych porach roku, narzędzia i maszyny rolnicze, tabliczkę mnożenia, życie ludzi w mieście,

zwierzęta żyjące w polach, gwiazdozbiory.

(3)

4. A teraz trochę ruchu, zapraszam do tańca:

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48

5. Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 str. 54 w kartach matematycznych.

14 maja (czwartek) TEMAT DNIA: Kajtkowe przygody

1. Przeczytaj uważnie tekst.

O tłustym ślimaku i fiknięciu koziołka...

Nazywam się Kajtuś. Mam długie, czerwone nogi, biały kubrak z czarnymi wyłogami, no i potężny, mocny, czerwony dziób. Przed moim dziobem drży całe nasze podwórko i wszyscy nieproszeni goście, to jest kury, gęsi i psy od sąsiadów. Tylko z jednym Bukietem wolę się nie zadawać, bo to jest pies bez wychowania i nie umie się grzecznie obchodzić z takim bocianem jak ja.

Pewno was dziwi, dlaczego bocian gospodaruje na wiejskim podwórku zamiast łapać żaby na łące albo węże i jaszczurki w dalekim, ciepłym kraju!...

To jest bardzo żałosna historia!... Przyszedłem na świat w pięknym, rozłożystym gnieździe ze starej brony, na

wysokiej topoli rosnącej w zagrodzie u Orczyków. Byłem największy i najsilniejszy z trojga rodzeństwa, a głodny zawsze jak wilk.

Ciągle wołałem: - Jeść!... Jeść!... Jeść!... Gdybym mógł, połknąłbym całą zagrodę razem z naszą topolą... Rodzice przynosili nam do gniazda kłaczek trawy i na ten obrusik wykładali z wola – pasikoniki, chrabąszcze, ślimaki, a nawet żaby i myszy – upolowane na łące. To była prawdziwa uczta.

Jednego rana przyniosła matka tłustego ślimaka. Brat pochwycił go dziobem, wygiął szyję i oczy przymknął, żeby połknąć smaczny kąsek. Rzuciłem się na niego: - Oddawaj mi to zaraz,

niedołęgo!... Wbiłem nogi w brzeg gniazda i szarpnąłem z całej siły. Brat słabszy był ode mnie, puścił

zdobycz, a ja razem ze ślimakiem fiknąłem koziołka

(4)

i stoczyłem się między gałęziami na murawę podwórka. Jak długo tam leżałem, nie wiem. Naraz usłyszałem nad sobą cienki głosik: - Ojej! Bocianek wyleciał z gniazda!...

Nadszedł dzień świętego Bartłomieja. Ważny dzień dla bocianów...

Na dalekiej zielonej łące zebrał się wielki sejm bociani. Pełno tam było klekotu, podskoków, wspólnych odlotów. Moi rówieśnicy, młode bociany, popisywały się sztuką latania. Ale mnie to nie wychodziło... Brakowało mi sił...

Wszyscy moi bracia odlecieli drugiego dnia o świcie, a ja zostałem sam.

Maria Kownacka ֦ Kajtkowe przygody"

 Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania.

Pamiętaj, że z tekstu możesz korzystać cały czas.

1. Kim był Kajtuś?

a. kogutem b. bocianem c. żurawiem

2. Gdzie przyszedł na świat Kajtek?

a. w gnieździe ze starej brony b. na wiejskim podwórku c. w ogrodzie zoologicznym

3. Jakimi smakołykami zajadał się bocian? Wybierz właściwy zestaw.

a. ptasie jaja, żaby, myszy, zielona trawa b. pasikoniki, kapusta, chrabąszcze, szczury c. pasikoniki, chrabąszcze, ślimaki, żaby, myszy

4. Jaki dzień jest ważny dla bocianów?

b. dzień świętego Bartłomieja c. dzień świętego Walentego d. dzień świętego Floriana

5. Dlaczego bocianek nie odleciał do ciepłych krajów?

a. nie miał ochoty b. wypadł z gniazda

c. spóźnił się na bociani sejmik

(5)

6. Do jakiego lekarza zwrócisz się o pomoc, jak zachoruje twoje zwierzę?

a. do weterynarza b. do pediatry c. do laryngologa

7. Do podanych rzeczowników dopisz po dwa przymiotniki.

a. bocian – ...

b. podwórko – ...

c. ptaki – ...

8. Rozwiń zdanie, używając jak najwięcej znanych Ci części mowy.

Bocian leci.

………

Proszę o przesłanie pracy.

4.Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

Jeśli nie masz piłki, możesz wykorzystać poduszkę lub pluszową zabawkę.

5. Wykonaj ćwiczenie 1,2, 3 i 5 s. 54 w kartach matematycznych.

(6)
(7)

15 maja (piątek) TEMAT DNIA: Ja to umiem, ja to wiem

1. Czy wiesz co to za miejsce?

To pole. Obejrzyj o nim filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 https://slideplayer.pl/slide/422461/

(8)

Na podstawie obejrzanych filmów i powyższej planszy napisz notatkę w zeszycie:

Pole to teren, na której rolnicy uprawiają rośliny takie jak: pszenicę , kukurydzę, owies, buraki, ziemniaki.

Na polu można spotkać jeszcze takie rośliny jak:

…………, ………….., ……….., ……….,

………., ………. .

Zwierzęta żyjące na polu to: ………, ……….,

………, ………., …………,

2. Karty ćwiczeń - wykonaj ćw. 1 na s. 72

3. Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8

4. Wykonaj podane zadania matematyczne podkreślając na

wydrukowanej kartce lub zapisując w zeszycie odpowiedzi np. 1a

1.W stawie pływało 56 żab. Bociany, które przyfrunęły nad staw, zjadły 27 żab. Ile żab zostało w stawie?

a. 28 b. 29 c. 39

2. Kajtek spacerował po łące godzinę, 2 kwadranse i 10 minut.

Ile to minut?

a. 60 minut b. 100 minut c. 40 minut

3. Dzieci przygotowały dla bociana ucztę ze ślimaków.

Ułożyły je w 3 rzędach, w każdym po 9 ślimaków i w czterech rzędach po 7 ślimaków. Ile ślimaków dostał Kajtek?

a. 28 b. 55 c. 27

4. Rolnik w szklarni zasadził 45 krzewów pomidorów. Krzewy zostały zasadzone równo w 5 rzędach, w każdym po tyle samo Ile krzewów zostało zasadzonych w jednym rzędzie?

a. 6 b. 8 c. 9

(9)

5. Na wiejskim podwórku spacerowało 15 kur, 1 kogut, kot, pies, 6 kaczek i 7 gęsi. Ile ptaków spacerowało na podwórku?

a. 25 b. 22 c. 29

6. Kury w kurniku mają przygotowane do spania 4 grzędy. Na każdej grzędzie wieczorem zasiada 7 kur. Ile kur zasypia w kurniku?

a. 28 b. 24 c. 32

7. Kury w ciągu jednego dnia zniosły 40 jaj. Wskaż, ile kur zniosło jajka skoro wiadomo, że każda kura zniosła po 2 jajka?

a. 10 b. 20 c. 40

8. Iloraz liczb 42 i 7 to:

a. 6 b. 5 c. 4

9. Jaka liczba składa się z: 3 setek, 5 dziesiątek i 3 jedności?

a. 353 b. 335 c. 533

10. Latem o godzinie 12.00 temperatura na dworze wynosiła 28 ̊C.

Wieczorem była o 12 ̊C niższa. Jaką temperaturę wskazywał termometr wieczorem?

a. 40 ̊C b. 26 ̊C c. 16 ̊C

Proszę o przesłanie zadań. Dziękuję.

(10)

18 maja (poniedziałek) TEMAT DNIA: Igrzyska olimpijskie

1. Obejrzyj prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg igrzysk w starożytnej Grecji:

http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/68260

(11)

2. Przeczytaj tekst ,, Igrzyska olimpijskie’’ w podręczniku na str. 18-19 i obejrzyj film o dyscyplinach sportowych:

https://www.youtube.com/watch?v=-I0t9TxBQS4

i obejrzyj zdjęcia dyscyplin sportowych:

https://www.slideshare.net/aniazmalborka/rne-dyscypliny-sportowe

Na podst. powyższego wypisz w zeszycie znane ci nazwy dyscyplin sportowych.

3. Wykonaj ćw.1 i 2 str. 20 w kartach pracy.

4. Zapisz w zeszycie zasadę i ją zapamiętaj, w miejsce kropek dopisz inne przykłady:

Nazwy mieszkańców państw piszemy wielką literą:

Polak, Anglik, Włoch,……….

Ułóż i zapisz 5 zdań z wybranymi w/w wyrazami.

5. Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

6. Edukacja matematyczna - Poznajemy liczby trzycyfrowe

https://www.youtube.com/watch?v=mvZ3XlR4ALw

Liczby trzycyfrowe

Zapisz w zeszycie liczby słowami:

100 – ………

200 – ………

300 – ………

400 – ………

500 – pięćset 600 – sześćset

700 – ………

800 – ………

900 – dziewięćset

1000 – ………

(12)

Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3, 5 i 6 na str. 12,13 w kartach matematycznych.

7. Wykonaj pracę plastyczną ,, Moja ulubiona dyscyplina sportowa’’ dowolną techniką lub skorzystaj z poniższej propozycji.

19 maja (wtorek) TEMAT DNIA: Igrzyska paraolimpijskie

1. Zapoznaj się z poniższą notatką:

Igrzyska paraolimpijskie to zawody dla sportowców

niepełnosprawnych. Odbywają się co cztery lata. Dyscypliny

paraolimpijskie to pomiędzy innymi: piłka nożna, podnoszenie

ciężarów, taniec na wózkach, pływanie, żeglarstwo .

(13)

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 20,, Zanim zgaśnie olimpijski znicz w Londynie’’ i odpowiedz ustnie na poniższe pytania:

 Skąd pochodzi fragment artykułu?

 Jakie informacje znajdziesz w gazecie sportowej?

 Jakie zawody odbywają się ostatniego dnia igrzysk paraolimpijskich?

 Ile medali zdobyli polscy sportowcy podczas igrzysk w Londynie?

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 22 w kartach pracy.

3. Wykonaj:

10 skłonów

10 przysiadów

 podskoki na jednej nodze

 podskoki na drugiej nodze

krążenia biodrami

krążenia głową w jedną i w drugą stronę

5 zaproponowanych przez siebie dowolnych ćwiczeń

4. Przyjrzyj się uważnie przykładom na str. 14 i 15 oraz zapisz w zeszycie działania według wzoru:

3 + 5 = 8 30 + 50 = 80 300 + 500 = 800 6+3=….

….+30=….

….+300=….

4+ 3=…

40+30=….

400+….=….

(14)

2+3=…

…+….=

….+….=….

5. Wykonaj ćwiczenia na str. 16 i 17 w kartach matematycznych.

6. Wykonaj i ozdób medal według własnego pomysłu ( przykład na str. 23 w podręczniku) z dostępnych w domu materiałów.

Możesz również narysować piłkarzy korzystając z podpowiedzi na filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=UW7AVuSGJnc

Życzę powodzenia!

Figure

Updating...

References

Related subjects :