10.06.2020 r. (środa)Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…Zapisz temat do zeszytu:KatechezaTemat: Czerwiec to czas na uczczenie Serca Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Download (0)

Full text

(1)

10.06.2020 r. (środa)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza

Temat: Czerwiec to czas na uczczenie Serca Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

• Najświętszy Sakrament to Jezus pod postacią Chleba. Obecny jest zawsze w tabernakulum, gdzie czeka na nasze odwiedziny.

• Szczególnym świętem Jezusa Eucharystycznego jest Boże Ciało.

• Obejrzyj film: Pan Katecheta-Boże Ciało.

https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE

• Miesiąc czerwiec poświęcony jest uczczeniu Serca Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Codziennie odmawiana lub śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa.

• Obejrzyj film: Najświętsze Serce Jezusa.

https://www.youtube.com/watch?v=R56GW65qLVI&t=179s

• Jezus objawił się św. Małgorzacie i dał wielkie obietnice.

• Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=3B0aWPOuoYU

• Pomódl się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

• https://www.youtube.com/watch?v=CeC686wPics

Z Panem Bogiem!

19.06.2020 r. (piątek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus….

Wpisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Chrzest naszej Ojczyzny.

Link do tematu w podręczniku:

https://youtu.be/Hpcj74S5k8M

Poszukaj i zapisz w zeszycie, kiedy był Twój chrzest.

Obejrzyj prezentację i przypomnij sobie wiadomości o chrzcie Polski https://youtu.be/GzKWTpYUiYI

Zapisz odpowiedź na pytanie:

• Jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas i całej Europy chrzest przyjęty przez Mieszka I?

(2)

Zaśpiewaj pieśń:

https://youtu.be/Hpcj74S5k8M

Podziękuj Bogu za dar chrztu Polski i za swój chrzest święty.

Z Panem Bogiem.

24.06.2020 r. (środa)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus….

Wpisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Święty Stanisław – patron ładu moralnego.

Link do tematu w podręczniku:

https://drive.google.com/file/d/1WsJBvev1deZpaAYLVv0lKcKm1BX8eTey/view?usp=sharing Przeczytaj tekst biblijny ze strony 114 i zastanów się, jakie płynie z niego przesłanie.

Przypomnij sobie Dekalog.

Obejrzyj prezentację o św. Stanisławie:

https://view.genial.ly/5ec8db539330ad0d7cd6cd2d/presentation-sw-stanislaw-ze-szczepanowa Na podstawie podręcznika i prezentacji, zapisz w zeszycie:

• Dlaczego święty Stanisław jest patronem ładu moralnego?

Zastanów się: Czy Ty bronisz zasad zawartych w Dekalogu?

Poproś Boga w modlitwie o wytrwałość w przestrzeganiu Dekalogu i wierność wartościom chrześcijańskim.

Na czas wakacji życzę dobrego odpoczynku, ciekawych przygód oraz opieki Maryi i błogosławieństwa Bożego. Niech zawsze znajdzie się czas choć na krótką modlitwę i niedzielną Eucharystię, aby Jezus wypełniał swą siłą Wasze serca.

Z Panem Bogiem.

Figure

Updating...

References

Related subjects :